Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-782de7c2-80f0-44cc-ab22-6ba90f27ad70

Czasopismo

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Tytuł artykułu

Rzeczywista charakterystyka energetyczna budynku szklarni

Autorzy Grabarczyk, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Greenhouse actual energy performance
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych w całorocznie eksploatowanej szklarni, których celem była analiza efektywności energetycznej oraz w rezultacie ustalenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i wielkości emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Badania przeprowadzono w szklarni z ekranem termoizolacyjnym, który w okresie nocnym w znaczący sposób ogranicza straty ciepła. W badaniach określono ilość energii użytecznej, końcowej i pierwotnej jaką zużywa typowy obiekt szklarniowy eksploatowany całorocznie w Polsce centralnej. W efekcie końcowym ustalono z jak dużą emisją dwutlenku węgla mamy do czynienia, gdy paliwem jest miał węglowy.
EN This paper presents results of research conducted in an all-year-round operated greenhouse. It aimed at analyzing its energy efficiency and, as a consequence, calculating its demand for non-renewable primary energy as well as the amount of the emission of carbon dioxide. The greenhouse had a thermal screen installed in order to reasonably reduce the loss of heat at night. As a result, it has been determined how much of the useful energy, final energy and primary energy is consumed yearly by a typical greenhouse, placed in central Poland. It has also been found out how much carbon dioxide is likely to be emitted to the atmosphere providing that fine coal is the fuel.
Słowa kluczowe
PL szklarnia   ekran termoizolacyjny   charakterystyka energetyczna  
EN greenhouse   thermal screen   energy performance  
Wydawca Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Rocznik 2016
Tom T. 8, nr 4
Strony 15--22
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., 1 rys., wykr.
Twórcy
autor Grabarczyk, S.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Płock, ul. Łukasiewicza 17, slawekg@pw.plock.pl
Bibliografia
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dz. Urz. L 153 z 18.06.2010, s. 13 – 35
[2] Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Plan działania w zakresie energii do roku 2050. COM (2011) 885 final, Bruksela 2012
[3] Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. Dz. U. 2005 nr 203, poz. 1684
[4] Torrellas M., Anton A., Ruijs M., Nieves G. V. Stanghellini C., Montero J. I., Environmental and economic assessment of protected crops In four European scenarios. Journal of Cleaner Production 28 (2012) 45-55
[5] Andrews, R., Pearce, J.M., Environmental and economic assessment of a greenhouse waste heat exchange. Journal of Cleaner Production 28 (2011) 1446-1454
[6] Bot, G.P.A, Developments in indoor sustainable plant production with emphasis on energy saving. Computers and Electronics in Agriculture 30 (2001) 151-165
[7] de Zwart, H.F., Analyzing energy-saving options in greenhouse cultivation using a simulation model. PhD thesis, Wageningen University 1996
[8] Grabarczyk S., Wpływ zastosowania ekranów termoizolacyjnych w obiektach szklarniowych na zużycie energii. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Płock 1999
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Dz. U. z 18 marca 2015 r., poz. 376
[10] Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2015
[11] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 13 sierpnia 2013 r., poz. 926
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-782de7c2-80f0-44cc-ab22-6ba90f27ad70
Identyfikatory