Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-78041817-aa67-4aea-a99c-dd18814aec9e

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

Operation of a BC50 Cogeneration Unit of a CHP Plant in an Isolated Island System

Autorzy Grządzielski, I.  Sroka, K.  Łacny, A.  Radsak, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Praca bloku ciepłowniczego BC50 elektrociepłowni w wydzielonym układzie wyspowym
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN In a paper presented at the previous APE ‚13 conference [1] results of a concept of separating an island system with a BC50 thermal unit in VEOLIA ENERGY Poznan ZEC SA’s power plant (hereinafter ECII Karolin) were presented. The following loads were selected for supply in the separated island system: EC II Karolin’s auxiliaries and general purpose loads, industrial loads in the plant’s immediate vicinity, and, in the future, municipal consumers. The concept of separation of the island supplied from BC50 unit requires comprehensive verification of the adopted assumptions through system experiments before the appropriate separation automation implementation. The paper presents selected results of the first experiment of the operation of the separated island system with a BC50 unit and the plant’s auxiliaries and general purpose loads plus an external consumer, i.e. a waste water treatment plant in the conurbation of Poznań.
PL W artykule prezentowanym podczas poprzedniej konferencji APE ’13 [1] przedstawiono wyniki koncepcji wydzielania układu wyspowego z blokiem ciepłowniczym BC50 w elektrociepłowni VEOLIA ENERGIA Poznań ZEC SA (dalej ECII Karolin). W wydzielonym układzie wyspowym przewidziano do zasilania następujące odbiory: potrzeb własnych i ogólnych EC II Karolin, zakładów przemysłowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrociepłowni, a także w przyszłości odbiorców komu- nalnych. Koncepcja wydzielania układu wyspowego zasilanego z bloku BC50 wymaga, przed wdrożeniem odpowiedniej automa- tyki wydzielania, wszechstronnego sprawdzenia poprzez przeprowadzenie eksperymentów systemowych weryfikujących przyjęte założenia. W artykule przedstawiono wybrane wyniki pierwszego eksperymentu pracy wydzielonego układu wyspowego z blokiem BC50 i odbiorami potrzeb własnych i ogólnych elektrociepłowni oraz zewnętrznego odbiorcy – oczyszczalni ścieków aglomeracji poznańskiej.
Słowa kluczowe
PL ochrona systemu elektroenergetycznego   odbudowa systemu elektroenergetycznego   wydzielanie układu wysypowego   eksperyment systemowy  
EN power system defence   power system restoration   island system separation   system experiment  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2016
Tom nr 1
Strony 15--25
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Grządzielski, I.
autor Sroka, K.
autor Łacny, A.
autor Radsak, D.
Bibliografia
1. I. Grządzielski et al., “Możliwości pracy wydzielonej bloków elektrociepłowni miejskiej w stanach rozległej awarii katastrofalnej systemu elektroenergetycznego” [Dedicated Work Opportunities of Municipal CHP Blocks in a Catastrophic Failure of the Power System State], Acta Energetica, 1/14 (13), pp. 32–37.
2. IRiESP Transmission Grid Code. Conditions for using and operating the grid, and planning its development. Version 2.0, consolidated text in force from 1 August 2014.
3. J. Rychlak, R. Kuczyński, “Regulacyjne usługi systemowe – środki techniczne obrony i odbudowy KSE”, II Konferencja Naukowo-Techniczna ”Blackout a Krajowy System Elektroenergetyczny”, Poznań, kwiecień 2007 [Ancillary services – Technical means for NPS defence and reconstruction, 2nd Science and Technology Conference ”Blackout and the National Power System”, Poznań, April 2007] Energetyka, monograph edition, Vol. X, 2007.
4. J. Dudzik, R. Kuczyński, “Strategia obrony i odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, rola wytwórców w planach odbudowy”, III Konferencja Naukowo-Techniczna ”Black-out a Krajowy System Elektroenergetyczny”, Poznań, październik 2008 [Stradegy for defence and rebuilding the National Power System; role of generators in the rebuilding plans, 3rd Science and Technology Conference ”Blackout and the National Power System”, Poznań, October 2008], Energetyka, monograph edition, Vol. XVII, 2008.
5. G. Pasiut, Rychlik J., Kielak R., “Weryfikacja zdolności jednostek wytwórczych do udziału w procesie obrony i odbudowy zasilania KSE, w świetle zapisów IRiESP” [Verification of the ability of generating untis to participate in the process of defending and rebuilding the National Power system in the context of Grid Code stipulations], Energetyka, monograph edition, Vol. XX, 2010.
6. M. Talaga, “Tworzenie zbilansowanych wysp jako sposób na ograniczenie skutków awarii systemowych. System SmartLoad“ [Creating balanced islands as a way of reducing results of system contingencies. SmartLoad system], Urządzenia dla energetyki, 1/ (76), 2014.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-78041817-aa67-4aea-a99c-dd18814aec9e
Identyfikatory
DOI 10.12736/issn.2300-3022.2016102