Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-77a070c6-2610-4fe8-9620-0566ba416cb7

Czasopismo

Prace Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Strefa dyslokacyjna Poznań - Kalisz i jej związek z występowaniem złóż gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca

Autorzy Kwolek, K. 
Treść / Zawartość http://bc.inig.pl:8080/publication/974
Warianty tytułu
EN Poznań — Kalisz Tectonic Zone and its relationship with gas fields in the Rotliegendes formation
Konferencja Geopetrol 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20--23. 09. 2004
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Poster ilustruje wyniki analizy, której celem było wyjaśnienie genetycznego związku strefy dyslokacyjnej Poznań—Kalisz (SDP-K) ze złożami gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca. Szczegółowa interpretacja dańych sejsmicznych, głównie 3D, wykazała o wiele bardziej złożoną, niż dotychczas sądzono, geometrię systemów uskokowych w utworach mezozoiku, wskazującą na złożone zależności kinematyczne z podłożem. Analiza tych danych, poparta wynikami badań analogowych dotyczących solonośnych basenów ekstensyjnych oraz modelowań tektoniki przesuwczej, pozwoliła autorowi na wyjaśnienie wpływu ekstensji nadkładu i przemieszczeń transtensyjno-transpresyjnych w podłożu na rozwój SDP-K i powstawanie pułapek złożowych w stropie utworów czerwonego spągowca.
EN The poster presents results of analysis, the purpose of which was to explain genetic relation between Poznań — Kalisz Tectonic Zone (P-KTZ) and the gas fields in the Rotliegendes formation. Detailed interpretation of seismic data, mainly 3D, proved much more complicated geometry of inesozoic fault systems than it had been assumed before. Mentioned above geometry points at complicated kinematic relationships with the basement. Analysis of available data were supported by published results of analogue modelling of strike-slip tectonics and extension salt basins. The results of analyses have made possible explanation of how the extension of the overburden and transtensional-transpresional replacements in the basement influence on the P-KTZ evolution and forming traps in the top of the Rotliegendes deposits.
Słowa kluczowe
PL strefa dyslokacyjna Poznań-Kalisz   złoża gazu ziemnego   czerwony spągowiec  
EN Poznań-Kalisz Dislocation Zone   gas fields   Rotliegendes  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2004
Tom nr 130
Strony 65--74
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Kwolek, K.
  • PGNiG S.A. Departament Poszukiwania Złóż, Ośrodek Północ w Pile
Bibliografia
[1] Dadlez R. (red.) — Mapa tektoniczna kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego 1: 500000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1998
[2] Dadlez R., Marek S., Pokorski J. — Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce, 1: 2500000. PIG, Warszawa 1998
[3] Dadlez R., Jaroszewski W. — Tektonika. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1994
[4] Jaroszewski W. — Tektonika uskoków i fałdów. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1980
[5] Kwolek K. — Analiza strefy dyslokacyjnej Poznań—Kalisz i jej związek z akumulacjami gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca. Praca doktorska, Biblioteka Główna AGH, Kraków 2003
[6] Pożaryski W., Grocholski W., Tomczyk H., Karnkowski P., Moryc W. — Mapa tektoniczna Polski w epoce waryscyjskiej. Frzegląd Geologiczny nr 11, ss. 643-651, 1992
[7] Richard P.D., Naylor M.A., Koopman A. — Experimental models of strike-slip tectonics. Petroleum Geoscience, 1, pp. 71-80, 1995
[8] Vendeville B.C., Jackson M.P.A. — The rise and fall of diapirs during thin-skinned extension. Report of Investigations No 209, 1992
[9] Wierzchowska-Kicułowa K. — Budowa geologiczna utworów podpermskich monokliny przedsudeckiej. Geologia Sudetica, 19, 1, pp. 121-140, 1984
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-77a070c6-2610-4fe8-9620-0566ba416cb7
Identyfikatory