Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7615cc5e-7beb-4be8-94d9-70d7eeb9d4f3

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Jak metoda opcji rzeczywistych wspiera podejmowanie decyzji w górnictwie

Autorzy Mizerka, J.  Mróz, C. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN How real options method supports the decision-making process in the mining industry
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy ustalenia optymalnego momentu likwidacji kopalni w związku z koniecznością ponoszenia kosztów rekultywacji gruntów pokopalnianych. W celu uwzględnienia zmienności wartości parametrów istotnych dla podjęcia decyzji o likwidacji oraz elastyczności w podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorcę, wykorzystano podejście opcyjne. Kontynuację funkcjonowania kopalni rozpatruje się jako amerykańską opcję kupna (call) wystawioną na wartość rynkową kopalni pełniącą rolę instrumentu bazowego. Z kolei rolę ceny wykonania odgrywają koszty likwidacji kopalni i rekultywacji terenów pokopalnianych. Opcja kontynuacji jest wykonywana, gdy wartość kopalni przekracza koszty likwidacji i rekultywacji. Likwidację kopalni uzależniono dodatkowo od wysokości środków gromadzonych w celu sfinansowania rekultywacji gruntów pokopalnianych.
EN This paper concerns the determination of the optimal moment of mine closing due to the need to incur the costs of reclamation of post-mining areas. In order to consider the variability of the parameters’ values relevant to determine to close a mine, and flexibility in the decision-making process by the entrepreneur, the real option approach was applied. The continuation of the operation of the mine is considered an American call option exposed to the market value of the mine, serving as the underlying asset. In turn, the costs of mine’s liquidation and post-mining reclamation play a role of an exercise price. The option to continue is exercised when the value of the mine exceeds the costs of liquidation and reclamation. The decision to close the mine also depends on the amount of funds collected to finance the post-mining reclamation.
Słowa kluczowe
PL decyzja o likwidacji kopalni   opcje rzeczywiste   fundusz na rekultywację terenów pokopalnianych  
EN decision to close the mine   real options   funds for reclamation of post-mining areas  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 118--122
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Mizerka, J.
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor Mróz, C.
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
1. Brennan M., Schwartz E.: Evaluating Natural Resource Investments, Journal of Business 58, 1985, 135÷157.
2. Colwell D., Henker T., Ho J.: Real Options Valuation of Australian Gold Mines and Mining Companies, working paper, http://papers.ssrn.com/ 2002.
3. Mizerka J.: Opcje rzeczywiste w ocenie efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
4. Moel A., Tufano P.: When are real options exercised? An empirical study of mine closings, working paper, http://papers.ssrn.com/ 2000.
5. Shafiee S., Topala E., Nehring M.: Adjusted Real Option Valuation to Maximise Mining Project Value – A Case Study Using Century Mine.www.infomine.com/library/ 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7615cc5e-7beb-4be8-94d9-70d7eeb9d4f3
Identyfikatory