Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-74493e00-70cc-40e2-942a-6417841acd79

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w Gdyni z wykorzystaniem programu VISUM

Autorzy Oskarbski, J.  Miszewski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of public transport system operating in Gdynia using the VISUM software
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni. Kryteria oceny systemu transportu zbiorowego dobrano na podstawie analizy literatury w zakresie funkcjonalności i organizacji transportu zbiorowego w miastach oraz wyników badań marketingowych. Przedstawiono, jakie czynniki wpływają na jakość komunikacji miejskiej z punktu widzenia pasażerów i sposoby, które pozwalają tą jakość poprawić. Za zmienne diagnostyczne do analizy funkcjonowania transportu zbiorowego przyjęto wskaźniki obsługi uzyskane, jako rezultat modelu symulacyjnego. Klasyfikacji zmiennych dokonano, wykorzystując metody analizy przestrzennej, stosowane w planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Wizualizację wyników przedstawiono w postaci kartogramów, umożliwiających szybką identyfikację obszarów miasta, w których pożądana jest poprawa efektywności transportu zbiorowego.
EN Paper presents an assessment of public transport in Gdynia. The criteria for evaluation of public transport system was selected on the basis of the literature in terms of functionality and organization of public transport in the cities and the results of marketing research. The paper presents the factors that affect the quality of public transport in terms of passenger and methods that allow to improve this quality. The diagnostic variables for the analysis of public transport service factors were obtained as a result of the simulation model. Classification of variables was performed using spatial analysis methods used in the planning of local and regional development. Visualization of results is presented in the form of cartograms, enabling rapid identification of areas in which it is desirable to improve the efficiency of public transport.
Słowa kluczowe
PL transport publiczny w Gdyni   program VISUM   jakość komunikacji miejskiej  
EN public transport In Gdynia   the VISUM software   quality of public transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 485--496
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Oskarbski, J.
  • Politechnika Gdańska
autor Miszewski, M.
  • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Bibliografia
1. Podoski J.: Transport w miastach. WKiŁ, Warszawa 1977.
2. Szarata A.: Kalibracja i weryfikacja wyników KBR narzędziami symulacyjnymi. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Seria: Materiały Konferencyjne Nr 93 (Zeszyt 152), Kraków 2010.
3. Visum 10.0. Podręcznik użytkownika, PTV Vision, Karlsruhe 2007.
4. Stanisz A.: Wypadki Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. StatSoft Polska, Kraków 2003.
5. Szarata A.: Prognozowanie podróży Park & Ride metodą modelowania. Transport Miejski i Regionalny, 7-8/2007, s. 11-16.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-74493e00-70cc-40e2-942a-6417841acd79
Identyfikatory