Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-78bac17f-b57e-49f6-8daf-df3c6d79f506

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Koncepcja wykorzystania fotoogniw wraz z systemem pozyskiwania i magazynowania energii w pojazdach komunikacji miejskiej i długodystansowej

Autorzy Strąk, D.  Michalski, D.  Piasecka, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A concept of using photovoltaic cells with a system of energy generation and storage in public and long-distance transport vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaopatrzenie miast w nowoczesne środki transportu mieszkańców, które wyposażone są w urządzenia, wspomagające ich bezawaryjną pracę, jest jednym z istotnych problemów logistyki miejskiej. Wyposażenie pojazdów w innowacyjny system sterowania ładowaniem i magazynowania energii elektrycznej jest szczególnie istotne na obszarach o niewystarczającym zasilaniu oraz na znacznych odległościach do punktów ładowania samochodów elektrycznych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie rozwiązania technicznego wykorzystującego współpracę fotoogniw z nowatorskim rozwiązaniem systemu pozyskiwania i magazynowania energii do zastosowania w pojazdach transportu miejskiego (autobusy, trolejbusy). W pracy przedstawiono przegląd zastosowania fotoogniw w motoryzacji. Omówiono rozwiązania techniczne systemów pozyskiwania i magazynowania energii oraz zaprezentowano metodykę doboru fotoogniw i instalacji dla zaproponowanej koncepcji. Przeanalizowano możliwości zastosowania zaproponowanego rozwiązania technicznego w instalacjach wybranych pojazdów stosowanych w transporcie samochodowym.
EN The provision of modern means of passenger transport equipped with devices supporting their failure-free operation in cities, is one of serious challenges faced by urban logistics. Equipping vehicles with innovative charging control and storage systems is especially important in areas with insufficient power supply and at significant distances to electric vehicle charging stations. The main aim of this article is to propose a solution utilizing photovoltaic cell cooperation with an innovative energy generation and storage system for use in urban transport vehicles (buses, trolley buses). The paper reviews applications of photovoltaic cells in the automotive industry and discusses technical solutions for energy generation and storage along with the methods of selecting and installing photovoltaic cells in the proposed concept. The solution is analyzed in terms of its possible application to the systems of selected motor transport vehicles.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   pojazdy elektryczne   fotoogniwa   pozyskiwanie i magazynowanie energii elektrycznej  
EN public transport   electric vehicles   photovoltaic cells   acquisition and storage of electricity  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 428--433, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Strąk, D.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
autor Michalski, D.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
autor Piasecka, M.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Bibliografia
1. Gołębiowski J., Bliżej słońca, „Lotnictwo” 2011, nr 12, s. 30-31.
2. PVGIS, European Commission, Joint Research Center.
3. https://www.toyota.pl/articles/toyota-mirai.json.
4. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,415253,nowy-solarny-pojazd-lodzkich-studentow-wystartuje-w-zawodach-w-australii.html, PAP, 07.08.2017.
5. Frydrychowicz-Jastrzębska G., Jańczak P. Instalacje fotowoltaiczne małej mocy, „Poznan University of Technology Academic Journals”, Poznań 2015, nr 81.
6. http://ep.com.pl/artykuly/10300-Akumulatory_i_nie_tylko.html.
7. http://krzysp.w.interiowo.pl/Ogniwa/Wanad/Wanad.html.
8. Bednarek K., Kasprzyk L., Zasobniki energii w systemach elektrycznych - część 2. Analizy porównawcze i aplikacje, „Academic Journals, Electrical engineering”, Poznań 2012, nr 69.
9. Solaris Bus&Coach, Napędy alternatywne. Katalog produktowy 2017/2018, 2017.
10. Solaris Bus&Coach, Napęd konwencjonalny. Katalog produktowy 2017/2018, 2017.
11. Autosan, SANCITY 12 LF Specyfikacja techniczna, wrzesień 2016.
12. Solaris Bus&Coach, InterUrbino, Katalog produktowy 2017/2018, 2017.
13. Drabpol, KL60/KL60T Klimatyzatory autobusowe, 2009.
14. Klugmann-Radziemska E., Odnawialne źródła energii przykłady obliczeniowe, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
15. Szymański B. Instalacje fotowoltaiczne, Geosystem, Kraków 2014.
16. Bruk-bet solar, Specyfikacja techniczna BEM-350.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-78bac17f-b57e-49f6-8daf-df3c6d79f506
Identyfikatory