Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7867c0fe-17e8-49c8-985d-af579823e0fc

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Diagnostyka nasypu drogowego zlokalizowanego na czynnym osuwisku z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego i numerycznego modelowania

Autorzy Pilecka, E.  Szwarkowski, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road embankment diagnostics located on an active landslide using ground laser scanning and numerical modeling
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono metodę diagnostyki nasypu drogowego zlokalizowanego na czynnym osuwisku z wykorzystaniem pomiarów powierzchniowych uzyskanych naziemnych skaningiem laserowym RIEGL - 400 VZ i rezultatów modelowania numerycznego nawierzchni drogowej na czynnym osuwisku, uzyskanych w programie MIDAS GTS NX®. Wyniki otrzymane obiema metodami posłużyły do oceny przydatności analizowanej nawierzchni drogowej do celów użytkowych transportu samochodowego.
EN Paper discusses the diagnostic method of road embankment located on an active landslide using surface measurements obtained ground-based laser scanning RIEGL -400 VZ and the results of numerical modeling of road surface on the active landslide, obtained in the MIDAS GTS NX®. The results obtained by both methods were used to assess the suitability of the analyzed pavement for utility transport.
Słowa kluczowe
PL osuwisko   nasyp drogowy   transport samochodowy  
EN landslide   embankment road   car transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 382--386
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pilecka, E.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania z Podłożem
autor Szwarkowski, D.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania z Podłożem
Bibliografia
1. Archiwum ZDW, Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla stabilizacji osuwiska w ciągu DW 981 odcinek 100 km 3+890 – 3+980 w miejscowości Kąclowa, Q-5583, Kraków 2015.
2. Cała M., Flisiak J., Tajduś A., Numeryczne metody analizy stateczności skarp i zboczy, Warsztaty Górnicze 2004.
3. Griffiths D.V., Lane P.A, Slope stability analysis by finite elements. Geotechnique, Vol. 49 (3) str. 387-403, 1999.
4. Kamiński W., Bojarowski K., Dumalski A., Mrocz-kowski K., Trystuła J., Ocena możliwości wykorzystania skanera laserowego firmy LEICA w badaniu deformacji obiektów budowlanych. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 2008, z.19
5. MIDAS GTS NX, , Manual specifications, 2016.
6. Pilecka E., Szwarkowski D., Manterys T.: Wpływ drgań drogowych na propagację deformacji wzdłuż czynnej powierzchni poślizgu i stateczność nasypów na terenach osuwiskowych Autobusy nr 6/2016, Radom 2016.
7. RIEGL LMS, 2010: Oprogramowanie Systemowe i Przetwarzania Danych RiSCAN PRO dla skanerów laserowych 3D firmy RIEGL LMS. Austria 2009.
8. Rolla S., Rolla M., Żarnoch W., Tracz M., Budowa dróg cz. I, WSiP, Warszawa 1993.
9. Wiłun Z., Zarys Geotechniki, WKŁ, Warszawa 2010.
10. Wrana B., Lectures on soil mechanics. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014.
11. Zaczek-Peplińska J., Popielski P., Wykorzystanie monitoringu geodezyjnego do weryfikacji modeli numerycznych oddziaływania realizowanej inwestycji na obiekty sąsiednie, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 2011, z.21.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7867c0fe-17e8-49c8-985d-af579823e0fc
Identyfikatory