Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7645db7f-be4e-4485-a738-61d5b3e9a999

Czasopismo

Mechanik

Tytuł artykułu

Innowacyjne formy szkolenia pracowników zakładów górniczych

Autorzy Michalak, D.  Lesisz, R. 
Treść / Zawartość http://www.mechanik.media.pl/
Warianty tytułu
EN Innovative forms of training of mining facilities’ workers
Konferencja XVII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk 13-17.05.2013.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zachodząca w polskim górnictwie zmiana pokoleniowa, zatrudnianie coraz większej ilości absolwentów nowo powstałych szkół górniczych, sprawia, że obniża się średni wiek pracowników. Takie zmiany nie pozostają bez wpływu na oczekiwania w zakresie szkoleń. Ocena atrakcyjności materiałów szkoleniowych przez osoby szkolone zmienia się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i ich upowszechnianiem się. Trendy rozwojowe i oczekiwania odbiorców skłaniają do poszukiwania nowatorskich rozwiązań, mających na celu zwiększenie atrakcyjności szkoleń oraz aktywizację ich uczestników. Uwzględniając powyższe, w ITG KOMAG opracowano metodologię tworzenia rekonstrukcji zdarzeń wypadkowych oraz tworzenia interaktywnych materiałów szkoleniowych.
EN Average age of workers is decreasing due to change of generations which takes place in polish mining and due to employment of graduates from newly established mining schools. These changes have influence on expectations regarding training. Assessment of how attractive training materials are, made by trainees, changes along with development of modern technologies and their becoming common. Development trends and expectations of participants of training cause searching of innovative solutions that make training more attractive and trainees more active. Taking into consideration these facts, methodology for creation of reconstructions of accidents and for creating of interactive training materials was developed in ITG KOMAG.
Słowa kluczowe
PL gra szkoleniowa   materiały szkoleniowe   rekonstrukcja wypadków   interaktywne materiały szkoleniowe   multimedialne materiały szkoleniowe  
EN training game   interactive training materials   multimedia training materials   accident reconstruction  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Mechanik
Rocznik 2013
Tom R. 86, nr 7CD
Strony 403--410
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tabl.
Twórcy
autor Michalak, D.
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii
autor Lesisz, R.
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii
Bibliografia
[1] Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w marcu oraz w okresie styczeń – marzec 2012, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2012.
[2] Michalak D., Lesisz R., Jaszczyk Ł.: Interaktywne formy kształtowania bezpieczeństwa pracy w górnictwie, ITG KOMAG, Gliwice, 2010 (materiały niepublikowane).
[3] Winkler T., Michalak D., and Jaszczyk Ł.: The Use of Visualization of Risk Factors in Creation of Work Safety, Proceedings of the Eighteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES 2009), Banff, Alberta, Canada November 16–19, 2009, The Reading Matrix Inc., Irvine, CA, USA
[4] White M.A.: Serious Games for UAS Training, AHFE International 2010, 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE, Miami, USA, 17-20 July 2010.
[5] Michalak D., Lesisz R.: Zastosowanie interaktywnych aplikacji w szkoleniach pracowników górniczych zakładów podziemnych, Mechanik, nr 7/2011, s. 485-492, il., bibliogr. 5 poz.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7645db7f-be4e-4485-a738-61d5b3e9a999
Identyfikatory