Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-781ce22c-9525-4ec1-b3b4-5968086d98df

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Gospodarka ściekowa na stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Autorzy Rećko, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Management of wastewater at the stations for dismantling of exploited vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono sposób postępowania ze ściekami przemysłowymi, powstającymi na stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, poprzez wykonanie rozwiązań technicznych oraz zastosowanie rozwiązań technologicznych chroniących środowisko gruntowo-wodne na terenie stacji demontażu pojazdów i w jej otoczeniu.
EN The article presents the way of management of industrial wastewater generated at stations of dismantling for exploited vehicles. Also, the article presents the technical and technological solutions to protect the water and soil environment in the area of the vehicle dismantling station and its surroundings.
Słowa kluczowe
PL stacja demontażu pojazdów   ścieki przemysłowe   separatory substancji ropopochodnych  
EN exergy   station for dismantling vehicles   industrial wastewater   separators of oil derivative substances  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 113--117
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., schemat
Twórcy
autor Rećko, K.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, ul. Brzeźnicka 60a, Polska PL – 42-200 Częstochowa
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 143, poz. 1206 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 469 ze zm. )
3. Piekutin J., Oczyszczanie wód opadowych z substancji ropopochodnych, „Ekonomia i Środowisko” 2013 nr 4, s. 60-66.
4. htpp://www.aco.pl
5. htpp://www.kzgw.gov.pl/files/file/Wiadomosci/.../Poradnik_KPOSK.pdf
6. Stawiarski D., Badowski A., wymagania ekologiczne dla stacji recyklingu (demontażu) samochodów wycofanych z eksploatacji, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa 2006
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. poz .1800)
8. Borysiewicz R., Separatory substancji ropopochodnych dla stacji demontażu pojazdów – zasady działania, dobór, eksploatacja, Recykling Samochodów, 7(1) 2005, s. 21-24
9. htpp:// www.wodplast.com.pl/ropopochodne.pdf
10. Rakowska J., Usuwanie substancji ropopochodnych z dróg i gruntów, Monografia CNBOP-PIB, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego, Józefów 2012
11. http://www.jpr.lublin.pl/sep_w_polietylen.html
12. PN-EN 858-2:2005 (U) Instalacje oddzielaczy lekkich płynów (np. olej, benzyna). Część 2: Wybór wymiarów nominalnych, instalowanie, eksploatacja i obsługa
13. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, Poz. 964)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-781ce22c-9525-4ec1-b3b4-5968086d98df
Identyfikatory