PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analysis of expenditures incurred while ensiling sugar beet pulp

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza nakładów ponoszonych przy zakiszaniu wysłodków buraczanych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the paper there are presented economic and material expenditures incurred during ensiling the sugar beet pulp in various forms of their storage: cylindrical bales wrapped with foil - ZPO, foil bag - ZWF and passage silo - ZSP. A computational algorithm was developed allowing determination of criterion indicators for which: fuel consumption, labor input and costs per unit weight of ensiled pulp was measured at actual humidity and expressed as the dry matter content. In addition, cost structure has been divided into costs of: machinery and equipment, fuels, labor and auxiliary materials. The highest total costs occur when bale were wrapped with ZPO foil and equal to 122,40 PLN·Mgd.m·-1 and are about twice as much as other ZWF technologies - 62.50 PLN·Mgd.m·-1 and ZSP - 64,60 PLN·Mgd.m·-1. Costs associated with auxiliary materials, which are the largest in the case of ZPO technology, amount of 65.30 PLN·Mgd.m·-1, then ZSP - 47,80 PLN·Mgd.m·-1, and the smallest were in ZWF technology equal to 29.80 PLN·Mgd.md.m·-1.
PL
W pracy zostały określone nakłady ekonomiczne oraz materiałowe ponoszone przy zakiszaniu wysłodków burczanych przy różnych formach ich składowania: bele cylindryczne owinięte folia- ZPO, worek foliowy - ZWF oraz silos przejazdowy - ZSP. Opracowano algorytm obliczeniowy, który pozwolił na wyznaczenie wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: zużycie paliwa, nakłady robocizny oraz koszty odniesione do jednostki masy zakiszanych wysłodków przy rzeczywistej wilgotności i w przeliczeniu na masę suchej substancji. Ponadto opracowano strukturę kosztów z podziałem na koszty: maszyn i urządzeń, paliwa, robocizny oraz materiałów pomocniczych. Największe koszty całkowite występują przy zakiszaniu wysłodków w belach owiniętych folia ZPO wynoszące 122,40 zł·Mgs.m·-1 i są około dwukrotnie większe w porównaniu do pozostałych technologii ZWF - 62,50 zł·Mgs.m·-1 oraz ZSP - 64,60 zł·Mgs.m·-1. W strukturze kosztów we wszystkich technologiach dominują koszty związane z materiałami pomocniczymi, które są największe w przypadku technologii ZPO wynoszące 65,30 zł·Mgs.m·-1, następnie ZSP - 47,80 zł·Mgs.m·-1, a najmniejsze w technologii ZWF równe 29,80 zł·Mgs.m·-11.
Rocznik
Strony
32--36
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., tab., wykr., zdj.
Twórcy
autor
 • Warsaw Agricultural University – SGGW, Department of Agriculture Machinery and Forestry, Warsaw, Poland, stanislaw_gach@sggw.pl
 • Warsaw Agricultural University – SGGW, Department of Agriculture Machinery and Forestry, Warsaw, Poland
autor
 • Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, Poland
 • Warsaw Agricultural University – SGGW, Department of Agriculture Machinery and Forestry, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • [1] Abramczuk W., Spychała W.: Wysłodki buraczane - produkt uboczny w produkcji cukru, a jednocześnie doskonała i wartościowa pasza. Burak Cukrowy, 2009, 4: 17-21.
 • [2] Biedrzycki K.: Nakłady materiałowe i ekonomiczne ponoszone przy zakiszaniu wysłodków buraczanych. Praca magisterska. WIP, SGGW 2016.
 • [3] Chlebowski J., Gach S., Kowalski P.: Analiza możliwości zakiszania surowców roślinnych w rękawach foliowych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2006, 9-10: 16-20.
 • [4] Chlebowski J., Gach S., Gozdalik I., Kowalski P.: Analiza nakładów ponoszonych na zbiór i zakiszanie ziarna kukurydzy. Inżynieria Rolnicza, 2008, 1: 71-76.
