PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Poszukiwania nowych rozwiązań zarządzania kapitałem ludzkim Sił Zbrojnych w perspektywie procesu personalnego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The search for new solutions for human capital management of the armed forces in the personnel process perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie powiązania procesu zarządzania kapitałem ludzkim z zadaniami strategicznymi w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Przedmiotem artykułu są wyniki badań przeprowadzonych w 2016 roku w ramach pracy naukowo-badawczej II.2.23.7.0 pt. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim Sił Zbrojnych RP w perspektywie organizacyjnej, procesowej i indywidualnej, mających na celu ocenę obecnego stanu zarządzania kapitałem ludzkim z perspektywy kluczowej grupy zawodowej, jaką są dowódcy w siłach zbrojnych. Rezultatem badań jest określenie najważniejszych obszarów zmian w zarządzaniu kapitałem ludzkim na poziomie realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych RP.
EN
The purpose of this work is to present the links of the human capital management to the strategic tasks in the system of Polish national security. The subject of the article as the results of the project carried out in 2016 as part of the research and scientific work II.2.23.7.0 titled. The search for innovative solutions in the field of the human capital management of the armed forces of Poland in the organizational, process and individual perspective, to assess the current state of the human capital management from the perspective of key professional group which consists of the commanders in the armed forces. The result of the research is identifying the most important areas of change in the human capital management at the level of implementation of personnel process in the Armed Forces of Poland.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
57--66
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
  • Akademia Obrony Narodowej
Bibliografia
  • 1. Gierszewska G., Strategia przedsiębiorstwa a zarządzanie zasobami ludzkimi [w:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, PFPK, Warszawa 2000.
  • 2. Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, Warszawa 2014.
  • 3. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2008.
  • 4. Urlich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  • 5. Zając Cz., Skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” Vol. 12, No. 1/2014.
  • 6. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.
  • 7. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – przyjęta przez Radę Ministrów w 2014 r.
  • 8. Program Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego Kod 8101202 realizowanego przez AON – dokument wewnętrzny AON.
Uwagi
PL
2. Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-73830154-87fb-47c3-906c-30629b83d6e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.