Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-764294f9-c41f-4aed-b4f5-5130867020ef

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zarządzanie potokami drobnicy na kolei w warunkach niepełnej informacji

Autorzy Cisowski, T. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Management for general cargo railway under incomplete information
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule rozwiązano zadanie wyznaczania optymalnego planu przewozów drobnicy koleją w warunkach niepełnej informacji. Zaprezentowano model matematyczny organizacji takich przewozów. Pokazano przykład wyznaczania optymalnego planu przewozów dla wybranego potoku wagonów.
EN In this paper, resolved to appoint an optimal plan for cargo transportation by rail under conditions of incomplete information. Presented a mathematical model of the organization of such movements. Shows an example of determining the optimal transportation plan for the selected stream wagons.
Słowa kluczowe
PL potoki drobnicy   kolej   transport kolejowy  
EN cargo flows   rail   rail transport  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2013
Tom nr 3
Strony 10--14
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Cisowski, T.
  • Wydział Transportu i Informatyki, Zakład Organizacji i logistyki w Transporcie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Bibliografia
[1] J. Drewniak, Liczby rozmyte, w: Zbiory rozmyte i ich zastosowania,J. Chojcan, J. Łęski (red.), Wyd. Politechniki. Śląskiej, Gliwice, 2001,103 {129.
[2] J. Kacprzyk, Zbiory rozmyte w analizie systemowej, PWN, Warszawa,1986.
[3] A. Łachwa, Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, regulacji i decyzji, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
[4] W. Wyrzykowski. Ruch kolejowy. Organizowanie ruchu kolejowego, t. 2, WK i Ł, Warszawa, 1967.
[5] A.B. Кутыркин.лгоритмы оперативнойкорректировкиплана формированияпоездов, М. „ранспорт”, „Вестник ВНИИЖ”„, 1983, №8.
[6] A.B. Кутыркин,Сотников Е.., Левин Д.Ю., Васил ев В. И. Методик а организации вагонопотоков, Ж-д „ранспорт, 1982, № 4.
[7] A.B. Кутыркин, Васил ев В. И. асчет оп тимал ьногопл ана формирования одногруппныхпоездов методом ветвей и границ, М. „ранспорт”, „Вестник ВНИИЖ”„, 1980, № 7.
[8] Днобуя Я. З., Прад. „еория возможностей: приложения к представлению знаний в информатике,. «Радио и связь», 1990.
[9] Дувалян С. В. Методы и алгоритмы решения задач плаирования и учета на ж-д транспорте, Труды МИИТа, вып. 229 , 1966.
[10] Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М<Мир>, 1976
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-764294f9-c41f-4aed-b4f5-5130867020ef
Identyfikatory