Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-77f3705a-8ac3-4051-b6aa-91d19f689df4

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

Ecological effects of urea phosphate on soil diazotrophs in spring. Part II

Autorzy Grata, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Ekologiczne skutki działania fosforanu mocznika na diazotrofy glebowe w okresie wiosennym. Cz. II
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The main of the present study was to evaluation of the influence urea phosphate (UP) on the number and intensity of nitrogen fixing by diazotrophs. Soil samples were taken from the experiment established on brown soil. The examination focused on the following treatment of soils: I – soil, II – soil + urea phosphate, III – soil + manure, IV – soil + manure + urea phosphate. The study results evidenced that urea phosphate limited the total number of diazotrophs in the soil only after 30 days compared to soil and soil with manure. Moreover, theirs number in the presence of urea phosphate was higher in soil with manure than in unmanured soil. Potential ability of nitrogen fixing was stimulated by urea phosphate after 30 and 90 days in both manured and unmanured soil. It shows the lack of correlation between the number of diazotrophs and their N-fixing activity. Biochemical examinations proved that application of urea phosphate increased of mineral nitrogen concentration (especially of N-NH4) in the soil solution.
PL Celem prezentowanych badań była ocena wpływu fosforanu mocznika (FM) na liczebność i aktywność wiązania azotu atmosferycznego przez diazotrofy w okresie wiosennym. Przedmiotem badań była gleba brunatna właściwa. W badaniach zastosowano następujące kombinacje: I – gleba, II gleba + obornik, III – gleba + obornik + fosforan mocznika, IV gleba + fosforan mocznika. Wyniki badań wykazały, iż fosforan mocznika ograniczał liczebność diazotrofów w glebie tylko po 1 miesiącu badań w porównaniu do gleby i gleby z obornikiem. Ponadto ich liczebność w obecności FM była większa w glebie z obornikiem niż w samej glebie. Potencjalna aktywność wiązania wolnego azotu była stymulowana przez fosforan mocznika po 30 i 90 dniach, zarówno w glebie nienawożonej, jak i glebie z obornikiem. Wskazuje to na brak zależności między ich liczebnością a intensywnością wiązania tego pierwiastka. Badania biochemiczne na zawartość mineralnych form azotu wykazały, iż zastosowanie FM zwiększyło ich zawartość, zwłaszcza N-NH4 w roztworze glebowym.
Słowa kluczowe
PL fosforan mocznika   gleba   diazotrofy   wiązanie azotu  
EN urea phosphate   soil   diazotrophs   N-fixing activity   spring  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2013
Tom Vol. 20, nr 7-8
Strony 819--825
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., wykr.
Twórcy
autor Grata, K.
  • Department of Biotechnology and Molecular Biology, University of Opole, ul. kard. B. Kominka 6a, 45–035 Opole, Poland, phone: +48 77 401 60 56, kgrata@uni.opole.pl
Bibliografia
[1] Kargi F, Ozmihci S. Proc Biochem. 2002;38(1):57-64. DOI: 10.1016/S0032-9592(02)00055-9.
[2] Kennedy IR, Choudhury ATMA, Kecskes ML. Soil Biol Biochem. 2004;36(8):1229-1244. DOI: 10.1016.j.soilbio.2004.04.006.
[3] Postgate J. Nitrogen Fixation. Cambridge: University Press;1998.
[4] Shridhar BS. Intl J Microbiol Res. 2012;3(1):46-52. DOI: 10.5829/idosi.ijmr.2013.3.1.61103.
[5] Tai XS, Mao WL, Liu GX, Chen T, Zhang W, Wu XK, et al. Biogeosciences. 2013;10:5589-5600. DOI: 10.5194/bg-10-5589-2013.
[6] Keeling AA, Cook JA,Wilcox A. Biores Techn. 1998;66(3):89-97.
[7] Martyniuk S. Nawozy i Nawożenie. 2002; 1(10): 264-277.
[8] Kavadia A, Vayenas DV, Pavlou S, Aggelis G. Ecol Modelling. 2007; 200(1-2):243-253. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2006.07.037.
[9] Reed SC, Seastedt TR, Mann CM, Suding KN, Townsend AR, Cherwin KL. Appl Soil Ecol. 2007;36(2-3):238-242. DOI: 10.1016/j.apsoil.2007.02.002.
[10] Rudnick P, Meletzus D, Green A, He L, Kennedy Ch. Soil Biol Biochem. 1997;29(5/6):831-841.
[11] Stella M, Suhaimi M. J Trop Agric and Fd Sc. 2010;38(2):211-219.
[12] Gupta VVRS, Roper MM. Soil&Tillage Res. 2010;109:50-54. DOI: 10.1016/j.still.2010.04.002.
[13] Tanaka H, Kyaw KM, Toyota K, Motobayashi T. Biol Fertil Soils. 2006;42(6):501-505. DOI: 10.1007/S00374-005-0043-8.
[14] Sawicka A. Roczn. Akad Roln Poznań. 1982;CXXXVIII:103-114.
[15] Orr CH, James A, Leifert C, Cooper JM, Cummings SP. Appl Environ Microbiol. 2011;77(3):911-919. DOI: 10.1128/AEM.01250-10.
[16] Bisset A, Richardson AE, Baker G, Thrall PH. Appl Soil Ecol. 2011;51:66-78. DOI: 10.1016/j.apsoil.2011.08.010.
[17] Pfeiffer-Maliszewska W. Prace z dziedziny mikrobiologii gleby. Warszawa: PTG; 1974:33-38.
[18] Nowosielski O. Metody oznaczania potrzeb nawożenia. Warszawa: PWRiL; 1974.
[19] Sőderberg KH, Baĺth E. Soil Biol Bioch. 2004;36(1):195-198. DOI: 10.1016/j.soilbio.2003.07.001.
[20] Grata K, Krzyśko-Łupicka T. Rocz Glebozn. 2005; LVI(3/4):13-20.
[21] Mazur T. Zesz Probl Post Nauk Roln. 1996; 440:239-247.
[22] Mazur T, Sądej W.. Zesz Probl Post Nauk Roln. 1996;440:249-255.
[23] Grata K, Krzyśko-Łupicka T. Ecol Chem Eng S. 2008;15(4):587-593.
[24] Barabasz W. Post Mikrobiol. 1991;XXX(4):395-409.
[25] Colnaghi R, Green A, He L, Rudnick P, Kennedy C. Plant and Soil. 1997; 194(1-2):145-154.
[26] Lorkiewicz Z, Skorupska A. Post Mikrobiol. 1982;XXI(1,2):7-31.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-77f3705a-8ac3-4051-b6aa-91d19f689df4
Identyfikatory
DOI 10.2428/ecea.2013.20(07)075