 • [5] Clark S., Stone R.P.: How to handle seepage from farm silos, fact-sheet. ministry of agriculture, food and rural affairs. Ontario, Canada 2004.
 • [6] Csermley J., Bellus Z., Hedrovics M., Komka GY., Schmidt J., Sipöcz J.: Fodder preservation by fermentation in plastic bags. Hung. Agricult. Eng., 2000, 13.
 • [7] Dulcet E. Ledóchowski P.: Technologia zakiszania wysłodków buraczanych w postaci bel cylindrycznych owiniętych folia. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2007, Vol. 52 (3): 37-39.
 • [8] Dulcet E., Kaszkowiak J., Ledochowski P.: Zakiszanie wysłodków buraczanych w belach cylindrycznych. Inżynieria Rolnicza, 2008, 4 (102): 241-248.
 • [9] Dulcet E., Dorszewski P., Kaszkowiak J., Borowski P., Rama R., Bujaczek R.I., Chojnacki J.: Analiza jakości kiszonek z wysłodków buraczanych sporządzonych przy użyciu prasy zwijającej do materiałów rozdrobnionych. Acta Sci. Pol., Technica Agraria, 2011, 10 (3-4): 19-26.
 • [10] Gach S., Kowalski P.: Technologiczne i metodyczne aspekty składowania i zakiszania rozdrobnionych roślin kukurydzy. Postępy Nauk Rolniczych, 2010, 1: 101-108.
 • [11] Gach S., Piotrowska E., Skonieczny I.: Foil consumption in wrapping of the single green forage bales. Annals of Warsaw Agricultural University of Life Sciences - SGGW Agriculture, 2010, 56: 13-20.
 • [12] Gach S., Korpysz K., Polanczyk M.: Nakłady ponoszone na zbiór i zakiszanie ziarna kukurydzy w worku foliowym. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2011, Vol. 56 (2): 44-48.
 • [13] Gach S., Ivanovs S., Barwicki J., Karwowski B.: Expenditure for harvesting and ensiling of low stalk green fodder using press and pickup trailer. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2016, Vol. 61 (2): 21-25.
 • [14] Gancarz F., Rasmussen J.B.: Standardy dla gospodarstw rolnych w zakresie produkcji i magazynowania kiszonek. Wieś Jutra, 2003, 11(64): 33-35.
 • [15] Kobielak S., Hutnik E., Mulica E.: Analiza rozwiązań poziomych silosów na kiszonki. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2010, 2: 51-64.
 • [16] Majchrzak M.: Innowacyjne rozwiązania magazynowania i pobierania pasz objętościowych. ITP Warszawa 2014.
 • [17] Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn. Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne maszyn i ciągników rolniczych stosowanych w gospodarstwach indywidualnych. Wydawnictwo ITP Falenty 2010.
 • [18] Nowak J.: Maszyny do formowania bel cylindrycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2013.
 • [19] Podkówka W., Podkówka L., Cermak B., Podkówka Z.: Jakość i wartość pokarmowa kiszonek sporządzonych w rękawie foliowym. Materiały konferencji: Gospodarowanie na użytkach zielonych w warunkach rolnictwa integrowanego. IMUZ, Falenty 1999.
 • [20] Warych H.A.: Kiszonka z prasowanych wysłodków buraczanych dobrym komponentem dawek dla krów. Przegląd Hodowlany, 2007, 7: 12-13.
 • [21] Winnicki S., Domagalski Z., Pleskot R.: Technika w zakresie konserwacji przechowywania i zadawania pasz dla bydła. Ekspertyza IBMER Poznan 2009.
 • [22] Wyss U.: Silierung von Apfel und ein Birnentrester. Agrarforschung, 2003, 10 (3): 104-109.
 • [23] Wyss U., Metthez C.: Sugar beet pulp with higher DMcontents shows a good silage quality. Agrarforschung, 2014, 5 (04): 146-153.
 • [24] Żuurawska M., Abramczuk W.: Nowoczesne sposoby konserwacji wysłodków prasowanych. Konferencja STC. Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej, Toruń 2010.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-74f7785b-db69-48a6-859e-f0706dfd6373
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.