Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-74ea0429-b630-4c25-9ec5-161f4e88cf9f

Czasopismo

Świat Szkła

Tytuł artykułu

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczące ścian zewnętrznych przeszklonych

Autorzy Laskowska, Z.  Borowy, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL ściana wewnętrzna   ściana przeszklona   bezpieczeństwo pożarowe   wymagania   przepis budowlany   odporność ogniowa   reakcja na ogień   rozprzestrzenianie ognia  
Wydawca Euro-Media Sp. z o.o.
Czasopismo Świat Szkła
Rocznik 2018
Tom R. 23, nr 4
Strony 16--20
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., il., tab.
Twórcy
autor Laskowska, Z.
autor Borowy, A.
  • Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami;
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.4.2011, L88
[3] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;
[4] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;
[5] Urbańska-Galewska E., Kowalski D.: Układy konstrukcyjne lekkiej obudowy, IZOLACJE 6/2016
[6] Laskowska Z., Borowy A.: Bezpieczeństwo pożarowe budynków z dwupowłokowymi ścianami zewnętrznymi. Część 1. „Świat Szkła” 9 (221) wrzesień 2017
[7] Laskowska Z., Borowy A.: Bezpieczeństwo pożarowe budynków z dwupowłokowymi ścianami zewnętrznymi. Część 2. „Świat Szkła” 11 (223) listopad 2017
[8] Laskowska Z., Kosiorek M.: Bezpieczeństwo pożarowe ścian kurtynowych, Wydanie Specjalne „Świata Szkła”: Przegrody przeszklone w ochronie przeciwpożarowej 01/2008
[9] Korzeniowski W., Korzeniowski R.: NOWE Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie. Polcen Sp. z o. o., Warszawa 2014
[10] PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu
[11] PN-EN 13830:2015-06 Ściany osłonowe. Norma wyrobu
[12] PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
[13] PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjne
[14] PN-EN 1364-1:2015-08 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany
[15] PN-EN 1364-3:2014-03 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 3: Ściany osłonowe – pełna konfiguracja
[16] PN-EN 1364-4:2014-04 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 4: Ściany osłonowe – częściowa konfiguracja
[17] PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-74ea0429-b630-4c25-9ec5-161f4e88cf9f
Identyfikatory