Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7546f22d-b06f-4775-a96a-a0d146f0bf6b

Czasopismo

Polish Journal of Management Studies

Tytuł artykułu

The effect of working capital management on SMEs profitability in Malaysia

Autorzy Gorondutse, A. H.  Ali, R. A.  Abubakar, A.  Naalah, M. N. I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ zarządzania kapitałem pracy na rentowność MŚP w Malezji
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper examines the effects of working capital management on Malaysian SMEs profitability within the sight of control factors measured by the size of the firm, leverage, and sales growth. Secondary data was drowned from Companies Commission of Malaysia, database for 66 SMEs in Malaysia for the period between 2006-2012. Panel data regressions were applied in the analysis. Empirical results established a negative effect of working capital administration measures: Stock Turnover in Days, Days Account Receivables, and Cash Conversion Cycle on SMEs benefit intermediaries, Return on Equity (ROE) and Return on Assets. The results also established a positive effect of Net Operating Profit on Cash Conversion Cycle. Furthermore, the study also revealed a positive effect of Days Account Payables on SME’s Return of Asset and Return of Equity, yet having a negative effect on Net operating Profit. The findings imply that profitability of Malaysian SMEs relies upon effective working capital management. The results imply that Profitability of Malaysian SMEs depends upon effective working capital management. The paper contributes empirical evidence on the effect of working capital on Malaysian SMEs.
PL Artykuł analizuje wpływ zarządzania kapitałem obrotowym na rentowność w MŚP Malezji pod kątem czynników kontrolnych mierzonych wielkością firmy, dźwignią finansową i wzrostem sprzedaży. Wtórne dane zostały uzyskane z Komisji Firm Malezji, bazy danych dla 66 MŚP w Malezji w latach 2006-2012. W analizie zastosowano regresję danych panelowych. Wyniki empiryczne wykazały negatywny wpływ narzędzi zarządzania kapitałem obrotowym: rotacja zapasów w dniach, należności z tytułu dni płatniczych i cykl konwersji gotówki do pośrednikach świadczeń MŚP, zwrot z kapitału własnego i zwrot z aktywów. Wyniki wykazały również pozytywny wpływ operacji netto. Ponadto, badanie wykazało również pozytywny wpływ zobowiązań z tytułu płatności w dniach na zwroty aktywów i zwrotu kapitałów własnych MŚP, co jednak ma negatywny wpływ na zysk netto z działalności operacyjnej. Wyniki badania sugerują, że rentowność malezyjskich MŚP zależy od Zarządzania kapitałem obrotowym. Wyniki sugerują, że rentowność malezyjskich MŚP zależy od skutecznego zarządzania kapitałem obrotowym. Artykuł ten stanowi dowód empiryczny na temat wpływu kapitału obrotowego na malezyjskie MŚP.
Słowa kluczowe
PL kapitał obrotowy   zarządzanie kapitałem obrotowym   MŚP   rentowność   Malezja  
EN working capital   working capital management   SMEs   profitability   Malaysia  
Wydawca Czestochowa University of Technology
Czasopismo Polish Journal of Management Studies
Rocznik 2017
Tom Vol. 16, No. 2
Strony 99--109
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gorondutse, A. H.
autor Ali, R. A.
autor Abubakar, A.
autor Naalah, M. N. I.
  • Department of Business Administration and Management, Federal Polytechnic Kaura - Namoda , Nigeria, nuranaala@gmail.com
Bibliografia
1. Afeef M., 2011, Analyzing the Impact of Working Capital Management on the Profitability of SME’s in Pakistan, “International Journal of Business and Social Science”, 2(22).
2. Akinlo O.O., 2011, The effect of working capital on profitability of firms in Nigeria: Evidence from general method of moments (GMM), “Asian Journal of Business and Management Sciences”, 1(2).
3. Ali R.A., 2015, The Effects of Working Capital Management on SMEs Profitability in Malaysia, Unpublished Thesis Submitted to University Utara Malaysia.
4. Banos‐Caballero S., García‐Teruel P.J., Martínez‐Solano P., 2010, Working capital management in SMEs, “Accounting & Finance”, 50(3).
