Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7546a36d-f4c8-41af-8b3d-137aa3e13011

Czasopismo

Mechanik

Tytuł artykułu

Rewizja przybliżonej metody szacowania oporu całkowitego kadłuba płynącego w przechyle

Autorzy Karczewski, Artur  Malinowska, Katarzyna  Pruszko, Hanna 
Treść / Zawartość http://www.mechanik.media.pl/
Warianty tytułu
EN Revision of a approximate method of the prediction the bare hull resistance under heel
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na tle innych obiektów pływających jacht żaglowy wyróżnia się m.in. tym, że choć jest zaprojektowany jako pojazd poruszający się w pozycji wyprostowanej, to jednak znaczną część czasu żegluje w przechyle. Dlatego tak ważne jest poznanie zachodzących wtedy zjawisk, zwłaszcza związanych z oporem hydrodynamicznym. W artykule zaprezentowano porównanie oparte na weryfikacji wybranej, przybliżonej metody oszacowania zmian oporu całkowitego gołego kadłuba w wyniku jego przechylania się, polegającej na sprawdzeniu wykonanym metodą numeryczną (CFD) i eksperymentalną (przez badania modelowe). Obliczenia uproszczone oparto na metodach opracowanych w ramach serii Delft (The Delft Systematic Yacht Hull Series, DSYHS). W artykule przedstawiono wyniki oszacowań dla wybranego jachtu żaglowego.
EN Unlike other floating structures yachts sail in heel most of their life, however, resistance in design process is estimated in upright condition. Thus, it is crucial to investigate into phenomena related to change of hull resistance due to heel. This article presents assessment of influence of yacht’s heel on bare hull resistance using approximate method. Results were compared to towing tank experiments and numerical computation (CFD). Calculations were performed using formulae developed based on The Delft Systematic Yacht Hull Series. Article presents results of analysis for specific sailing yacht.
Słowa kluczowe
PL jacht   opór kadłuba   metody przybliżone   regresja   CFD   badania modelowe  
EN yacht   hull resistance   approximate methods   regression   Computational Fluid Dynamics   CFD   towing tank experiments  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Mechanik
Rocznik 2019
Tom R. 92, nr 1
Strony 42--45
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tabl
Twórcy
autor Karczewski, Artur
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, Department of Ship Design and Subsea Robotics, artkarcz@pg.gda.pl
autor Malinowska, Katarzyna
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, Department of Ship Design and Subsea Robotics
autor Pruszko, Hanna
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, Department of Ship Manufacturing Technology, Quality Systems and Materials Science, hanna.pruszko1@pg.edu.pl
Bibliografia
1. Keuning J., Kargert M. ‟The influence of heel on the bare hull resistance of a sailing yacht ”. Delft University of Technology, Ship Hydromechanics Laboratory, Delft, 2010.
2. Larsson L., Eliasson R., Orych M. ‟Podstawy projektowania jachtów ”. Gdynia: Alma-Press, 2014.
3. Kijewski J. „Delphia zapowiada nowe jachty”. https://www.jachting. com (dostęp: 15.10.2017 r.).
4. Keuning J., Sonnenberg U. ‟Approximation of the Hydrodynamic Forces on a Sailing Yacht based on the Delft Systematic Yacht Hull Series”. International HISWA Symposium on Yacht Design and Construction, Amsterdam, 1998.
5. Bentlay, User Manual MAXSURF Resistance, Bentlay System, 2016.
6. Gerritsma J. i in. ‟The Delft Systematic Yacht Hull Series II experiments”. 10th Chesapeake Sailing Yacht Symposium, Annapolis, 1991.
7. Gerritsma J. i in. ‟Sailing Yacht Performance in Calm Water and in Waves”. 12th International Symposium on Yacht Design and Construction, Delft, 1992.
8. Huetz L., Alessandrini B. ‟Systematic study of the hydrodynamic forces on a sailing yacht hull using parametric design and CFD”. 30th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Rotterdam, 2011.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7546a36d-f4c8-41af-8b3d-137aa3e13011
Identyfikatory
DOI doi.org/10.17814/mechanik.2019.1.7