Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-77686703-67be-4c64-88a5-6e600703328e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Źródła nieprzyjemnego zapachu wewnątrz samochodu : studium przypadku

Autorzy Brodzik, K.  Faber, J.  Gołda-Kopek, A.  Zarębska, K.  Łomankiewicz, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Sources of unpleasant odour inside vehicle : a case study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano procedurę badawczą pozwalającą na wskazanie i/lub potwierdzenie źródła nieprzyjemnego zapachu wewnątrz kabiny nowego samochodu. Do oceny jakości powietrza wewnętrznego wykorzystano metody sensoryczne i analityczne. Wstępną analizę zapachu panującego w samochodzie przeprowadzono przed rozpoczęciem pobierania próbek powietrza. Powietrze pobrane do pozbawionych zapachu worków po przetransportowaniu do laboratorium zostało poddane ocenie sensorycznej przez pięć wykwalifikowanych osób. Skład jakościowy i ilościowy próbek powietrza określono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), chromatografii gazowej sprzężonej z desorpcją temperaturową i detektorami: spektrometrem mas oraz detektorem plomieniowo-jonizacyjnym (TD-GC/MS-FID) oraz chromatografii gazowej sprzężonej z detekcją olfaktometryczną (GC-O) i spektrometrem mas.
EN Paper discussed analytical procedure allowing indication and/or proving the source of unpleasant odour inside the cabin of new vehicle. Interior air quality was determined by sensory and instrumental methods. Preliminary in-vehicle odour analysis was performed before air samples collection. Air samples collected in inert bags after transportation to laboratory were object of sensory evaluation of five qualified testers. Quantitative and qualitative composition of air samples were determined by high performance liquid chromatography (HPLC), gas chromatography coupled with thermal desorption and with mass detection and flame ionization detection (TD-GC/MS-FID) and by gas chromatography coupled with olfactometric detection (GC-O) and mass detection.
Słowa kluczowe
PL zapach   analiza zapachu   samochód  
EN odour   odour analysis   car  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 855--860
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Brodzik, K.
autor Faber, J.
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
autor Gołda-Kopek, A.
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
autor Zarębska, K.
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
autor Łomankiewicz, D.
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Bibliografia
1. Yoshida T., Matsunaga I., A case study on identification of airborne organic compounds and time courses of their concentrations in the cabin of a new car for private use, “Environmental International” 2006, nr 32, 58-79.
2. Brodzik K., Faber J., Łomankiewicz D., Gołda-Kopek A., Invehicle VOCs composition of unconditioned, newly produced cars, “Journal of Environmental Sciences - China” 2014, vol. 26, nr 5, 1052-1061.
3. Faber J., Brodzik K., Gołda-Kopek, Łomankiewicz D., Nowak J., Świątek A., Comparison of air pollution by VOCs inside the cabins of new vehicles, “Environmental and Natural Resources Research” 2014, vol. 4, nr 3, 155-165.
4. Geiss O., Tirendi S., Barrero-Moreno J., Kotzias D., Investigation of volatile organic compounds and phthalates present in the cabin air of used private cars, “Environment International”, 2009, vol. 35, 1188-1195.
5. Faber J., Brodzik K., Gołda-Kopek A., Łomankiewicz D., Benzene, toluene and xylenes levels in new and used vehicles of the same model, “Journal of Environmental Sciences – China” 2013, vol. 25, nr 11, 2324-2330.
6. Faber J., Brodzik K., Źródła narażenia użytkownikow pojazdów na lotne związki organiczne, „Autobusy” 2016, nr. 6, 160-167.
7. Determination of the odour characteristics of trim materials in motor vehicles - VDA 270, Verband der Automobilindustrie e.V.,1992.
8. Faber J., Brodzik K., Łomankiewicz D., Gołda-Kopek A., Nowak J., Świątek A., Wpływ obecności związków organicznych na zapach panujący wewnątrz kabiny samochodów osobowych, „Logistyka” 2015, nr 3, 1254-1262.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-77686703-67be-4c64-88a5-6e600703328e
Identyfikatory