Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7839881a-4ee8-414b-afef-1fc22adef9ec

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ochrona sprzętu technicznego czasowo wyłączonego z użytkowania przed działaniem korozji

Autorzy Ciekot, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Protection of technical equipment temporarily disabled from use against corrosion
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowane zostały wybrane aspekty przechowywania sprzętu echnicznego czasowo wyłączonego z użytkowania. Przedstawiona została charakterystyka podstawowych metod ochrony sprzętu technicznego przedoddziaływaniem korozji, naprzykładzie metod stosowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto wskazane zostały najważniejsze determinanty odnoszące się do ochrony sprzętu technicznego przed oddziaływaniem korozji.
EN In the article presented were selected aspects of the hardware store echnicznego temporarily disabled. Shows the characteristics of the basic methods of protecting technical equipment przedoddziaływaniem, naprzykładzie methods used in the armed forces of the Republic of Poland. In addition, indicated are the most important determinants of relating to the protection of technical equipment from the effects of corrosion.
Słowa kluczowe
PL użytkowanie sprzętu   ochrona przed korozją   korozja   sprzęt techniczny  
EN use of equipment   corrosion protection   corrosion   technical equipment  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 316--320
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor Ciekot, Z.
  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek, Polska, zbigniew.ciekot@witpis.eu
Bibliografia
1. Ciekot Z., Skuteczność ochrony sprzętu technicznego przed działaniem korozji [Zob.:] M. Szudrowicz, Z. Ciekot (red. nauk.), Rozwój, eksploatacja, przechowywanie i ochrona balistyczna środków transportu, BEL Studio, Warszawa-Sulejówek 2016.
2. Ciekot Z., System ochrony czasowej sprzętu wojskowego w świetle wymagań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Starczewski L., Ciekot Z. (red. nauk.), Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją, Wyd. BEL Studio - WITPiS, Warszawa-Sulejówek 2015.
3. Decyzja Nr 435/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowe (Dz. U. MON z dnia 27 grudnia 2013 r., poz. 390).
4. Dobrzański L. A., Korozja metali i stopów, www.openaccesslibrary.com/2009/korozja.pdf, [15.04.2017]
5. Dyduch J., Szczygielski M., Model funkcjonalno-niezawodnościowy systemu SKZR [w:] Metody utrzymania gotowości systemów, Materiały Szkoły Niezawodności Polska Akademia Nauk, Wyd. Politechnika Warszawska, Szczyrk 2008.
6. Figurski J., Wieciński W., Modelowanie systemu eksploatacji, Wyd. Bellona, Warszawa 1996.
7. Hebda M., A. Wachal, Trybologia, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1980.
8. Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego DD/4.22.8, MON-IWsp SZ, Bydgoszcz 2013.
9. Instrukcja zarządzania eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady ogólne, DD/4.22.13, MON-IWsp SZ, Bydgoszcz 2013.
10. Janecki J., Hebda M., Tarcie, smarowanie i zużycie części maszyn, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1969.
11. Jaśkowska E., Fizykochemiczne aspekty przechowywania sprzętu wojskowego: powierzchnia-adsorpcja-korozja-inhibicja [Zob.:] L. Starczewski, Z. Ciekot (red. nauk.), Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją, BEL Studio, Warszawa 2015.
12. Kończak J., Metoda wyznaczania wskaźników niezawodności dla wojskowych pojazdów mechanicznych eksploatowanych nieregularnie, Rozprawa doktorska, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2017.
13. Kukiełka L., Ciekot Z., Woźniak D., Skuteczność zastosowanych metod ochrony sprzętu technicznego przed korozją. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 8.
14. Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1997.
15. Niziński S., Eksploatacja obiektów technicznych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
16. PN-EN ISO 8044:1999 Korozja metali i stopów - Podstawowe pojęcia i definicje.
17. Surowska B., Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7839881a-4ee8-414b-afef-1fc22adef9ec
Identyfikatory