Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7537fb5c-7c42-45d7-bdc5-9ed14d86bd6a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wybranych zagadnień prawa o ruchu drogowym w wybranych krajach europejskich

Autorzy Dyraga, S.  Jaśkiewicz, M.  Poliak, M.  Więckowski, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of selected issues of traffic law in selected European countries
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia prawa drogowego w krajach: Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Węgry. Przedstawiono obowiązujące w każdym w tych państw definicje wypadku drogowego, a w Polsce również kolizji drogowej. Dokonano porównań: dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi kierowcy, dopuszczalnych prędkości na wybranych drogach. Porównano definicje wypadku drogowego i podziału wypadków drogowych ze względu na stopień ich ciężkości.
EN The article discusses selected issues of traffic law in the following countries: Poland, United Kingdom, Germany and Hungary. It was presented the definition of a traffic accident in force in each of these countries, and also collision in Poland. Comparisons were made: the permissible level of alcohol in the driver's blood, the permissible speed on chosen roads. It compared definitions of a traffic accident and the division of traffic accidents due to the degree of their importance.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   prawo o ruchu drogowym   definicje prawne   wypadek drogowy   kolizja drogowa  
EN road traffic safety   road traffic law   legal definitions   traffic accident   collision  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 65--70
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz., tab.
Twórcy
autor Dyraga, S.
  • Politechnika Świętokrzyska, Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
autor Jaśkiewicz, M.
  • Politechnika Świętokrzyska, Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, m.jaskiewicz@tu.kielce.pl
autor Poliak, M.
  • University of Zilina, Zilina, Slovakia, Department of Road and Urban Transport, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, milos.poliak@ fpedas.uniza.sk
autor Więckowski, D.
Bibliografia
1. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK www.police.hu. dostęp:26.04.2016
2. Europejski Program Działań na rzecz brd http://www.krbrd.gov.pl dostęp: 20.04.2016
3. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/observatory/historical_evol.pdf dostęp: 07.05.2016
4. http://edziennik.policja.gov.pl dostęp:19. 04. 2016
5. http://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/mandaty-i-punkty-karne/321760,Dopuszczalna-zawartosc-alkoholu-we-krwi-kierowcy-Polska-i-Europa.html dostęp: 24.05.2016
6. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.
7. http://podroze.auto-swiat.pl/niemcy/przepisy-drogowe-w-niemczech dostęp: 31.05.2016
8. http://roadtripbus.pl/ dostęp:31.05.2016
9. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk dostęp: 08.03.201
10. http://www.emito.net/poradniki/transport/samochodem_po_wielkiej_brytanii/przepisy_drogowe_w_uk dostęp: 21.05.2016
11. http://www.legislation.gov.uk dostęp: 30.05.2016
12. http://www.lodz.policja.gov.pl/content/view/1400/363 dostęp:30.05.2016
13. http://www.staedtebauliche-laermfibel.de/pdf/StVO.pdf dostęp: 31.05.2016
14. http:/statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html dostęp:14.10.2015
15. https://www.obserwatoriumbrd.pl/pl/rejestracja/definicje dostęp: 30.05.2016
16. isap.sejm.gov.pl dostęp:19. 04. 2016
17. Kazimierz Jamroz Analiza kategorii strat w wypadkach drogowych. Czasopismo logistyka http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/-/1858 dostęp: 30.05.2016
18. KPM Bevezető rendelkezések dostęp:26.04.2016
19. Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 10.
20. Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie: założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 10.
21. Reported Road Casualties in Great Britain: notes, definetions, symbols and conventions https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/462818/reported-road-casualties-gb-notes-definitions.pdf dostęp: 27.04.2016
22. Sinne des Strafrechts und des Verkehrsrechts www.vdpolizei.de dostęp: 26.04.2016
23. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym isap.sejm.gov DetailsServlet?id=WDU19970980602.pl/ dostęp: 19.04.2016
24. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny dostęp:30.05.2016
25. www.camprest.com dostęp:30.05.2016
26. www.destatis.de dostęp: 08.03 2016
27. www.gov.uk/the-highway-code dostęp: 30.05.2016
28. Zarządzenie Nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policje statystyki zdarzeń drogowych http://edziennik.policja.gov.pl/DU_KGP/2013/75/oryginal/Zalacznik1.pdf dostęp: 29.05.2016
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7537fb5c-7c42-45d7-bdc5-9ed14d86bd6a
Identyfikatory