Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-772e8461-3547-4b03-ae44-b1f69c7b37bd

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Kolejowe krzywe przejściowe, a dynamika poprzeczna i pionowa pojazdu

Autorzy Woźnica, P.  Zboiński, K. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Railway transition curves and the lateral and vertical dynamics of vehicle
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejsza praca to element weryfikacji wyników wcześniejszych badań autorów dotyczących poszukiwania optymalnych kształtów kolejowych krzywych przejściowych (KP). Wykorzystano w niej matematyczne metody optymalizacji i symulacji. Zastosowana symulacja komputerowa dotyczyła zachowania modelu dynamicznego 2-osiowego pojazdu szynowego. Jako krzywą przejściową w wykonanych dotąd analizach przyjęto wielomian stopnia n, gdzie n=9 i 11. Jako funkcje celu (kryteria oceny) zastosowano wielkości dotyczące dynamiki tak poziomej, jak i pionowej – przemieszczeń i przyspieszeń nadwozia pojazdu szynowego. Celem badań było znalezienie optymalnych kształtów KP ze względu na przyjęte kryteria oraz porównanie ich ze sobą.
EN This work is part of the verification of the results of previous studies of the authors concerning the search for the optimum shape of railway transition curves (TCs). In work it used mathematical methods of optimization and simulation. The computer simulation concerned the dynamic behavior of the the 2-axle rail vehicle model. As the transition curve the authors adopted a polynomial of degree n, where n=9 and 11. The quality function (evaluation criteria) used concerned both lateral and vertical - displacements and accelerations of the vehicle body. The aim of the research was to find the optimum shapes of the TCs, taking into account the criteria adopted and comparison of them among themselves.
Słowa kluczowe
PL kolejowe krzywe przejściowe   dynamika pojazdów szynowych   pojazd szynowy   symulacja  
EN railway transition curves   railway vehicles dynamics   railway vehicles   simulation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 363--375
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Woźnica, P.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Zboiński, K.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Koc W., Radomski R.: Analiza krzywych przejściowych z nieliniowymi rampami przechyłowymi. Drogi Kolejowe, 11, 1985.
2. Long X.Y., Wei Q.C., Zheng F.Y.: Dynamical analysis of railway transition curves. Proc. IMechE part F Journal of Rail and Rapid Transit, 224(1), str. 1-14, 2010.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie z dnia 10 września 1998 r. (Dz. U. 98.151.987) z późn. zm.
4. Woźnica P.: Kształtowanie i ocena własności kolejowych krzywych przejściowych z wykorzystaniem metod optymalizacji i symulacji. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Warszawa 2012.
5. Woźnica P., Zboiński K.: Badanie kolejowych krzywych przejściowych o nieliniowych krzywiznach. Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 4, str. 1198-1207, 2015.
6. Zboiński K.: Nieliniowa dynamika pojazdów szynowych w łuku. WNITE, Warszawa-Radom 2012.
7. Zboiński K.: Dynamical investigation of railway vehicles on a curved track. European Journal of Mechanics A-Solids, vol. 17, nr 6, 1998.
8. Zboinski K., Woznica P.: Optimization of railway transition curves with regard to the wheel/rail wear, in J. Pombo, (Editor). Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 206, 2014, doi:10.4203/ccp.104.206.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-772e8461-3547-4b03-ae44-b1f69c7b37bd
Identyfikatory