Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7895abff-8f0a-4944-b3c5-7f3e7d05c14e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Możliwości energetycznego wykorzystania biomasy słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.)

Autorzy Kowalczyk-Juśko, A.  Cholewińska, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Possibility of the energy use of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano możliwości energetycznego wykorzystania jednej z wieloletnich roślin - słonecznika bulwiastego. Ten mało znany w Polsce gatunek, nazywany potocznie topinamburem, może znaleźć zastosowanie w energetyce jako źródło biomasy stałej lub surowiec do produkcji bioetanolu lub biogazu. Do jego zalet należy duża trwałość, małe wymagania, wielokierunkowe zastosowanie i znaczny potencjał plonowania. Ocena właściwości nadziemnych części tej rośliny wykazała, że są one przydatne do spalania, a skład chemiczny i wartość energetyczna jest zbliżona do innych rodzajów biomasy. Kiszonka ze świeżych części nadziemnych oraz bulwy przydatne są do fermentacji metanowej, zaś same bulwy - do produkcji bioetanolu.
EN The paper presents the possibility of the energy use of one of the perennial plants - Jerusalem artichoke. This little known in Poland species, commonly known as „topinambur”, can be used in the energy sector as a source of solid biomass or raw material for the production of bio-ethanol or biogas. Its advantages include high durability, low requirements, multi-applicable and significant potential for yielding. Evaluation of the above-ground parts of the plant showed that they are suitable for combustion, and the chemical composition and the energy value is similar to other types of biomass. Silage of fresh biomass and tubers are useful for methane fermentation, and tuber themselves - for the production of bioethanol.
Słowa kluczowe
PL słonecznik bulwiasty   biomasa   wartość energetyczna   spalanie   fermentacja  
EN Jerusalem artichoke   biomass   energy   combustion   fermentation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 232--234
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kowalczyk-Juśko, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Cholewińska, E.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Góral S.: Słonecznik bulwiasty - topinambur. Uprawa i użytkowanie. IHAR, Radzików 1999.
[2] Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K.: Słoma - energetyczne paliwo. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2001.
[3] Kacprzak A., Krzystek L., Ledakowicz S.: Badania biochemicznego potencjału metanogennego wybranych roślin energetycznych. Inż. Ap. Chem. 2010, nr 49.
[4] Kalembasa D.: Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophys. 2006, nr 7(4).
[5] Kościk B.:Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. PWSZ, Jarosław 2007.
[6] Kowalczyk-Juśko A.; Słonecznik bulwiasty (topinambur). Wokół Energetyki 2006, nr 4.
[7] Kowalczyk-Juśko A.: Porównanie składu chemicznego i wartości energetycznej biomasy wybranych gatunków roślin. Pam. Puławski 2010, nr 152.
[8] Kowalczyk-Juśko A., Jóźwiakowski K., Gizińska M., Zarajczyk J.: Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) as renewable energy raw material. TEKA Komisji Motoryzacji I Energetyki Rolnictwa (w druku).
[9] Lehtomäki A.: Biogas production from energy crops and crop residues. University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland 2006.
[10] Majtkowski W.: Rośliny energetyczne na paliwo stałe, [w:] Biomasa dla energetyki i ciepłownictwa - szanse i problemy. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2007.
[11] Niedziółka I., Zuchniarz A.: Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. MOTROL 2006, nr 8A.
[12] Pignatelli V., Alfano V., Correnti A., Farneti A.: Produzione di biogas meriante co-digestione di forsu e topinambur. Rifiuti Solidi 2011, vol. XXV, n. 5.
[13] Piskier T.; Nakłady robocizny i koszty uprawy topinamburu. Inżynieria Rolnicza 2006, nr 11.
[14] Sawicka B.: Wartość energetyczna słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.) jako źródła biomasy. Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol. 2010, t. XCVII, nr 578.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7895abff-8f0a-4944-b3c5-7f3e7d05c14e
Identyfikatory