Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-76a37f31-9039-4e08-b9e0-056d14549d11

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Cynkowanie stali z zakresu Sandelina w kąpieli Zn-AlNiBiSn

Autorzy Kania, H.  Liberski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Hot dip galvanizing of Sandelin’s steel in Zn-alnibisn bath
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dodatki stopowe wprowadzane do kąpieli cynkowej, wpływają na jakość powłok a także zużycie cynku w procesie cynkowania zanurzeniowego. Powszechnie używanymi dodatkami do kąpieli cynkowej są Al, Ni, Bi, Sn. Pierwiastki te dodaje się w różnych konfiguracjach i stężeniach. W artykule przedstawiono wyniki badań określające synergiczny wpływ dodatku AlNiBiSn w kąpieli cynkowej na budowę oraz kinetykę wzrostu powłok. Ujawniono strukturę przekroju poprzecznego oraz określono skład chemiczny w wybranych mikroobszarach powłok otrzymanych na stali o niskiej zawartości krzemu oraz na stali z zakresu Sandelina. Stwierdzono, że dodatek AlNiBiSn pozwala ograniczyć nadmierny wzrost powłoki na stali z zakresu Sandelina. Skład chemiczny oraz budowa powłoki na stali z zakresu Sandelina są zbliżone do składu chemicznego i budowy powłoki otrzymanej na stali o niskiej zawartości krzemu.
EN Alloying elements introduced into the zinc bath affect the quality of coatings, as well as consumption of zinc in hot dip galvanizing process. Commonly used additives to the zinc bath are Al, Ni, Bi, Sn. These elements are added in different configurations and concentrations. The article presents the results of determining the synergistic effect of the addition AlNiBiSn in a bath of zinc on the structure and growth kinetics of the coatings. The structure and of coatings obtained on low silicon content steel of and sandelin’s steel were revealed. Chemical composition of coatings was determioned. It was found that the addition of AlNiBiSn allows to limit the excessive growth of the coating on sandelin’s steel.The chemical composition and structure of the sandelin's steel are similar to the chemical composition and structure obtained on low silicon content steel.
Słowa kluczowe
PL cynkowanie zanurzeniowe   dodatek stopowy   powłoka cynkowa  
EN hot-dip galvanizing   alloying addition   zinc coating  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 6
Strony 307--313
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kania, H.
autor Liberski, P.
  • Politechnika Śląska, Katedra Technologii Materiałów, Katowice
Bibliografia
1. Reumont G., Perrot P., Foct J.: Thermodynamic Study of the Galvanizing Process in a Zn-0.1% Ni Bath. J. Mat. Sci., 1998, t. 33, nr 19, s.4759-4768.
2. Tang N. Y.: Alternative Description of Dross Formation When Galvanizing Steels in Zinc-Nickel Baths. J. Phase Equilibria, 1995, t. 16, nr 2, s. 110-112.
3. Porter F. C.: Zinc Handbook: properties processing and use in design, Marcel Dekker, New York, 1991.
4. Marder A. R.: The metallurgy of zinc-coated steel. Progress in Materials Science, 2000, t. 45, s. 191-271.
5. Beguin P., Bosschaerts M., Dhaussy D., Pankert R., Gilles M.: Galveco a solution for galvanizing reactive steel. Proceedings of 19th International Galvanizing Conference, Berlin, EGGA, 2000, paper 3, s. 1-8.
6. Reumont G., Perrot P.: Proceedings of 17th International Galvanizing Conference, Paris, EGGA, 1994.
7. Gagne M.: Zinc Bismuth Alloys for After Fabrication Hot Dip Galvanizing, AGA, Tech Forum, 1997.
8. Kania H., Liberski P.: Struktura i kinetyka wzrostu zanurzeniowych powłok cynkowych otrzymanych w kąpielach z dodatkiem cyny. Inżynieria Materiałowa, 2008, t. 29, nr 3, s. 149-153.
9. Kania H.: Kryteria doboru składu chemicznego kąpieli cynkowej. Referat wygłoszony na XVIII Sympozjum PTC Międzyzdroje 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-76a37f31-9039-4e08-b9e0-056d14549d11
Identyfikatory