Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-78130362-d4c9-4343-8fca-89c53db77d8b

Czasopismo

Hutnik, Wiadomości Hutnicze

Tytuł artykułu

Analiza procesu kształtowania wytłoczki lotniczej narzędziem elastycznym o różnych właściwościach

Autorzy Kut, S.  Niedziałek, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Process analysis of aviation drawpiece forming using rubber tools with various properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca zawiera wyniki analizy procesu wytłaczania części lotniczej z blachy AMS5599 o grubości 0,6 mm. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę numeryczną procesu wytłaczania sztywnymi narzędziami. Wykazano, że podczas kształtowania tym sposobem blacha w środkowej części wytłoczki traci stateczność, co w konsekwencji prowadzi do powstawania niedopuszczalnych pofałdowań w środkowej części wytłoczki. W celu wyeliminowania pofałdowań zastosowano oprzyrządowanie, w którym stalowy stempel został zastąpiony stemplem elastycznym o oryginalnym kształcie. Symulację wytłaczania MES przeprowadzono dla narzędzi wykonanych z elastomerów o różnej twardości (50, 70, 85 oraz 90 Sh A). Wykazano wpływ charakterystyki mechanicznej elastomeru na powstawanie pofałdowań. Można je skutecznie wyeliminować poprzez zastosowanie stempla o twardości 90 Sh A, co zostało potwierdzone eksperymentalnie.
EN This paper contains analysis results from drawing process of aviation part using 0.6 mm thick AMS5599 sheet metal. Conducted first was numerical analysis of the rigid tools drawing process. It has been shown that during the process of forming the sheet, the middle of the drawpiece loses stability, which leads to the formation of unacceptable wrinkles. This occurrence has also been confirmed experimentally. In order to eliminate wrinkles, tooling was applied in which a steel punch has been replaced with rubber punch of the original shape. This simulation was performed for the FEM drawing tools made of elastomers of different hardness (50, 70, 85 oraz 90 Sh A). It has been shown that a significant effect of the mechanical characteristics of the elastomer exist in relation to the formation of the wrinkles. They can be effectively eliminated by the use of 90 Sh A hard punch, which was confirmed experimentally.
Słowa kluczowe
PL wytłaczanie   stempel   blacha AMS5599   MES   eksperyment  
EN drawing   punch   AMS5599 sheet metal   experiment  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Rocznik 2014
Tom Vol. 81, nr 7
Strony 436--441
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kut, S.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Przeróbki Plastycznej al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, stan_kut@prz.edu.pl
autor Niedziałek, B.
Bibliografia
1. Erbel S., Kuczyński K., Marciniak Z.: Obróbka plastyczna, PWN, Warszawa 1981
2. Zimniak Z.: System wspomagania projektowania, zapewnienia jakości i diagnozowania tłoczenia blach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005
3. Maziar Ramezani, Zaidi Mohd Ripin: Rubber-pad forming processes: Technology and applications. Woodhead Publishing, 2012
4. MSC Software, MSC.Marc, vol. B, Element Library, ver. 2010
5. Feresthteh-Saniee F., Montazeran M.H.: Acomparative estimation of the forming load in the deep drawing process. J. Mat. Proc. Technol., vol. 140, 2003, pp. 555÷561
6. Deladi E.L.: Static friction in rubber-metal contacts with application to rubber pad forming processes, Doctoral dissertation, Printed by Print Partners IPSKAMP, The Netherlands 2006
7. Maziar Ramezani, Zaidi Mohd Ripin, Roslan Ahmad: Computer aided modelling of friction in rubber-pad forming process, Jorunal of Material Processing Technology, vol. 209, 2009, pp. 4925÷4934
8. MSC.Software: Nonlinear Finite Element Analysis of Elastomers
9. Money M.: A Theory of Large Elastic Deformation, Journal of Applied Physics, vol. 11, 1940, p. 582
10. Del Prete A., Papadia G., Manisi B.: Computer aided modelling of rubber pad forming process, Key Engineering Materials, vol. 473, 2011, pp. 637÷644
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-78130362-d4c9-4343-8fca-89c53db77d8b
Identyfikatory