Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7664018a-2c30-4aad-b50a-6f5a61560b5d

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Ocena hałasu w autobusach komunikacji miejskiej w oparciu o badania ankietowe

Autorzy Orczyk, M.  Tomaszewski, F. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Evaluation of noise in buses of public transport on the basis on survey research
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawione zostaną wybrane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pasażerów autobusów komunikacji miejskiej w Poznaniu. Badania dotyczyły oceny hałasu i drgań podczas jazdy autobusami komunikacji miejskiej. W badaniu sondażowym pytano respondentów o ocenę hałasu, drgań i komfortu jazdy autobusami komunikacji miejskiej ponadto osoby biorące udział w ankiecie proszone byli o wskazanie miejsc w pojeździe oraz faz jazdy podczas których jest generowany największy hałas i drgania. Ostanie dwa pytania dotyczyły oceny konstrukcji autobusu pod względem panującego w nich hałasu i odczuwalnych drgań.
EN This article presents selected results of survey research carried out among passengers of buses of public transport in Poznan. The research related to evaluation of noise and vibrations while riding buses of public transport. The respondents of the survey were asked to evaluate noise, vibrations and ride comfort of buses of public transport and also were asked to point places in the bus and phases of the ride that generate the highest level of noise and vibrations. The last two questions related to evaluation of the structure of the bus taking into account noise and felt vibrations inside.
Słowa kluczowe
PL hałas   drgania   komunikacja miejska   autobus komunikacji miejskiej   badania ankietowe  
EN noise   vibration   public transport   bus of public transport   survey research  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 225--234
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Orczyk, M.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
autor Tomaszewski, F.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Bibliografia
1. Główny Urząd Statystyczny Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2015. Warszawa 2014.
2. Nader M., Modelowanie i symulacja oddziaływania drgań pojazdów na organizm człowieka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
3. Orczyk M., Analiza i ocean hałasu komunikacyjnego na przykładzie miasta Poznania. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria Transport. 2013, z. 98 s. 499-507.
4. Raport roczny MPK 2015. Komunikat internetowy www.mpk.poznan.pl grudzień 2016.
5. Thiem J., Mikołajczyk M., Maćkowiak A., Kempa B., Popławski M., Thiem J., Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Poznania na lata 2014 - 2025. Poznań 2014. Biuletyn Informacji publicznej Urząd Miasta Poznania. Komunikat internetowy www.bip.poznan grudzień 2016.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7664018a-2c30-4aad-b50a-6f5a61560b5d
Identyfikatory