Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-74fa77fe-b98a-478e-bc6f-4a6b2b7dc574

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Socjo-ekonomiczno-środowiskowe efekty wykorzystania biogazu w krajowym, miejskim transporcie autobusowym

Autorzy Gis, W.  Waśkiewicz, J.  Menes, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Socio-economic and environmental effects of the use of biogas in the national, urban bus transport
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Założenia techniczno-eksploatacyjne posiadanej przez Instytut Transportu Samochodowego instalacji oczyszczania biogazu, sprężania, magazynowania i dystrybucji biometanu jako paliwa silnikowego. Przykładowa koncepcja wykorzystania biometanu do zasilania silników autobusów miejskich obsługujących potrzeby komunikacyjne ludności Krakowa i podkrakowskich osiedli na wybranych liniach przewozów regularnych. Wariantowa prezentacja średnich kosztów jednostkowych biometanu pozyskiwanego z biogazu wysypiskowego w eksploatacji autobusów miejskich. Porównanie ze średnimi kosztami jednostkowymi przebiegu autobusu zasilanego olejem napędowym. Oszacowanie średnich kosztów jednostkowych emisji gazów cieplarnianych w przypadku eksploatacji autobusów na biometan (licząc od źródła do koła) i porównanie z przypadkiem eksploatacji autobusów zasilanych olejem napędowym.
EN Technical operating assumptions held by the Motor Transport Institute biogas purification plant, compression, storage and distribution of biomethane as motor fuel. An example of the concept of using biomethane engines to power buses serving the communication needs of the population of Krakow and settlements on selected lines-of regular transport. Variant presentation biomethane average unit costs of landfill obtained from biogas city for city buses in operation. Compared to the average unit costs of mileage diesel-powered bus. Estimating the average unit costs of greenhouse gas emissions in the case of use of buses to biomethane (counting from the source to the wheel) and a comparison with the case operating diesel-powered buses.
Słowa kluczowe
PL transport samochodowy   biogaz   biometan   autobusy miejskie  
EN transportation   biogas   biomethane   city buses  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 788--793
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gis, W.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
autor Waśkiewicz, J.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
autor Menes, E.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
Bibliografia
[1] Czajka K. „Biogaz ze składowisk odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem składowiska w Niepołomicach”; EKO-POZ sp. z o.o.; Bolechowo k/Poznania; listopad 2014 r.
[2] Dena, Germany; za Michał Śliżak „Autobusy zasilane skroplonym gazem kopalnianym”; SOLBUS Sp. z o.o.; maj 2013 r.
[3] Gis W., Menes E., Waśkiewicz J. „Socjoekonomiczne i środowiskowe efekty wykorzystania biogazu w miejskim transporcie autobusowym – studium przypadku”; Praca ITS nr 5301/ITS; Warszawa 2014 r. (Praca wykonywana w ramach projektu międzynarodowego More Balic Biogas Bus).
[4] KOBiZE „Krajowy raport inwentaryzacyjny 2012. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce”; Warszawa, luty 2012.
[5] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (Monitor Polski – Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2013 r. poz. 729).
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zmianami).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-74fa77fe-b98a-478e-bc6f-4a6b2b7dc574
Identyfikatory