Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7655ec14-eaea-4e72-ba54-a764757e77df

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Diagnostyka pomiarowa okrętowego zespołu prądotwórczego

Autorzy Matuszak, Z.  Treichel, P.  Jaśkiewicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono metodykę pomiarów i rejestracji parametrów eksploatacyjnych zespołu prądotwórczego siłowni okrętowej. Miejsca pomiarów przedstawiono na schematach zespołów prądotwórczych. Przeprowadzono dyskusję na temat ważności obserwowanych parametrów diagnostycznych do bieżącej oceny stanu technicznego zespołu prądotwórczego oraz prognozowania dalszej jego pracy.
EN Methods of measuring and recording of operating parameters of marine power plant generating set are presented. Measuring points are shown in generating sets diagrams. The importance of diagnostic parameters observed is considered in reference to current evaluation of the technical condition of a generating set and forecasting its further performance.
Słowa kluczowe
PL diagnostyka pomiarowa   pomiary   siłownie okrętowe  
EN measurement diagnosis   record   generating set  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 103--105
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Matuszak, Z.
autor Treichel, P.
autor Jaśkiewicz, M.
Bibliografia
1. Bielawski P.: Agregaty okrętowe – możliwości diagnozowania celem planowania remontów. Zeszyty Naukowe WSM Nr 66. Szczecin, 2002, s. 81-90.
2. Dąbrowska-Kauf G.: Podiagnostyczne metody oceny stanu technicznego. IV Krajowa konferencja „Diagnostyka Techniczna Urządzeń” diag’98. Szczecin-Międzyzdroje-Ystad, 1998. Tom 2, s. 89-94.
3. Dokumentacja techniczna statków: BWR934, BWR936, BWR937.
4. Chybowski L., Matuszak Z., Reliability importance analysis of marine technical systems elements. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2010, nr 6.
5. Kluj S.: Diagnostyka urządzeń okrętowych. Studium Doskonalenia Kadr WSM w Gdyni. Gdynia, 2000.
6. Łuczak A., Mazur T.: Fizyczne starzenie elementów maszyn. Wydawnictwo Naukowo Techniczne. Warszawa, 1981.
7. Matuszak Z., Problemy badania niezawodności siłowni transportowych obiektów oceanotechnicznych. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2010, nr 6.
8. Niziński S., Michalski R. Diagnostyka obiektów technicznych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom, 2002.
9. Niziński S., Michalski R. Diagnostyka urządzeń mechanicznych. Wydawnictwa Naukowo Techniczne. Warszawa, 1980.
10. Pietrzyk A., Uhl T.: Optymalizacja eksploatacji maszyn i urządzeń. Diagnostyka, vol. 26. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. Warszawa, 2002, s. 29-36.
11. Project planning Manual for Marine GenSets. L23/30, L23/30H-900 rpm. Edition 01S. Holeby Generating Sets. September 1991.
12. Witkowski K., Badania wpływu wybranych uszkodzeń silników okrętowych na parametry pracy silnika i skład spalin. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2010, nr 4.
13. Włodarski J. K.: Tłokowe solniki spalinowe procesy trybologiczne. WKiŁ. Warszawa, 1982.
14. Żółtowski B.: Podstawy diagnostyki maszyn. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgosdzczy. Bydgoszcz, 1996.
Uwagi
PL Jako jeden z autorów podany jest ZBIGNIEW MATUSZCZAK natomiast przy afiliacji podany jest ZBIGNIEW MATUSZAK.
PL W artykule podany jest błędny tytuł w j. angielskim. "Analysis and evaluation of selected problems of bicycle traffic safety in Szczecin"
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7655ec14-eaea-4e72-ba54-a764757e77df
Identyfikatory