Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7696b27f-9a5e-4fd5-9549-fada2284bf46

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Określanie położenia zbrojenia rozproszonego w belkach z BSZ przy użyciu tomografii komputerowej oraz metod analizy obrazów

Autorzy Rudzki, M.  Bugdol, M.  Ponikiewski, T. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN Determination of steel fibers orientation in SCC using computed tomography and digital image analysis methods
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W artykule omówiono automatyczną metodę określania rozmieszczenia przestrzennego włókien stalowych w belkach betonowych, ze zbrojeniem rozproszonym. Belki betonowe zawierające dwa rodzaje włókien stalowych w trzech udziałach objętościowych poddano skanowaniu tomografem komputerowym, a uzyskane obrazy poddano analizie za pomocą autorskiego oprogramowania. Z wolumetrycznych obrazów wysegmentowano włókna, dla każdego obliczono jego położenie oraz kierunek w przestrzeni 3D. Do wizualizacji zastosowano 4D histogram liczebności włókien w danej kategorii. Analiza statystyczna wyników wykazała rozkład eksponencjalny kierunków ułożenia włókien.
EN The paper presents a preliminary study aimed to automatically determining of the distribution of steel fibers in fiber reinforced concrete. This is required for assessment of the relation between the methods of casting and resulting concentration, distribution of steel fibers. Concrete beams with various types of fibers and method of casting were scanned using Computed Tomography and the resulting volumetric images were subjected to image segmentation. From the obtained label map the position and orientation in 3D of each steel fiber were calculated. This enabled generating 4D histograms visualizing in compact form the overall orientation of the fibers. Statistical analysis showed that the orientation of the fibers exhibit exponential distribution.
Słowa kluczowe
PL beton samozagęszczający się   zbrojenie rozproszone   włókno stalowe   analiza obrazów   tomografia komputerowa  
EN self-compacting concrete   dispersed reinforcement   steel fibre   image analysis   computed tomography  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2013
Tom R. 18/80, nr 5
Strony 257--263
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il.
Twórcy
autor Rudzki, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej
autor Bugdol, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej
autor Ponikiewski, T.
  • Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
Bibliografia
1. L. Ferrara, A. Meda, Relationships between fibre distribution, workability and the mechanical properties of SFRC applied to precast roof elements, Materials and Structures 39, 411–420 (2006).
2. S. T. Kang, B. Y. Lee, J.K. Kim, Y.Y. Kim, The effect of fibre distribution characteristics on the flexural strength of steel fibre-reinforced ultra high strength concrete, Construction and Building Materials 25, 2450–2457 (2011).
3. S. T. Kang, J.K. Kim, Investigation on the flexural behavior of UHPCC considering the effect of fiber orientation distribution, Construction and Building Materials 28, 57–65 (2011).
4. B. Boulekbache, M. Hamrat, M. Chemrouk, S. Amziane, Flowability of fibre-reinforced concrete and its effect on the mechanical properties of the material, Construction and Building Materials 24, 1664–1671 (2010).
5. S. T. Kang, J.K. Kim: The relation between fiber orientation and tensile behavior in an Ultra High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (UHPFRCC), Cement and Concrete Research 41, 1001–1014 (2011).
6. T. Ponikiewski, Reologiczne i mechaniczne właściwości betonów samozagęszczalnych z włóknami stalowymi, Cement Wapno Beton 79, 301–309 (2012).
7. T. Ponikiewski, J. Gołaszewski, Wpływ lokalnego wypełniania formy mieszanką na wytrzymałość i rozmieszczenie włókien w małych elementach z fibrobetonu samozagęszczającego się, Cement Wapno Beton 80, 91–99 (2013).
8. T. Ponikiewski, J. Gołaszewski, Nowa metoda badania losowej dystrybucji włókien w wysokowartościowym betonie samozagęszczalnym, Cement Wapno Beton 79, 165–176 (2012).
9. N. Ozyurt, T. O. Mason, S. P. Shah, Non-destructive monitoring of fiber orientation using AC-IS: An industrial-scale application, Cement and Concrete Research 36, 1653–1660 (2006).
10. L. Martinie , N. Roussel, Simple tools for fiber orientation prediction in industrial practice, Cement and Concrete Research 41, 993–1000 (2011).
11. M.A.B. Promentilla, T. Sugiyama, K. Shimura, Three Dimensional Characterization of Air Void System in Cement Based Materials. 3rd ACF International Conference ACF/VCA 2008, 940–947 (2008).
12. L. Ibáñez, W. Schroeder, L. Ng, J. Cates, The ITK Software Guide. Kitware, 2005. available: http://www.itk.org/ItkSoftwareGuide.pdf
13. J. Greń, Statystyka Matematyczna: Modele i Zadania, PWN Publishing, 1982.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7696b27f-9a5e-4fd5-9549-fada2284bf46
Identyfikatory