Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-78e326f6-af06-4ae8-b84c-ccd32bb4ce9e

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Zastosowanie metod GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich gminy Sławno w powiecie opoczyńskim

Autorzy Leń, P.  Głowienka, E. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN The GIS methods application in analysis of spatial structure of rural areas municipality Slawno, in the district Opoczno
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Badania przeprowadzono w 34 wsiach gminy Sławno położonej w powiecie opoczyńskim, województwo łódzkie. W pracy przeprowadzono analizy dotyczące struktury władania gruntami, analizy użytkowania gruntami, jak również analizę rozdrobnienia gruntów gospodarstw indywidualnych. Otrzymane wyniki pozwolą określić stan struktury przestrzennej obszarów wiejskich Polski centralnej.
EN The aim of the paper is to present the possibilities of using GIS methods in analyzing the spatial structure of rural areas. The study was conducted in 34 villages of the municipality Sławno located in the district of Opoczno, Lodz province. The study was carried out analysis of the structure possession of land, land use, and analysis of land fragmentation of individual farms. The results will determine the status of the spatial structure of rural Polish central.
Słowa kluczowe
PL geodezja rolna   scalenia gruntów   struktura przestrzenna   GIS  
EN agricultural land   surveying   land consolidation   spatial structure   GIS  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 227--238
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Leń, P.
  • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów, tel. 178660430, plen@wsie.edu.pl
autor Głowienka, E.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, eglo@interia.pl
Bibliografia
[1] Leń P.: Sposób określenia pilności potrzeb scalenia i wymiany gruntów. Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków, 2013.
[2] Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.
[3] Szczepanik B. 2005, Scalenia gruntów niezbędnym zabiegiem w procesie przekształcania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Scalenia gruntów podstaw rozwoju obszarów wiejskich rozdrobnionego rolnictwa południowo-wschodniej Polski. Rzeszów 2005.
[4] Bielska A., Leń P., (red), Balawejder M., Bielska A., Gniadek J., Król Ż., Kupidura A., Leń P., Oleniacz G., Sobolewska-Maikulska K., Turek A., 2015. Scalenia gruntów determinantem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. WSIE, Rzeszów, 2015.
[5] www.ugslawno.pl/portal.php?aid=120411304547c54e9568f2c, data dostępu 20.07.2015 r.
[6] Leń P. 2010. Analiza rozdrobnienia gruntów indywidualnych na przykładzie powiatu Brzozów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Kraków, Nr 2010/ 01.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-78e326f6-af06-4ae8-b84c-ccd32bb4ce9e
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.205