PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Measurement and analysis of the distribution of body weight in patients after stroke

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Pomiar i analiza rozkładu masy ciała u pacjentów po udarze mózgu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study objective was to evaluate the impact of a ten-day rehabilitation process on the change of the distribution of body mass and the load on the lower limbs, using the tandem balance test and the modified tandem balance test in a sitting position in stroke patients. The distribution of load on the lower limbs found its expression in the index, referred to as the Kwolek index, which was developed. It was calculated as the quotient of the greater value to the lesser one, both obtained in the tandem balance test; the normal limits ranged from 1.00 to 1.15. Material and methods. The test group comprised of 60 stroke patients. 30 people were qualified to the control group. The basis for the analysis was the measurements of the distribution of body mass and load on the lower limbs in the tandem balance test and in the modified tandem balance test. The distribution of body mass test was carried out on the first and last day of rehabilitation. The rehabilitation of ischaemic stroke patients involved comprehensive physiotherapy. Results. When analyzing the distribution of body mass symmetry before and after the therapy in both the control group and the test group, an increase in the number of people was observed in the groups with a lower Kwolek index, whereas a decrease was present in the number of people in groups with a higher Kwolek index. Conclusions. Comprehensive rehabilitation affects the improvement of the distribution of body mass.
PL
Celem badań była ocena wpływu dziesięciodniowej rehabilitacji na zmianę rozkładu masy ciała oraz obciążenie kończyn dolnych przy użyciu testu dwóch wag oraz zmodyfikowanego testu dwóch wag w pozycji siedzącej u pacjentów po udarze mózgu. Wykorzystano do tego między innymi indeks Kwolka, który obrazuje rozkład masy ciała w teście dwóch wag. Indeks Kwolka wyrażany jest jako iloraz wartości większej do mniejszej uzyskanej w standardowym lub zmodyfikowanym teście dwóch wag. Materiał i metoda. Badaniom zostało poddane 96 osób. Grupę badaną stanowiło 60 pacjentów po udarze mózgu. Do grupy kontrolnej zakwalifikowano 30 osób. Podstawą analizy były pomiary rozkładu masy ciała i obciążenia kończyn dolnych w teście dwóch wag oraz zmodyfikowanym teście dwóch wag (w pozycji siedzącej). Badanie rozkładu masy ciała wykonano w pierwszym oraz ostatnim dniu rehabilitacji. Rehabilitacja pacjentów po niedokrwiennym udarze mózgu polegała na kompleksowej fizjoterapii. Wyniki. Analizując rozkład symetryczności masy ciała przed oraz po terapii zarówno w grupie kontrolnej jak i badawczej zaobserwowano tendencję do wzrostu liczby osób w grupach o niższym wskaźniku Kwolka, a zmniejszeniu się liczebności grup o wyższym wskaźniku Kwolka. Wnioski. Kompleksowa rehabilitacja ma wpływ na poprawę rozkładu masy ciała.
Wydawca
Rocznik
Strony
20--28
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
 • Zakład Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
autor
 • Zakład Kinezjologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
autor
 • Zakład Kinezjologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
autor
 • Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej − InBio, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 41-205 Sosnowiec, ul. Będzińska 39
autor
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
autor
 • Zakład Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
Bibliografia
 • [1] M. Głowacka, A. Fredyk, J. Trzaska: Zakres maksymalnych dowolnych wychyleń środka ciężkości w płaszczyźnie strzałkowej ludzi w różnym wieku jako miara stabilności postawy, Zeszyty Metodyczno-Naukowe Wydawnictwa AWF w Katowicach, vol. 19, 2005, s. 100−102.
 • [2] K. Jaracz, W. Kozubski: Jakość życia po udarze mózgu. Udar Mózgu, Problemy Interdyscyplinarne, vol. 3(2), 2001, s. 55−62.
 • [3] J.W. Błaszczyk: Biomechanika kliniczna, PZWL, Warszawa 2004, s.192−195.
 • [4] P.W. Duncan, S.M. Lai, D. Tyler, et al.: Patient-proxy agreement on the stroke impact scale, Stroke, vol. 33, 2002, s. 2593−2599.
 • [5] A. Fredyk: Wpływ czynnika wzroku na utrzymanie postawy ciała podczas wykonywania specyficznych ćwiczeń tańca klasycznego, Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, vol. 60, 2005, s. 104−481.
 • [6] J. Opara: Najnowsze możliwości oceny jakości życia po udarze mózgu, Postępy Psychiatrii i Neurologii, vol. 9, 2000, s. 63−70.
 • [7] M.A. Thornby: Balance and fall in the frail older person. A revive on the literature, Topics in Geriatric Rehabilitation, vol. 11, 1995, s. 35−43.
 • [8] G. Cywińska-Wasilewska, W. Nyka: Wytyczne postępowania u chorych po udarach mózgu, Postępy Rehabilitacji, vol. 18(3), 2004.
 • [9] P. Corbeil, J.S. Blouin, F. Begin, V. Nougier, N. Teasdale: Perturbation of the postural control system induced by muscular fatigue, Gait and Posture, vol. 18, 2003, s. 92−100.
 • [10] M.W. Rogers, D.L. Wardman, S.R. Lord, R.C. Fitzpatrick: Passive tactile sensory input improves stability during standing, Experimental Brain Research, vol. 136, 2001, s. 514−522.
 • [11] P. Laidler: Rehabilitacja po udarze mózgu. Zasady i strategia, PZWL, Warszawa 2004.
 • [12] C. Lorenzo: Usprawnianie po udarze mózgu: poradnik dla terapeutów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, Elipsa-Jaim s.c., Kraków 2004.
 • [13] J. Górski: Fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa 2010, s. 42−54.
 • [14] R. Mazur, B. Książkiewicz, W.M. Nyka: Udar mózgu w praktyce lekarskiej, Via Medica, Gdańsk 2004.
 • [15] A. Kwolek, M. Drużbicki: Ocena symetrii obciążenia kończyn dolnych i prędkości chodu chorych po udarze mózgu rehabilitowanych szpitalnie z wykorzystaniem platformy dynamometrycznej, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, vol. 1, 2005, s. 52−57.
 • [16] M. Ploughman: Przegląd literatury poświęconej neuroplastyczności mózgu i jej implikacjom dla fizjoterapii udaru mózgowego, Rehabilitacja Medyczna, vol. 7(1), 2003.
 • [17] R. Horst: Trening strategii motorycznych i PNF, Top School, Kraków 2010, s. 44−60.
 • [18] K. Rożanowska: Udar mózgu, PZWL, Warszawa 2006.
 • [19] B. Wojciechowska-Maszkowska: Stabilność postawy ciała osób w różnym wieku, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 69−83.
 • [20] J. Siebert, W.M. Nyka: Udar Mózgu. Postępowanie diagnostyczne i terapia w ostrym okresie udaru, Via Medica, Gdańsk 2007.
 • [21] A. Prusiński: Neurologia praktyczna, PZWL, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-73925663-0461-45f1-a239-3d57cb9d6270
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.