Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-785177a8-559a-4793-b59d-dc7fff6262c4

Czasopismo

Technical Issues

Tytuł artykułu

Wpływ rodzaju paliwa na wartość wskaźnika energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Autorzy Borowska, J.  Kulczewska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effect of the fuel’s type on ep index’s value in residential buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN Each building can be characterized with an energetic quality which is described by energetic indexes. Heat transfer coefficients U for building envelope and woodwork is the basis to count them. Both earlier mentioned coefficients and indexes shouldn’t exceed maximum legitimate value, which are determined in the specification (Regulation issued by the Minister of Transportation, Construction and Water Management from 5 July 2013 changing the concerning technical requirements, with which buildings and their location should comply (Journal of Laws, No. 2013, item 926 and further amendment). The present requirements say that new-designed building should have EP’s index on the maximum level 120 kWh/m2 ⋅year. This article shows the results of calculations of residential building requirement for heat energy consumption in three variants of used fuels: carbon, gas and biomass. The calculations were done in Arcadia TERMO programme. Authors verified the results of calculations in relation to WT 2014, WT2017 and WT2021 requirements and offered the way to bring the value of EP’s index down.
Słowa kluczowe
EN energetics indexes   fuel   residential building   energetic effect  
Wydawca ADVSEO sp. z o. o.
Czasopismo Technical Issues
Rocznik 2016
Tom nr 4
Strony 3--8
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Borowska, J.
  • Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli ul. Wiejska 45 A 15-351 Białystok , joannaborowska91@gmail.com
autor Kulczewska, S.
  • Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli ul. Wiejska 45 A 15-351 Białystok , s.kulczewska@gmail.com
Bibliografia
1. Sadowska, B., Wskaźniki EU, EK i EP a jakość (klasa) energetyczna budynków, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2015, 6, s. 27-32.
2. http://www.fpe.org.pl/poszanowanie-energii/%C5%9Awiadectwa-energetyczne/metodyka-sporzadzaniaswiadectw.aspx (dostęp 06.06.2016).
3. Żurawski, J., Obliczenia charakterystyki energetycznej w praktyce, Izolacje, 2009, 5, s. 68-69.
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926).
5. Dumała, M.S., Skwarczyński, M.A., Rozwiązania konstrukcyjno – instalacyjne a zapotrzebowanie na energię cieplną, Rocznik Ochrona Środowiska, 2011, tom 13, s. 1795-1808.
5. Papliński A.T., NOWE WARUNKI TECHNICZNE: wartości wskaźnika EP uniemożliwią budowanie domów?, http://muratordom.pl/ (dostęp 06.06.2016).
6. Kulczewska, S., Energetyczne i ekologiczne aspekty wznoszenia domów niskoenergetycznych, Praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Białostocka, 2014.
7. Sarosiek, W., Świadectwa energetyczne budynków - aspekt ekologiczny, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2015, 6, s. 33-38.
8. Klasa energetyczna budynku, http://www.termo-systemy.pl/ (dostęp 06.06.2016).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-785177a8-559a-4793-b59d-dc7fff6262c4
Identyfikatory