5. Banos-Caballero S., García-Teruel P.J., Martínez-Solano P., 2012, How does working capital management affect the profitability of Spanish SMEs?, “Small Business Economics”, 39(2).
6. Chatterjee S., 2010, The Impact of Working Capital Management on the Profitability of the Listed Companies in the London Stock Exchange, Retrieved from https://ssrn.com/abstract=1587249
7. Davis C.K., 2016, Working Capital Management and Firms’ Financial Performance In Tea Processing Companies In Nandi County, Kenya (Doctoral dissertation, University of Nairobi).
8. De-Almeida J.R., Eid W., 2014, Access to finance, working capital management and company value: Evidences from Brazilian companies listed on BM&FBOVESPA, “Journal of Business Research”, 67(5).
9. Dinku T., 2013, Impact of Working Capital Management on Profitability of Micro and Small Enterprises in Ethiopia: The Case of Bahir Dar City Administration, “International Journal of Accounting and Taxation”, 1(1).
10. García-Teruel P.J., Martínez-Solano P., 2007, Effects of working capital management on SME profitability, “International Journal of Managerial Finance”, 3(2).
11. Gorondutse A.H., Ali R.A., Ali A., 2016, Effect of Trade Receivables and Inventory Management on SMEs Performance, “British Journal of Economics, Management & Trade”, 12(4).
12. Gul S., Khan M.B., Raheman S.U., Khan M.T., Khan M., Khan W., 2013, Working capital management and performance of SME sector, “European Journal of Business and management”, 5(1).
13. Hong Y., Ayrton N., Fábio G., 2011, Relationship between working capital management and profitability in Brazilian listed companies, “Journal of Global Business and Economics”, 3.
14. Hussain A., Farooq S.U., Khan K.U., 2012, Aggressiveness and conservativeness of working capital: A case of Pakistani manufacturing sector, “European Journal of Scientific Research”, 73(2).
15. Jacob A. O., 2014, Working capital management and profitability of selected quoted food and beverages manufacturing firms in Nigeria, “European Journal of Accounting Auditing and Finance Research”, 2(3).
16. Jose M.L., Lancaster C., Stevens J.L., 1996, Corporate Returns and Cash Conversion Cycles, “Journal of Economics and Finance”, 20(1).
17. Konak F., Guner E.N., 2016, The Impact of Working Capital Management on Firm Performance: An Empirical Evidence from the BIST SME Industrial Index, “International Journal of Trade, Economics and Finance”, 7(2).
18. Lyngstadaas H., Berg T., 2016, Working capital management: evidence from Norway, “International Journal of Managerial Finance”, 12(3).
19. Makridakis S., Wheelwright S.C., 1978, Interactive forecasting univariate and multivariate methods. California: Holden-Day Inc.
20. Mansori E., Muhammed D.J., 2012, The Effect of Working Capital Management on Firm’s Profitability: Evidence from Singapore, “Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business”, 4(5).
21. Mohamad N.E.A.B., Saad N.B.M., 2010, Working capital management: The effect of market valuation and profitability in Malaysia, “International Journal of Business and Management”, 5(11).
22. Napompeh K., 2012, Effects of Working Capital Management on the Profitability of Thai Listed Firms, “International Journal of Trade, Economics and Finance”, 3(3).
23. Pais M.A., Gama P.M., 2015, Working capital management and SMEs profitability: Portuguese evidence, “International Journal of Managerial Finance”, 11(3).
24. Shah S.M.A., Sana A., 2006, Impact of Working Capital Management on the Profitability of Oil and Gas Sector of Pakistan, “European Journal of Scientific Research”, 15(3).
25. Tauringana V., Afrifa G.A., 2013, The relative importance of working capital management and its components to SMEs’ profitability, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, 20(3).
26. Tran H., Abbott M., Jin-Yap C., 2017, How does working capital management affect the profitability of Vietnamese small and medium sized enterprises?, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, 24(1).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7546f22d-b06f-4775-a96a-a0d146f0bf6b
Identyfikatory
DOI 10.17512/pjms.2017.16.2.09