Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-745e877b-2079-45c3-892a-24120f044180

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza uszkodzeń wtryskiwaczy układów zasilania common rail

Autorzy Kurczyński, D.  Adrian, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of damages of the Common Rail injector systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Układ zasilania tłokowego silnika spalinowego w ostatnich kilkunastu latach ulegał intensywnemu rozwojowi. Rozwój ten był wynikiem rygorystycznych wymagań stawianych silnikom, związanych z dążeniem do ograniczenia ich szkodliwego oddziaływania na środowisko. W celu zmniejszenia zużycia paliwa oraz emisji szkodliwych składników spalin wprowadzono nowe rozwiązania konstrukcyjne układów zasilania. Prawidłowa i długotrwała ich praca, a tym samym spełnienie wymagań stawianych silnikom w istotny sposób zależy od prawidłowej ich eksploatacji oraz jakości stosowanego paliwa. W artykule krótko scharakteryzowano układy zasilania Common Rail powszechnie stosowane we współczesnych silnikach o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono w postaci dokumentacji fotograficznej uszkodzenia elementów wtryskiwaczy stosowanych w układach zasilania Common Rail. Określono przyczyny tych uszkodzeń. Największy wpływ na długotrwałą i bezawaryjną eksploatację wtryskiwaczy ma jakość paliwa stosowanego do zasilania silników o zapłonie samoczynnym wyposażonych w układ zasilania Common Rail.
EN During the recent several years, the fuel feeding systems of piston combustion engines have been undergoing an intensive development. It is directly linked to strict requirements to be met by engines, aimed at reducing their negative impact upon the natural environment. New constructional solutions in fuel feeding systems have been introduced in order to decrease the fuel consumption and emission of harmful components of exhaust gases. Failure-free and long operation of supply systems, and thereby meeting the requirements for engines, is strictly linked to their correct use and high quality of fuel. The paper contains a short characteristics of the Common Rail fuel feeding system, broadly used in modern Diesel engines. It also presents photographic documentation of damaged elements of the injectors, used in the Common Rail systems and it identifies the causes of damages. The major factor contributing to a faultless and long operation of Diesel engines with Common Rail injectors is the quality of fuel.
Słowa kluczowe
PL tłokowy silnik spalinowy   układ zasilania Common Rail   wtryskiwacz paliwa  
EN piston engine   Common Rail fuel injection system   fuel injector  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1097--1105
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kurczyński, D.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu, kdarek@tu.kielce.pl
autor Adrian, A.
Bibliografia
1. Ambrozik A., Analiza cykli pracy czterosuwowych silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2010.
2. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., The Influence of Injection Advance Angle on Fuel Spray Parameters and Nitrogen Oxide Emissions for a Self-Ignition Engine Fed with Diesel Oil and FAME, ,,Polish Journal of Environmental Studies”, Vol. 23, No 6, 2014, s. 1917-1923.
3. Ambrozik A., Ambrozik T., Łagowski P., Fuel impact on emissions of harmful components of the exhaust gas from the CI engine during cold start-up, ,,Maintenance and Reliability”, Vol. 17. No 1, 2015, s. 95-99.
4. Bagieński J., Kawitacja w urządzeniach wodociągowych i ciepłowniczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
5. Dokumentacja fotograficzna udostępniona przez Firmę „Bosch Service Pawlik” z siedzibą w Stalowej Woli.
6. Günther H., Układy wtryskowe Common Rial w praktyce warsztatowej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010.
7. Idzior M., Następstwa wymogów gospodarowania energią w kierunkach rozwoju silników spalinowych o zapłonie samoczynnym, „MOTROL”, nr. 8A/2006, str. 148-157.
8. Idzior M., Tendencje zmian konstrukcyjnych wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym, „MOTROL”, nr. 8/2006, str. 81-91.
9. Ignaciuk P., Gil L., Uszkodzenia kawitacyjne w silnikach spalinowych, Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 5/2014.
10. Kaparuk J., Układy common rail w silnikach z zapłonem samoczynnym samochodów osobowych, Poradnik Serwisowy, nr. 6/2011.
11. Kaparuk J., Układy common rail w silnikach z zapłonem samoczynnym samochodów osobowych, „Poradnik Serwisowy”, nr. 1/2012.
12. Kruczyński S.W., Orliński P., Combustion of methyl esters of various origins in the agricultural engine, ,,Indian Journal of Engineering & Materials Sciences”, Vol. 20, December 2013, pp. 483-491.
13. Menes M., Współczesne kierunki rozwoju techniki samochodowej, „Transport Samochodowy”, nr. 4/2011.
14. Merkisz J., Tendencje rozwojowe silników spalinowych, „Silniki Spalinowe”, nr. 1/2004, str. 28-40.
15. Merkisz J., Rozwój silników spalinowych w aspekcie ich ekologii, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów”, 2(78)/2010, Warszawa 2010, s. 103÷125.
16. pl.bosch-automotive.com/pl
17. Pudło J., Układy wtryskowe Bosch w samochodach ciężarowych. Od pompy rzędowej do układu Common Rail, Robert Bosch Sp. z o.o., Warszawa 2013, www.martextruck.pl/.../Autospec_2015_dodatek_uklady_wtryskowe.pdf.
18. Rychter W., Dzieje samochodu, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1983.
19. Schindler V., Sievers I., Forschung für das Auto von Morgen, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008.
20. Stanik W., Jakóbiec J., Proekologiczny rozwój technologii silników o zapłonie samoczynnym, „Autobusy-Technika-Eksploatacja-Systemy Transportowe”, nr. 7-8/2012, str. 191-196.
21. Sterowanie silników o zapłonie samoczynnym, Robert Bosch GmbH, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004.
22. www.fiat.pl/fiatpedia/slownik/common-rail
23. Zasobnikowe układy wtryskowe Common Rail, Robert Bosch GmbH, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-745e877b-2079-45c3-892a-24120f044180
Identyfikatory