PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Response of the selected varieties of common osier (Salix viminals) to organic and mineral fertilization in light soil

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Reakcja wybranych odmian wierzby krzewiastej (Salix viminals) na nawożenie organiczno-mineralne w warunkach gleby lekkiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Research was carried out on light soil in 2010-2012 on plantations of a willow tree (Salix viminals founded in Spring 2010. The objective of the paper was to assess a response of two cultivars – Sprint and Boks of common osier on organic and mineral fertilization in light soil. The experiment included two varieties - Sprint and Boks and three fertilization combinations: without compost 0, 10 and 20 t·ha-1 of dry matter of compost produced from urban greenery waste. In facilities under experiment the following were used every year in the form of mineral fertilizers: 100 kg N, 80 kg P2O5 and 100 kg·ha-1 K2O. Detailed research included: the number of shoots on the plant, thickness of shoots on 10 cm height from the surface of soil and length of shoots and the yield of fresh and dry matter. Boks variety in all fertilization combinations formed less shoots on a plant but with a greater thickness and length in comparison to Sprint variety. Boks variety also characterized with greater production potential, reacted with higher increase of fresh and dry matter yield after the use of compost in 10 and 20 t·ha-1 doses compared to mineral fertilization.
PL
Badania przeprowadzono na glebie lekkiej w latach 2010-2012 na plantacji wierzby (Salix viminals) założonej wiosną 2010 roku. Celem badań była ocena reakcji dwóch odmian – Sprint i Boks wierzby krzewiastej na nawożenie organiczno-mineralne w warunkach gleby lekkiej. W doświadczeniu uwzględniono dwie odmiany – Sprint i Boks oraz trzy kombinacje nawozowe: bez kompostu 0, 10 i 20 t·ha-1 suchej masy kompostu wyprodukowanego z odpadów zieleni miejskiej. Na obiektach doświadczenia corocznie stosowano w formie nawozów mineralnych: 100 kg N, 80 kg P2O5 i 100 kg·ha-1 K2O. Badania szczegółowe obejmowały: ilość pędów na roślinie, grubość pędów na wysokości 10 cm od powierzchni gleby i długości pędów oraz plonu świeżej i suchej masy. Odmiana Boks na wszystkich kombinacjach nawozowych wykształciła mniej pędów na roślinie, ale o większej grubości i długości w porównaniu do odmiany Sprint. Odmiana Boks, także charakteryzowała się większym potencjałem produkcyjnym, reagowała większym przyrostem plonu świeżej i suchej masy, po zastosowaniu kompostu w dawkach 10 i 20 t·ha-1, na tle nawożenia mineralnego.
Rocznik
Strony
135--142
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Department of Soil, Meadow and Environmental Chemistry Sciences, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
autor
 • Department of Soil, Meadow and Environmental Chemistry Sciences, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
Bibliografia
 • Bury, M.; Czyż, H. (2006). Przydatność wybranych gatunków wierzby krzewiastej do produkcji biomasy na glebie organicznej i mineralnej. Koszalińskie Towarzystwo Naukowe. Koszalińskie Studia i Materiały nr 9. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 119-124.
 • Denisiuk, W. (2006). Produkcja roślinna jako źródło surowców energetycznych. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 123-131.
 • Dubas, J. (2003). Wierzba. Praca zbiorowa ”Rośliny energetyczne” pod red. Bogdana Kościka. Wydawnictwo Akademii Rolniczej Lublin, 56-78.
 • Golińska, B.; Goliński, P.; Kozłowski, S.; Swędrzyński, A. (2012). Trawy. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Sp.z.o. Poznań, 60-64. ISBN.
 • Gostomczyk, W. (2014). Osady ściekowe alternatywą dla nawozów sztucznych w uprawie wierzby. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 18. Koszalin, 35-46.
 • Gradziuk, W. (2003). Wierzba (wiklina wiciowa). Praca zbiorowa Biopaliwa, pod red. Piotra Gradziuka. Wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o.o., Warszawa, 60-65. ISBN.
 • Ignatowicz, M.; Styszko, L. (2012). Wpływ nawożenia azotem na wybrane cechy wierzby krzewiastej w czteroletnim cyklu uprawy. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 14. Koszalin, 370-379.
 • Kozak, M.; Sowiński, J. (2004). Możliwości uprawy szybkorosnących klonów wierzby (SALIX) w warunkach sudeckich. Probl. Zagosp. Ziem Górsk. 50, 83-90.
 • MacPherson, G. (1995). Home – grown energy from short-rotation coppice. Farming Press North America, 214.
 • Nowak, W.; Sowiński, J.; Jama A. (2011). Wpływ częstotliwości zbioru i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie wybranych klonów wierzby krzewiastej (salix viminalis). Fragmenta Agronomica, 28(2), 55-62.
 • Philip, E. (1997). Wierzba w ochronie środowiska. Hvidsted Energy Forest.
 • Styszko, L.; Fijałkowska, D.; Sztyma, M. (2009). Wpływ nawożenia na przyrosty pędów klonów wierzby krzewiastej w 2008 roku w okolicach Koszalina. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 11, cz.1., Koszalin, 221-230.
 • Styszko, L.; Fijałkowska, D.; Sztyma, M. (2010). Wpływ warunków pozyskania biomasy na odrastanie pędów wierzby energetycznej w czteroletnim cyklu. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 12, Koszalin, 339-350.
 • Styszko, L.; Fijałkowska, D.; Sztyma-Horwat, M. (2012). Ocena potrzeb nawozowych wybranych klonów wierzby energetycznej przy nawożeniu upraw kompostem z osadów komunalnych. Polska Inżynieria Środowiska. Monografia, 99, I, 279-288.
 • Szczukowski, S.; Tworkowski, J. (1999). Salix źródło odnawialnych i ekologicznych surowców. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślin 9.
 • Szczukowski, S.; Tworkowski, J.; Stolarski, M. (2004a). Wierzba energetyczna. Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o. Kraków.
 • Szczukowski, S.; Tworkowski, J.; Stolarski, M.; Przyborowski, J. (2004b). Plon biomasy wierzby krzewiastej pozyskiwanych z gruntów rolniczych w cyklach jednorocznych. Fragmenta Agronomia, 2(82), Puławy, 5-18.
 • Szwedziak, K. (2006). Charakterystyka osadów ściekowych i rolnicze wykorzystanie. Inżynieria Rolnicza, 4, 302.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-74c602c3-4fd0-4906-a837-19456373366c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.