Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-73ab8151-bae4-444c-8987-d7b5ece66d0e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Nieuszkadzalność autobusu i jego układów oraz zagrożenie bezpieczeństwa działania zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego Rzeszowa

Autorzy Michalski, J.  Wojewoda, P.  Woś, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Reliability of the bus and its systems and sustainable public transport operation safety risk in Rzeszów
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wpływ uszkodzeń autobusów i ich układów na zagrożenie działania oraz bezpieczeństwo systemu transportu gminy, miasta Rzeszów. Wzięto pod uwagę transport autobusowy MPK Rzeszowa, wdrożony w latach 2012, 2013 i 2014 i zgodny z projektem zrównoważonego planu rozwoju transportu publicznego. Dla porównania zamieszczono ocenę nieuszkadzalności i bezpieczeństwa transportu autobusowego Rzeszowa w roku 2009. W badaniach, ograniczoną zdatność autobusów oceniono wartościami prawdopodobieństwem wystąpienia uszkodzenia P(U*), oraz wskaźnikami liczby uszkodzeń autobusów W1 i ich zespołów W2. Dokonano oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa publicznej komunikacji autobusowej oceną ekspertów O oraz wskaźnikami zagrożenia bezpieczeństwa W3 i W4, które zdefiniowano w publikacji.
EN The influence of damage to buses and their systems on operation threat and safety of the transport system for urban and municipality area of Rzeszów is presented. The shuttle bus system MPK, implemented in 2012, 2013 and 2014 in accordance with the sustainable public transport development draft plan was taken into account. For comparison, an assessment of reliability and safety of bus transport Rzeszow in 2009 is shown. In the studies, limited coach usefulness was rated by the values of damage probability P(U*), and indicators of buses damage number W1 and their subsystems W2. An evaluation of the public bus safety risk was expressed by experts' assessment O and safety risk indicators for security W3 and W4, which are defined in the publication.
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy   transport miejski   nieuszkadzalność autobusu   niezawodność   bezpieczeństwo transportu zbiorowego   Rzeszów  
EN public transport   urban transport   reliability   transport safety   Rzeszów  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 306--313
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., wykr. pełen tekst na CD
Twórcy
autor Michalski, J.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu, 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 8, jmichals@prz.edu.pl
autor Wojewoda, P.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu, 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 8, pwojewod@prz.edu.pl
autor Woś, P.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu, 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 8, pwos@prz.edu.pl
Bibliografia
1. Akopian R.: Budowa pojazdów samochodowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1995.
2. Biała Księga – Plan tworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. KOM(2011) 144, wersja ostateczna. Bruksela, dnia 28.3.2011.
3. Cafuso S., Di Graziano A., Pappalardo G.: Road safety issues for bus transport management. Accident Analysis & Prevention 60, 2013, 324-333.
4. Ferenc T., Potyrański P.: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - Prezentacja projektu. Kongres Transportu Publicznego 2012, Warszawa, 26 września 2012.
5. Friedberg J., Szubra M., Zagórski J.: ANEKS do Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2005÷2013. Opracowane na podstawie materiałów i informacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa oraz MPK Rzeszów. Rzeszów, wrzesień 2005.
6. Gołąbek A. (red): Niezawodność autobusów. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
7. Kaplan S., Prato, C. G.: Risk factors associated with bus accident severity in the United States: A generalized ordered logit model. Journal of Safety Research 43 (3), 2012, 71-180.
8. Kiba-Janiak M. (red. nauk.): Modelowanie logistyki miejskiej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
9. Materiały wewnętrzne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie (MPK Sp. z o. o. Rzeszów). Dane eksploatacyjne autobusów transportu zbiorowego miejskiego z roku 2009, 2012, 2013 i 2014. Materiały wewnętrzne, niepublikowane.
10. Michalski J.: Wpływ uszkodzeń układów autobusów na zagrożenie działania i bezpieczeństwo systemu transportowego. Archiwum Motoryzacji (2009) 2, 127-141.
11. Prochowski L., Żuchowski A.: Samochody ciężarowe i autobusy. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2011.
12. Stańczyk T. L.: Działania kierowcy w sytuacjach krytycznych: Badania eksperymentalne i modelowe. Monografie, Studia, Rozprawy, Politechnika Świętokrzyska, M43, Nauki Techniczne - Budowa i Eksploatacja Maszyn. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2013.
13. Starowicz W.: Ekspertyza “Koncepcja rozwoju transportu publicznego w miastach”. Praca wykonana na zlecenie Dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Infrastruktury z dnia 30 września 2010 roku. Politechnika Krakowska, Kraków, 28 października 2010 roku.
14. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 24 października 2007 r. „W sprawie wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych - 2007/2119(INI)”.
15. Zielona Księga – w kierunku nowej kultury mobilności w mieście. Komisja Wspólnot Europejskich COM, 2007, 551, wersja ostateczna, Bruksela, dnia 25.9.2007.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-73ab8151-bae4-444c-8987-d7b5ece66d0e
Identyfikatory