Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-78b29746-2949-410c-9867-81884c990c60

Czasopismo

Hutnik, Wiadomości Hutnicze

Tytuł artykułu

Analiza współczynnika przejmowania ciepła wybranych olejów hartowniczych

Autorzy Adrian, H.  Augustyn-Pieniążek, J.  Franek, J.  Osika, M.  Marynowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the heat transfer coefficient of selected quenching oils
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy zależności współczynnika przejmowania ciepła od temperatury pięciu olejów hartowniczych produkowanych przez firmę Orlen Oil S.A przy temperaturach olejów w zakresie 20÷110 oC. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów temperatury wewnątrz sondy pomiarowej urządzenia ivf Smart Quench w funkcji czasu chłodzenia sondy w oleju hartowniczym [1]. Badane oleje hartownicze wykazywały się znacznymi różnicami zdolności chłodzącej prezentowaną maksymalną szybkością chłodzenia jak również maksymalną wartością współczynnika przejmowania ciepła oraz temperaturą, przy której ta wartość występowała. Największą zdolność chłodzącą wykazywał olej Hartex 70, najmniejszą zaś OH-120M. Wartości maksymalne obliczonych współczynników przejmowania ciepła, αmax, mieściły się w zakresie 1750÷3951 W/m2C.
EN Results of analysis of the relationships between the heat transfer coefficient and temperature for five quenching oils made in Orlen Oil Company are presented. Temperature of oils was in the range of 20÷110°C. The analysis was carried out using the results of measurements of the temperature inside of test probe of ivf Smart Quench instrument [1] during quenching in oil. The high quench capacity showed Hartex70S oil, a low capacity oil OH-120M. Maximum values of calculated heat transfer coefficients, amax were in the range of 1750÷3951 W/m2C.
Słowa kluczowe
PL oleje hartownicze   współczynnik przejmowania ciepła   brzegowe zagadnienie odwrotne  
EN quenching oils   heat transfer coefficient   boundary inverse problem  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Rocznik 2013
Tom Vol. 80, nr 4
Strony 267--273
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Adrian, H.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, adrian@uci.agh.edu.pl
autor Augustyn-Pieniążek, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Franek, J.
  • Orlen Oil, Spółka z o.o., ul. Opolska 100, 31-123 Kraków
autor Osika, M.
  • Orlen Oil, Spółka z o.o., ul. Opolska 100, 31-123 Kraków
autor Marynowski, P.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
1. ivf SmartQuench, Users guide, 4-th ed., March 2007.
2. Industrial Quenching Oils – Determination of Cooling Characteristics – Nickel-alloy probe test method, ISO 9950:1995, International Organisation for Standardisation.
3. Weber C.F.: Analysis and solution of the ill-posed inverse heat conduction problem, Int. Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 24, 1981, pp. 1783÷1792
4. Buczek A.: Zastosowanie brzegowego zagadnienia odwrotnego do identyfikacji współczynnika przejmowania ciepła podczas chłodzenia, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004
5. Nehad Al-Khalidy: On the solution of parabolic and hiperbolic inverse heat conduction problems, Int. Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 41, 1998, pp. 3731÷3740
6. Nehad Al-Khalidy: Analysis of boundary inverse heat conduction problem using space marching with Sawitzky-Gollay digital filter, Int. Comm. Heat Mass Transfer, vol. 26, 1999, pp. 199÷208
7. Adrian H.: Numeryczne modelowanie procesów obróbki cieplnej, Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2011
8. Luty W. (redakcja): Poradnik inżyniera, obróbka cieplna stopów żelaza, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1977
9. Karty Materiałowe wybranych stali (SEL 2004)
10. Luty W.: Chłodziwa hartownicze, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1986
11. Totten G.E., Bates C.E., Clinton N.A.: Handbook of quenchants and quenching technology, ASM International, 1995
12. Opracowanie zasad doboru oleju hartowniczego wraz z jego oceną jakościową w zależności od geometrii hartowanego detalu i charakterystyki stali, Sprawozdanie z pracy badawczej dla Orlen Oil, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2011÷2012
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-78b29746-2949-410c-9867-81884c990c60
Identyfikatory