Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-75391e6d-3522-42bc-be02-b0815c37f9d7

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Kompleksowa ocena stanu funkcjonalnego narządu żucia z użyciem różnych technik pomiarowych

Autorzy Sawicki, J.  Mickiewicz, W.  Biedka, A.  Woźniak, K.  Faluta, Ł.  Wiśniewski, K.  Penkala, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Complex analysis of the masticatory system function using various measurement techniques
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy omówiono biomechaniczne podstawy funkcjonowania narządu żucia człowieka, występujące zaburzenia czynnościowe oraz instrumentalne metody diagnostyki czynnościowej. Na podstawie analizy dotychczas stosowanych metod diagnostyki zaburzeń czynności narządu żucia zaproponowano nową koncepcję kompleksowego pomiaru trajektorii ruchu żuchwy z równoczesną rejestracją towarzyszących ruchom sygnałów akustycznych i sygnałów elektromiograficznych (EMG). Do trójwymiarowej rejestracji ruchu żuchwy zastosowano kamerę wideo oraz świecące znaczniki umieszczone na głowie badanej osoby. Przetestowano różne przetworniki mikrofonowe do poprawnego odbioru sygnału akustycznego towarzyszącego ruchom stawu żuchwowo-skroniowego. Omówiono zagadnienia rejestracji sygnałów EMG. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań trajektorii ruchu żuchwy oraz analizy.
EN In the paper fundamentals of biomechanics of the human masticatory system, its dysfunctions and instrumental diagnostic methods, are presented. Based on the analysis of methods commonly used in diagnostics of functional disorders of the masticatory system, a new conception for complex measurement of jaw movements is proposed, with simultaneous recording of accompanying acoustical and electromyographic (EMG) signals. For three-dimensional recording of the jaw movements, a video camera was used and light-emitting markers placed on the head of a patient. Several microphone transducers were tested for proper recording of the acoustical signal associated with jaw joint movements. Recording techniques for EMG signals are discussed. Results of examination of the jaw movement trajectory, as well as analysis of acoustical signals are presented
Słowa kluczowe
PL ruchy żuchwy   sygnały akustyczne   sygnały elektromiograficzne  
EN jaw movements   acoustical signals   electromyographic signals  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2008
Tom Vol. 14, nr 4
Strony 336--339
Opis fizyczny
Twórcy
autor Sawicki, J.
  • Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin, tel. +48 (0) 91 449 52 , jerzy.sawicki@ps.pl
autor Mickiewicz, W.
  • Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin, tel. +48 (0) 91 449 52
autor Biedka, A.
  • Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin, tel. +48 (0) 91 449 52
autor Woźniak, K.
  • Pomorska Akademia Medyczna, Zakład Stomatologii Zachowawczej, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
autor Faluta, Ł.
  • Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin, tel. +48 (0) 91 449 52
autor Wiśniewski, K.
  • Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin, tel. +48 (0) 91 449 52
autor Penkala, K.
  • Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin, tel. +48 (0) 91 449 52
Bibliografia
1. V. Ferrario, C. Sforza, A.J. Miani, G. Serrao, G. Tartaglia: Open-close movements in the human temporomandibular joint: does a pure rotation around the intercondylar hinge axis exist?, J. Oral Rehabilitation., vol. 23, 1996, s. 401-408.
2. N.D. Mohl: Reliability and validity of diagnostic modalities for temporomandibular disorders, Adv. Dent. Res., vol. 7, 1993, s. 113-119.
3. S. Miyawaki, Y. Tanimoto, M. Inoue, Y. Sugawara, T. Fujiki, T. Takano-Yamamoto: Condylar motion in patients with reduced anterior disc displacement, J. Dent. Res., vol. 80, 2001, s. 1430-1435.
4. A. Illyés, R.M. Kiss: Method for determining the spatial position of the shoulder with ultrasound-based motion analyzer, J. Electromyogr. Kinesiol., vol. 16, 2006, s. 79-88.
5. A. Michelotti, M. Farella, S. Vollaro, R. Martina: Mandibular rest position and electrical activity of the masticatory muscles, J. Prosthet. Dent., vol. 78, 1997, s. 48-53.
6. R. Acosta-Ortiz, J.K. Schulte, B. Sparks, W. Marsh: Prediction of different mandibular activities by EMG signal levels, J. Oral Rehabil., vol. 31, 2004, s. 399-405.
7. R. Kerstein: Combining technologies: A computerized occlusal analysis system synchronized with a computerized electromyography system, J. Craniomandib. Pract., vol. 22, 2004, s. 96-109.
8. C.G. Widmer: Temporomandibular joint sounds: a critique of techniques for recording and analysis, J. Craniomandib. Disord., vol. 3, 1989, s. 213-217.
9. P. Augustyniak: Przetwarzanie sygnałów elektrodiagnostycznych, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2001.
10. J.D. Bronzino (ed.): Biomedical Engineering Handbook, CRC Press, IEEE Press, Boca Raton FL, USA 1995.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-75391e6d-3522-42bc-be02-b0815c37f9d7
Identyfikatory