Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-752aadca-42c6-4dde-a05f-4273d93406c9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Modernizacja certyfikowanego wyposażenia kontrolno-pomiarowego stacji kontroli pojazdów

Autorzy Wiśniewski, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modernization of the certified control and measurement equ-ipment of the vehicle inspection station
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono konsekwencje związane z przeprowadzeniem modernizacji lub dokonaniem zmian konstrukcyjnych w użytkowanych przyrządach i urządzeniach diagnostycznych stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów w odniesieniu do wymagania prawnego, jakim jest posiadanie certyfikatu zgodności przez wskazane w przepisach przyrządy i urządzenia. Modernizacja wiąże się ze zmianą właściwości, co może oznaczać, że zmodyfikowany wyrób nie spełnia wymagań zawartych w odpowiednich przepisach. Zmiana cech wyrobu powoduje, że różni się on od egzemplarza, którego badanie było podstawą uzyskania certyfikatu, a w konsekwencji wyrób taki przestaje być wyrobem certyfikowanym. W artykule przedstawiono, w jaki sposób powinna zostać prawidłowo przeprowadzona modernizacja certyfikowanego wyposażenia kontrolno-pomiarowego, użytkowanego w stacji kontroli pojazdów oraz jakie czynności dodatkowe i w jakich przypadkach należy podjąć, aby utrzymać lub uzyskać nową certyfikację.
EN The article discusses the consequences of carrying out modernization or making design changes in the diagnostic instruments and equipment used by a vehicle inspection station in relation to the legal requirement which is to have a certificate of compliance for the instruments and equipment set out in the regulations. Modernization involves changing the properties which may mean that the modified product does not meet the requirements of the relevant legislation. Changing the characteristics of the product makes it different from the one whose inspection was the basis for certification and, consequently, the product ceases to be a certified device. The article shows how properly should be conducted upgrading of the certified control and measurement equipment, used at vehicle inspection station and what additional steps and in what cases should be taken to maintain or obtain a new certification.
Słowa kluczowe
PL stacje kontroli pojazdów   modernizacja urządzeń diagnostycznych   certyfikacja  
EN vehicle inspection station   modernization diagnostic instruments   certified  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 2203--2210
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Wiśniewski, D.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
1. Norma PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów.
2. Norma ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10.02.2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275).
4. Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 935).
5. Wiśniewski D., Ślęzak M.: Jednostkowa certyfikacja wyrobów. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE”, Jelenia Góra, 10-12 październik 2012 r., Materiały konferencyjne. s. 85-94.
6. Wiśniewski D., Jamiołkowski Z.: Certyfikacja nowego i modernizowanego wyposażenia stacji kontroli pojazdów. Logistyka 2012, nr 3.
7. Wiśniewski D.: Certyfikacja jednostkowa przyrządów i urządzeń diagnostycznych w Instytucie Transportu Samochodowego. XII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa „Badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów - 2011”, Mikołajki, 12-14 października 2011 r., Materiały konferencyjne s. 95-104.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-752aadca-42c6-4dde-a05f-4273d93406c9
Identyfikatory