PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Znaczenie kapitału społecznego dla funkcjonalności działań samorządu terytorialnego na rynku pracy

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The importance of social capital for functional activities of local government in the labor market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu wskazano zasadnicze kwestie dotyczące znaczenia kapitału społecznego w wypełnianiu przez samorząd terytorialny swych zadań na rynku pracy. Funkcjonowanie polityki rynku pracy zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest promowanie i tworzenie warunków dla współdziałania uczestników społeczności lokalnej.
EN
The study identifies main issues concerning the importance of social capital in the fulfillment by the local government its tasks in the labor market. The functioning of the labor market policy depends on many factors. One of them is to promote and create conditions for cooperation between participants in the local community.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
22--33
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, mbwiaterek@polsl.pl
Bibliografia
 • 1. Baron-Wiaterek M., Publiczno-niepubliczne formy zarządzania rynkiem pracy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 5 z 2009, s. 55 oraz CD
 • 2. Bartoszek M., Analizy kapitału społeczno-kulturowego w teorii zmiany i mobilności społecznej, w: red. M. S. Szczepański, Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, Katowice 2000, s. 20
 • 3. Błaś A., Biurokracja a demokratyczne państwo, w: Biurokracja, TNOiK, Rzeszów 2006, s. 94
 • 4. Błędowski P., Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2006, s. 25
 • 5. Bourdieu P., Le Capital Social: Notes Provisoires, “Actes de la Recherde en Science Sociales”, No 3, 1980, s. 3
 • 6. Coleman J., Foundations of Social Theory, Massachusetts 1990, s. 304.
 • 7. Coleman J., Social Capital in the Ceration of Human Capital, „Americam Journal of Sociology” vol. 94 z 1988
 • 8. Domański R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa 1993, s. 48 i n.
 • 9. Dyduch W., Szczepankiewicz M., Szczepankiewicz E., Kapitał społeczny podstawą zdobywania przewagi konkurencyjnej w Nowej Ekonomii, w: Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, Polanica Zdrój 2001, s. 193
 • 10. Forbrig J., Społeczeństwo obywatelskie. Polska, jej sąsiedzi i Europa Zachodnia, Warszawa 2002, s. 5
 • 11. Frieske K., Machol-Zajda L., Zalewski D., Rady zatrudnienia – funkcje i efektywność. Studium ewaluacyjne, w: red. M. Bednarski, Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Narzędzia i instytucje, Warszawa 1996, s. 300 –301
 • 12. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław 1997, passim.
 • 13. Garlicki J., Noga-Bogomilski A., Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2004, 40 i n.
 • 14. Grzanka I., Wiaterek K., Pakty dla pracy – praktyka w Polsce, w: red. M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata, Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Częstochowa 2009, s. 355-367
 • 15. Gwiazda A., Koncepcje kapitału społecznego, „Polityka Społeczna” 10 z 2002, s. 16
 • 16. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach Internet:http://www.partnerstwo.org
 • 17. Januszek H., Kapitał społeczny na rynku pracy, w: red. Januszek H., Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne, Poznań 2004, s. 37
 • 18. Kabaj M., Aktywna polityka rynku pracy i rola rad zatrudnienia, „Polityka Społeczna” nr 10 z 1995, s. 8-15
 • 19. Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa 2000, s. 53 i n.
 • 20. Kabaj M., Rola i funkcje rad zatrudnienia w przeciwdziałaniu bezrobociu. Wyniki badań empirycznych, IPiSS, Warszawa, luty 1995, s. 7-9
 • 21. Kabaj M., Założenia paktów społecznych na rzecz tworzenia miejsc pracy – ujecie globalne i lokalne, w: red. C. Horodenski, C. Sadowska-Snarska, Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności, IPiSS, Warszawa 2006, s. 144
 • 22. Kaźmierczak T. i Rymszy M., red., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa 2007, s. 23 i n.
 • 23. Król H., Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego w firmą, w: red. A. Ludwiczyński, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2000, 249 i n.
 • 24. Kryńska E., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce – instrumenty i programy, w: red. Szula R., Tucholska A., Rynek pracy w skali lokalnej, Scholar, Warszawa 2004, s. 52
 • 25. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wrocław 1999, s. 60 i n.
 • 26. Najniger S., Administracja czy biznes, w: red. J. Czaputowicz, Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, PWN, Warszawa 2008, s 170
 • 27. Putnam R. D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków-Warszawa 1995, s. 20 in.
 • 28. Szawiel T., Społeczeństwo obywatelskie, w: red. idem, M. Grabowska, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001, s. 129
 • 29. Szczepański M. S., Orzeł z górniczym pióropuszem. Województwo katowickie i śląskie w procesie przemian, Katowice 2002, s. 20 i n.
 • 30. Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej, Wyd. UW, Warszawa 2005, s. 283
 • 31. The Lisbon European Council an agenda for economic and social renewal for Europe, Bruksela 2000
 • 32. Theiss M., Czy kapitał społeczny może być kategorią polityki społecznej, w: red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszek, Kapitał społeczny, Katowice 2004, s. 12
 • 33. Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa 2004, s. 78
 • 34. Wódz J., Wódz K., Nowe typy reprezentacji społecznej i politycznej w polskich społecznościach lokalnych i regionalnych, „Regiony Polski” nr 2 z 2001, s. 25
 • 35. Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, UŚ, Katowice 2000, passim
 • 36. Ziomek A., Terytorialne pakty na rzecz zatrudnienia w Europie i w Polsce jako forma przeciwdziałania bezrobociu, w: red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności, IPiSS, Warszawa 2006, s. 260
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7658ca10-120d-4a10-bfac-b1078ad17259
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.