Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-75bd7d79-98e3-426c-aff7-ddcbf2614946

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Przegląd rozwiązań technicznych układów sterowania rozjazdami kolejowymi

Autorzy Młyńczak, J. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Overview of technical solutions of the control systems of railway turnouts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zasady doboru sposobu sterowania rozjazdami kolejowymi w zależności od typu rozjazdu i parametrów drogi kolejowej. Omówiono zasady wynikające z warunków technicznych i przepisów prawa, a także możliwości technicznych systemów sterowania ruchem kolejowym. W artykule skupiono się głównie na rozjazdach przystosowanych do jazd na tor zwrotny z prędkościami większymi od 60 km/h.
EN The article presents principles of selection of method of control of railway turnouts depending on type of turnouts and railway track parameters. The principles of the technical and legal provisions as well as the technical capabilities of the railway traffic control systems are discussed. The article focuses mainly on turnouts adapted to rides on the reverse track at speeds greater than 60 km/h.
Słowa kluczowe
PL rozjazd dużych prędkości   sterowanie   warunki techniczne  
EN high speed switch   control   technical conditions  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 207--215
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Młyńczak, J.
  • Katedra Transportu Kolejowego, Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 720);
2. Standardy Techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). Uchwała Zarządu PKP PLK S.A. nr 263/2010 z dnia 14.06.2010;
3. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 z późn. zm.);
4. Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10) (Załącznik do zarządzenia Nr 1/2014 zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014 r.; Biuletyn PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2014 r. Nr 01 poz. 01);
5. Młyńczak J.: Eksploatacja układu napęd zwrotnicowy, monografia na prawach rękopisu (planowany druk końcem 2017 r.).
6. AB-EBV - Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung vom 15. Dezember 1983, (AS 1983 1924), Stand am 1. Juli 2014,
7. EisbVO 2003 - Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über den Bau, den Betrieb und die Organisation von Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung 2003) von 11 April 2003, (BGBI. II Nr. 209/2003);
8. VEAB - Verordnung über elektrische Anlagen von Bahnen vom 5. Dezember 1994, (AS 1995 1024), (SR 734.42), Stand am 1. Januar 2010;
9. Leistungsverzeichnis für Weichenantriebe. DB AG. DB Systemtechnik 2003,
10. Technisches Lastenheft, Weichenantriebe. DB Netz AG, ÖBB Infrastruktur AG, Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastuktur, 2013.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-75bd7d79-98e3-426c-aff7-ddcbf2614946
Identyfikatory