PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

ITS jako element unijnych programów transportowych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
ITS as part of the EU transport programs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Inteligentne systemy transportowe (ang. ITS - Intelligent Transport Systems) są rozwiązaniami, które wykorzystują różnorodne technologie: telekomunikacyjne, informatyczne, automatyki obiektów ruchomych w obszarze transportu drogowego. ITS obejmują kierowców, pasażerów, podróżnych, przewoźników, operatorów i innych użytkowników dróg. Służą do zarządzania mobilnością oraz ruchem. Ich wdrożenie ma na celu między innymi poprawę efektywności ruchu (skrócenie czasu podróży), ograniczenie uciążliwości (zanieczyszczenia, hałas) i zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie. Celem artykułu jest przedstawienie teoretyczno-empirycznego aspektu inteligentnych systemów transportowych jako elementu projektów transportowych Unii Europejskiej. W artykule zaprezentowano: pojęcie, korzyści oraz zakres usług realizowanych przez ITS, fundusze europejskie dedykowane nowoczesnemu transportowi oraz wybrane unijne programy transportowe, za które odpowiedzialne jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (ze szczególnym uwzględnieniem zastępującego dotychczasowy Program TEN-T instrumentu „Łącząc Europę”). Próbę przybliżenia powyższych zagadnień podjęto ze względu na ich ciągły rozwój, oraz atrakcyjność.
EN
Intelligent Transport Systems (ITS) are solutions that use a variety of technologies - telecommunications, IT, automation of moving objects in the area of road transport. ITS include drivers, passengers, travelers, carriers, operators and other road users. Intelligent transport systems are used to manage mobility and traffic, their implementation aims, among others, to improve traffic efficiency (shortening travel time), reduce nuisance (pollution, noise) and increase safety in transport. The aim of the article is to present the theoretical-empirical aspect of intelligent transport systems as an element of transport projects of the European Union. The work presents: the concept, benefits and scope of services provided by ITS, European funds dedicated to modern transport and selected EU transport programs for which the jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych is responsible (with particular emphasis on, replacing the current TEN-T Program - „Łącząc Europę” tool). An attempt to approximate the above issues was made due to their continuous development and attractiveness.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
49--52
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • [1] Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Fundusze europejskie dla nowoczesnego transportu, Warszawa, 2017.
 • [2] CUPT, Informacje o ITS, [on-line] https://www.cupt.gov.pl/wdrazanie- projektow/its/informacje-o-its (dostęp: 20.03.2018).
 • [3] Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/ UE z dnia 7 lipca 2010 r., W sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu.
 • [4] Grochowski A., Architektura FRAME w projektach ITS - opis metodyki opracowania architektury ITS, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa, 2017.
 • [5] Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Strategia rozwoju transportu do 2020 roku ( z perspektywą do 2030 roku), Warszawa, 2013.
 • [6] Mogridge M., Travel in Towns: Jam yesterday, jam today and jam tomorrow?, Palgrave Macmillan, London, 1990.
 • [7] Waluś W., ITS w zarządzaniu drogami miejskimi, definicje i funkcje, [on-line] https://edroga.pl/inzynieria- ruchu/its-w-zarzadzaniudrogami- miejskimi-i-definicjei- funkcje-05129658 (dostęp: 20.03.2018).
 • [8] Wspieranie rozwoju gospodarczego, [online] https://ec.europa.eu/ info/funding-tenders/funding-opportunities/ funding-programmes/ overview-funding-programmes/european- structural-and-investment-funds_pl (dostęp: 20.03.2018).
 • [9] Szmidt E., Mechanizmy działania systemów ITS i ich wpływ na BRD, Transport samochodowy, Wydawnictwo ITS, 4/2016.
 • [10] Ziemska M., Cele stosowania inteligentnych systemów transportowych i koordynowania sygnalizacji świetlnej, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 29/2014.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-77527fa2-ac19-4986-a9ac-d196f9812f4b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.