Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7719c364-8207-4ee1-bdef-a73fa5bce0da

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Symulacje przepięć przenoszonych przez transformatory energetyczne

Autorzy Florkowski, M.  Furgał, J.  Kuniewski, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Simulations of overvoltages transferred through power transformers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przepięcia przenoszone przez uzwojenia transformatorów energetycznych stanowią narażenia układów izolacyjnych transformatorów oraz urządzeń zasilanych. Przepięcia są przenoszone przez transformatory w wyniku zjawisk przejściowych w uzwojeniach stanowiących złożone układy nieliniowe pomiędzy którymi istnieją silne sprzężenia elektromagnetyczne. Symulacje przepięć przenoszonych przez transformatory wymagają stosowania modeli transformatorów, odzwierciedlających zjawiska występujące w warunkach propagacji przepięć między uzwojeniami. W artykule przedstawiono wyniki symulacji przepięć przenoszonych przez uzwojenia transformatora wykonane przy zastosowaniu modeli transformatorów istniejących w programie EMTP/ATPDraw oraz opracowanego modelu wysokoczęstotliwościowego transformatora. Symulacje porównano z wynikami badań.
EN Overvoltages transferred through power transformer windings affects on insulation of power transformers and equipment connected to its terminals. Overvoltages are transferred through transformers due to transient phenomena existing between windings, which are complex non-linear systems with electromagnetic couplings. Simulations of overvoltages transferred through windings are possible with usage of transformer models, which take into account phenomena occurring during propagation of overvoltages between windings. This paper presents simulations results of overvoltages transferred through transformer windings, performed with transformer models implemented in EMTP/ATPDraw software and designed high-frequency model. Simulation results were compared to measurements.
Słowa kluczowe
PL przepięcia przenoszone   symulacja komputerowa   model transformatora  
EN transferred overvoltages   computer simulation   transformer modeling  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2014
Tom R. 90, nr 10
Strony 133--136
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Florkowski, M.
autor Furgał, J.
  • AGH Akademia Górniczo- -Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, furgal@agh.edu.pl
autor Kuniewski, M.
Bibliografia
[1] Shibuya Y., Fujita S., Shimomura T.: Effects of Very Fast Transient Overvoltages on Transformer, IEE Proc. - Gener. Transform. Distrib., Vol. 146, No. 4, July 1999, 459 - 464
[2] Shibuya Y., Fujita S., Hosokawa N.: Analysis of very fast transient overvoltages in transformer winding. IEE Proc._Gener. Transf. Distr. Vol.144, No. 5, Sept. 1997, 461 - 468
[3] Rodrigo H., Dang H.Q.S.: Behaviour of Transformer Windings under Surge Voltages. High Volt. Engin. Symp., 22 - 27 Aug. 1999, paper No. 1.287. P 6
[4] CIGRE Electrical Transient Interaction Between Transformers and the Power System, Part 1- Expertise, CIGRE Brochure 577A, JWG A2/C4.39, April 2014,
[5] De Conti A., Visacro S.: Evaluation of lightning surges transferred from medium voltage to low - voltage networks, IEE Proc. Gen. Trans. Distrib., Vol. 152, Issue 3, 2005, 351 - 356
[6] Samuła J., Szpor S.: Ochrona odgromowa, Tom 1, WNT, Warszawa, 1983
[7] EN 60071-2: Insulation coordination. Part. 2: Application guide
[8[ Dommel H. and et. al.: Electromagnetic Transients Program - Theory Book, Portland, prepared for BPA, 1986
[9] Høidalen H.K., Bruce A.M., Gonzalez F., Ishchenko D., Chiesa N.: Implementation and verification of the hybrid transformer model in ATPDraw, Conf. on Pow. Syst. Trans. (IPST’07) Lyon, France, June 4-7, 2007,
[10] Gustavsen B.: Application of vector fitting to high frequency transformer modeling, The Int. Conf. on Pow. Syst. Trans. (IPST’ 03), New Orlenas (USA), 1 - 5
[11] Furgał J., Kuniewski M., Pająk P.: Badania i symulacje przepięć łączeniowych przenoszonych przez uzwojenia transformatorów, Przegl. Elektrot., R. 88, Nr 11b, 2012, 130 - 133
[12] Gustavsen B., Semelyen A.: Rational approximation of frequency domain response by vector fitting, IEEE Trans. Pow. Deliv., Vol. 14, No. 3, July 1999, pp. 1052 – 1059
[13] Gustavsen B.: Wide band modeling of power transformers, IEEE Trans. on Pow. Deliv., Vol. 19, No. 1, Jan. 2004, 414 - 422
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7719c364-8207-4ee1-bdef-a73fa5bce0da
Identyfikatory