Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7685cdd5-960c-4615-be83-4f07edcf2f9b

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Method of Paint Coat Durability Assessment Exposed to Mineral Mass

Autorzy Szczyglak, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Metoda oceny trwałości powłok malarskich poddanych oddziaływaniu masy mineralnej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This study analyses issues concerning defects of passive paint coats. Four reasons of their occurrence have been identified: constructional, technological, operational, and caused by wear and tear. Standardized methods of paint coat assessment are discussed based on the impact of mechanical factors (PN-EN ISO 2409:2013-06, ASTM D3359-17, PN-EN ISO 1522:2008, PN-EN ISO 4624:2016-05, PN-EN ISO 1518-1:2011, PN-EN ISO 16276-2:2008, PN-EN ISO 6272:2011, PN-EN ISO 6860:2006, PN-EN ISO 2815:2004, PN-EN ISO 1519:2000). The original method of paint coat durability evaluation is presented with the consideration of synergetic impact of mechanical forces. This method permits carrying out testing in conditions close to those during normal service. The testing stand equipped with a rotating drum filled with mineral mass has been described as well as the optical method of assessing paint coat quality using original software developed by authors. Tests for three coating systems were carried out in order to present the possibilities of the developed method. In summary, the conclusions relating to the presented testing method are presented.
PL W pracy omówiono problemy dotyczące usterek pasywnych powłok malarskich. Zidentyfikowano 4 przyczyny ich powstawania: konstrukcyjne, technologiczne, eksploatacyjne i zużyciowe. Omówiono znormalizowane metody oceny jakości powłok oparte na oddziaływaniu czynników mechanicznych (PN-EN ISO 2409:2013-06, ASTM D3359-17, PN-EN ISO 1522:2008, PN-EN ISO 4624:2016-05, PN-EN ISO 1518-1:2011, PN-EN ISO 16276-2:2008, PN-EN ISO 6272:2011, PN-EN ISO 6860:2006, PN-EN ISO 2815:2004, PN-EN ISO 1519:2000). Przedstawiono autorską metodę badania trwałości powłok malarskich, uwzględniającą synergiczne oddziaływanie wymuszeń. Metoda pozwala na prowadzenie testów w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych. Opisano stanowisko wyposażone w obrotowy bęben wypełniony masą mineralną, a także optyczną metodę oceny jakości powłok malarskich, z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania. Przeprowadzono testy dla 3 systemów powłok malarskich, by przedstawić możliwości opracowanej metody. W podsumowaniu przedstawiono wnioski dotyczące opisanej metody badawczej.
Słowa kluczowe
PL powłoki malarskie   zużycie   korozja   badania  
EN paint coat   wear   corrosion   testing  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2018
Tom nr 2
Strony 123--131
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys.
Twórcy
autor Szczyglak, P.
  • The University of Warmia and Mazury, Chair of Vehicles and Machinery Exploitation, ul. Michała Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn, szczypio@uwm.edu.pl
Bibliografia
1. Możaryn T., Wójtowicz M., Strąk A.: Korozja i zabezpieczanie konstrukcji stalowych Część I. Korozja stali. Przegląd Budowlany 6/2016, s. 45–52.
2. Kotnarowska D.: Ocena zużycia powierzchni powłok epoksydowych starzonych wodnym roztworem wodorotlenku potasu. Tribologia 4-2009, s. 113–123.
3. Flink R. i inni: Przemysłowe powłoki malarskie na powierzchnie metalowe, Tikkurila Polska S.A., 2012.
4. Migdalski J.: Inżynieria niezawodności poradnik, ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz 1992.
5. PN-EN ISO 2409:2013-06, Paints and varnishes – Cross-cut test.
6. ASTM D3359-17, Standard Test Methods for Rating Adhesion by Tape Test.
7. Stachera J.: Badanie przyczepności lakierów metodą siatki nacięć. Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo XLII, Toruń 2011, s. 97–110.
8. PN-EN ISO 1520:2007, Paints and varnishes – Cupping test.
9. Zubielewicz M., Ślusarczyk A., Kamińska-Bach G., Królikowska A., Komorowski L.: Modern one-, two- and three-coat systems for long-term protection of steel structures. Ochrona przed Korozją 12/2017, s. 400–405.
10. PN-EN ISO 1522:2008, Paints and varnishes – Pendulum damping test.
11. PN-EN ISO 4624:2016-05, Paints and varnishes – Pull-off test for adhesion.
12. Kotnarowska D., Sirak M.: Metoda oceny adhezji powłoki akrylowej do stalowego podłoża. TTS 12/2015. s. 825–829.
13. PN-EN ISO 1518-1:2011, Paints and varnishes – Determination of scratch resistance.
14. Pasieczyński Ł., Radek N.: Badanie wybranych właściwości systemu powłokowego „antygraffi ti” dla pojazdów szynowych. Problemy Kolejnictwa – Zeszyt 170 (marzec 2016), s. 63–69.
15. PN-EN ISO 16276-2:2008, Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating – Part 2: Cross-cut testing and X-cut testing.
16. Zubielewicz M., Ślusarczyk A., Kamińska-Bach G., Królikowska A., Komorowski L.: Protective properties of coating systems in natural and laboratory corrosion environments. Ochrona przed Korozją 59(9), pp. 319–324.
17. PN-EN ISO 6272:2011, Paints and varnishes – Rapid-deformation (impact resistance) tests.
18. Sokalska A.: Metody badań preparatów do impregnacji betonu. Building Research Institute – Quarterly No 4 (140) 2006, s. 73–80.
19. PN-EN ISO 6860:2006, Paints and varnishes – Bend test (conical mandrel).
20. PN-EN ISO 2815:2004, Paints and varnishes – Buchholz indentation test.
21. PN-EN ISO 1519:2000, Paints and varnishes – Bend test (cylindrical mandrel).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7685cdd5-960c-4615-be83-4f07edcf2f9b
Identyfikatory