Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-74fa99fc-b31b-438f-a94d-e52e9e35aaa6

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Ocena zmian topografii powierzchni blach poddanych odkształceniu plastycznemu

Autorzy Trzepieciński, T.  Bąk, Ł.  Nowotyńska, I.  Bosiakov, S. 
Treść / Zawartość http://www.przegladmechaniczny.pl/
Warianty tytułu
EN Evaluation of the changes of the surface topography of plastically deformed sheets
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Umocnienie odkształceniowe materiału blach poddawanych wytłaczaniu decyduje o charakterze zjawisk tribologicznych w strefie kontaktu oraz determinuje konstytuowanie się topografii powierzchni blach, w szczególności wykazujących anizotropię właściwości mechanicznych. Materiałem badawczym były blachy stalowe walcowane na zimno, gatunku DC04, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno. Wpływ odkształcenia blachy na wielkość rzeczywistej powierzchni kontaktu powierzchni blach z narzędziem w procesie wytłaczania badano za pomocą wciskania wgłębnika z płaską powierzchnią roboczą. Po przekroczeniu pewnej wartości nacisku, zależnej od stopnia odkształcenia blachy, obserwowano brak wpływu wartości nacisku na zmianę pola powierzchni nośnej wierzchołków nierówności. Określono również, że wartość podstawowych parametrów chropowatości powierzchni zmienia się nieproporcjonalnie w stosunku do nacisku wgłębnika.
EN The strain hardening of the sheet material subjected to deep drawing determines the nature of tribological phenomena in the contact area and determines the formation of the topography of the sheet surface exhibiting anisotropy of mechanical properties. The investigations were carried out on cold-rolled deep-drawing quality steel sheets DC04 destined for cold sheet metal forming. The influence of the sheet deformation on the true area of the contact of the sheet surfaces with the tool in the deep drawing process was examined by pressing the flat indenter into the sheet surface. After exceeding a certain pressure value depending on the degree of sheet deformation, no clear effect of the pressure value on the change of the bearing area ratio was observed. It was also determined that the value of the basic parameters of the surface roughness varied disproportionately with the pressure of the indenter.
Słowa kluczowe
PL chropowatość powierzchni   odkształcenie plastyczne   umocnienie odkształceniowe  
EN surface roughness   plastic deformation   strain hardening  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2018
Tom nr 3
Strony 32--36
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Trzepieciński, T.
  • Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, tomtrz@prz.edu.pl
autor Bąk, Ł.
  • Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, lbak@prz.edu.pl
autor Nowotyńska, I.
  • Politechnika Rzeszowska Wydział Wdział Zarządzania al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów, i_nowot@prz.edu.pl
autor Bosiakov, S.
  • Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Bosiakov@bsu.by
Bibliografia
[1] Trzepieciński T. 2009. "Wpływ odkształcenia plastycznego blachy na zmianę oporów tarcia w procesie tłoczenia". Rudy i Metale Nieżelazne 54: 809-815.
[2] Hertz H. 1881. “Über die berührung fester elastischer Körper". Journal für die reine und angewandte Mathematik 92: 156-171.
[3] Trzepieciński T. 2012. “Analysis of the friction influence on change of surface topography in strip drawing test". Tribologia 44: 125-134.
[4] Trzepieciński T. 2009. "Wpływ stanu utwardzenia blach mosiężnych oraz aluminiowych na wartość oporów tarcia". Zeszyty Naukowe PRz Mechanika 78: 73-82.
[5] Jackson R.L., I. Green. 2006. “A statistical model of elasto-plastic asperity contact between rough surfaces". Tribology International, 39: 906-914.
[6] Tayebi N., A.A. Polycarpou. 2004. “Modeling the effect of skewness and kurtosis on the static friction coefficient of rough sufaces". Tribology International 37: 491-505.
[7] Gierzyńska M. 1983. Tarcie, zużycie i smarowanie w obróbce plastycznej metali. Warszawa: WNT.
[8] Ludema K.C. 2000. Friction, wear, lubrication. A textbook in tribology. Boca Raton: CRC Press.
[9] Thomas T.R. 1999. Rough surfaces. London: Imperial College Press.
[10] Trzepieciński T., R. Fejkiel. 2017. “On the influence of deformation of deep drawing quality steel sheet on surface topography and friction". Tribology International 115: 78-88.
[11] Yayebi N., A.A. Polycarpou. 2004. “Modelling the effect of skewness and kurthosis on the static friction coefficient of rough surfaces". Tribology International 37: 491-505.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-74fa99fc-b31b-438f-a94d-e52e9e35aaa6
Identyfikatory
DOI 10.15199/148.2018.3.2