Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-74985a75-bef9-41d7-93c6-494707e6f59e

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Możliwości zastosowania analizy falkowej do diagnostyki poprawności procesu wtrysku paliwa z wtryskiwacza silnika ZS w oparciu o wybrane parametry procesu drganiowego tulei reakcyjnej

Autorzy Boguś, P.  Grzeszczyk, R.  Wrona, A.  Dedo, M.  Markowski, J.  Merkisz, J.  Waligórski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The possibility of applying wavelet analysis for diagnostics of the validity of injection process of diesel engine fuel injector based on selected parameters of the reactive cylinder vibration process
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejsza praca dotyczy możliwości diagnozowania zdatności technicznej, wtryskiwacza silnika ZS, u podstaw której jest coraz dokładniejsza ocena zmian charakterystyk eksploatacyjnych wtryskiwacza i poprawności procesu wtrysku paliwa. Ocena niesprawności tego strategicznego elementu układu zasilania silnika jest istotna zarówno z punktu widzenia poprawności procesów roboczych realizowanych w silniku, oceny sprawności poszczególnych elementów i podzespołów w całym okresie eksploatacji obiektu technicznego (również zgodnego z obecnymi i przyszłymi wymaganiami dla diagnostyki pokładowej OBD), jak i bezpieczeństwa realizowanych zadań przez dany pojazd dla konkretnych warunków drogowych. Stąd tak ważne jest poszukiwanie narzędzi coraz dokładniejszej i pełnej oceny diagnostycznej elementów silników. Prezentowana analiza w dziedzinie czasu i częstotliwości z zastosowaniem transformacji falkowej DWT umożliwiła ocenę własności sygnału i wyodrębnienia ich elementów strukturalnych dla procesu wtrysku paliwa realizowanego na opracowanym i zbudowanym stanowisku badawczym dla różnych zmiennych procesu wtrysku. Dzięki tej analizie możliwe było zbudowanie zależności funkcyjnych między parametrami procesu wtrysku paliwa i jego sprawności technicznej a estymatami procesu wibroakustycznego w dziedzinie czasu i częstotliwości przy zastosowaniu analizy DWT.
EN This work concerns the possibility of diagnosing the technical fitness of the diesel engine fuel injector, at the basis of which is a more accurate assessment of changes in operating characteristics of the injector and validity of fuel injection process. Failure ratings of this strategic element of the engine supply system is important both from the point of view of the accuracy of work processes carried out in the engine, evaluation of the efficiency of individual components and assemblies over the life of a technical object (also compatible with current and future requirements for on-board diagnostics OBD) and safety of tasks performed by the vehicle in specific road conditions. It is therefore important to search for increasingly accurate and comprehensive diagnostic tools for the evaluation of engine components. The analysis presented in frequency and time domains using a wavelet transformation DWT allowed for the evaluation of the signal properties and isolating the structural elements of the fuel injection process carried out on the developed and constructed test bench for different variables of the injection process. With this analysis, it was possible to build a functional relation between the parameters of the fuel injection and its technical performance and the estimates of the vibro-acoustic process in the time and frequency domains by DWT analysis.
Słowa kluczowe
PL diagnostyka   sygnał drganiowy   wtrysk paliwa   analiza falkowa  
EN diagnostics   vibration signal   fuel injection   wavelet analysis  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 526--531
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Boguś, P.
  • Katedra i Zakładu Fizyki i Biofizyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu
autor Grzeszczyk, R.
  • Automex sp. z o.o., Gdańsk
autor Wrona, A.
  • Automex sp. z o.o., Gdańsk
autor Dedo, M.
  • Automex sp. z o.o., Gdańsk
autor Markowski, J.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
autor Merkisz, J.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
autor Waligórski, M.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
[1] Boguś P., Merkisz J., Grzeszczyk, R., Ma-zurek, S., Nonlinear Analysis of Combustion Engine Vibroacoustic Signals for Misfire Detection, SAE Technical Paper 2003-01-0354, 2003.
[2] Merkisz, J., Waligórski, M., Boguś P., Grzeszczyk R., Diagnostyka zjawiska wypadania zapłonów w silnikach lokomotyw spalinowych. Pojazdy Szynowe, 2002, nr 4, s. 30-40.
[3] Merkisz J., Markowski J., Bajerlein M., Waligórski M., Mądry J., Ocena rozpylenia paliwa z wykorzystaniem procesów wibroakustycznych. IV Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych 16-17 czerwca 2011, Radom.
[4] Merkisz J., Boguś P., Grzeszczyk R., Overview of engine misfire detection methods used in on board diagnostics. Journal of Kones. Combustion Engines, Vol. 8, No. 1-2, 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-74985a75-bef9-41d7-93c6-494707e6f59e
Identyfikatory