Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-75e12d78-578a-44b5-85bc-e8eecda40dcd

Czasopismo

Roads and Bridges - Drogi i Mosty

Tytuł artykułu

Influence of loading time on subgrade parameters derived from VSS static plate test

Autorzy Mackiewicz, P.  Krawczyk, B. 
Treść / Zawartość http://www.rabdim.pl/index.php/rb/issue/archive
Warianty tytułu
PL Wpływ czasu oddziaływania obciążenia w badaniu VSSs na identyfikowane parametry podłoża
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL We współczesnym wykonawstwie drogowym bardzo częstym problemem jest uzyskanie wymaganej nośności podłoża koryta drogowego podczas pomiarów płytą statyczną VSS. Wynika to z faktu, że w badaniu tym nie analizuje się lepko-plastycznych cech materiału. W powszechnej praktyce pomiarowej analizowane są wyłącznie sprężyste cechy materiału, co nie daje pełnego obrazu badanego podłoża, szczególnie w przypadku podłoża o ograniczonej nośności. Autorzy przeanalizowali wpływ czasu obciążenia i odciążenia w badaniu VSS na rejestrowane przemieszczenia pionowe oraz szacowaną nośność badanego podłoża. W obliczeniach uwzględniono lepko-plastyczną składową przemieszczeń, wykazano również istotne różnice w wynikach przemieszczeń i wartości modułów pierwotnych oraz wtórnych, w zależności od czasu badania. Opracowany model 3D, wykorzystujący Metodę Elementów Skończonych (MES), zweryfikowano w rzeczywistych badaniach terenowych.
EN Achieving the required bearing capacity of a road subgrade during VSS static plate measurements is very often problematic in the contemporary road engineering execution. The problems arise during the test due to passing over a viscous-plastic characteristics of material. The fact remains that only elastic properties of material are being analyzed in the commonly applied measurement practice which does not give a full picture of tested subgrade, especially in case of a subgrade with a limited bearing capacity. Therefore the authors examined the impact of loading and unloading times in the VSS test on registered vertical deflections and the estimated bearing capacity of the examined subgrade. Consequently, the appropriate calculations not only have acknowledged the viscous-plastic component of displacements, but also have disclosed some significant differences in results of deflections, and values of primary and secondary moduli, depending on the time oftesting. Moreover, the drawn up 3D model using the Finite Element Method (FEM) has been verified in real field testing.
Słowa kluczowe
PL czas obciążenia   MES   model lepko-plastyczny   moduł odkształcenia   moduł sprężystości   VSS   zmiana parametrów podłoża  
EN deformation modulus   elastic modulus   FEM   loading time   subgrade parameters change   viscous-plastic model   VSS  
Wydawca Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Czasopismo Roads and Bridges - Drogi i Mosty
Rocznik 2015
Tom Vol. 14, no. 1
Strony 19--29
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mackiewicz, P.
autor Krawczyk, B.
Bibliografia
[1] BN-64/8931-02:1964 Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
[2] PN-S-02205:1998 Roboty ziemne
[3] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, Warszawa, 1998
[4] Ruta P., Szydło A.: Drop-weight test based identification of elastic half-space model parameters. Journal of Sound and Vibration, 282, 1-2, 2005, 411-427
[5] Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płyta dynamiczną. IBDiM, Warszawa, 2009
[6] Kumor M.K., Farmas J., Kumor Ł.A.: Wybrane związki korelacyjne parametrów zagęszczenia określone metodami VSS i LFG. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 4, 4, 2013, 271-279
[7] Norton F.H.: The Creep of Steel at High Temperatures. McGraw-Hill, London, 1929
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-75e12d78-578a-44b5-85bc-e8eecda40dcd
Identyfikatory
DOI 10.7409/rabdim.015.002