Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-735c2c5f-1eee-4925-b776-75316ec85b81

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Monitoring właściwości fizykochemicznych odpadów wydobywczych pochodzących z Kopalni Węgla Kamiennego LW „Bogdanka”

Autorzy Bzowski, Z.  Dawidowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Monitoring of the physicochemical composition of the mine wastes from the LW “Bogdanka” Hard Coal Mine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono charakterystykę fizykochemiczną odpadów wydobywczych z kopalni węgla kamiennego LW „Bogdanka”. Zaprezentowano wyniki prowadzonego od 1996 roku monitoringu składu chemicznego, zawartości zanieczyszczeń metalami oraz stężeń naturalnych radionuklidów. Stwierdzono, że monitorowane właściwości fizykochemiczne tych odpadów pozwalają na ich wykorzystanie jako materiału mineralnego na powierzchni ziemi w szeroko rozumianych pracach niwelacyjnych, także do prewencyjnej na terenach osiadań.
EN In the paper the physicochemical characterization of the mine wastes from the LW “Bogdanka” hard coal mine is presented. Results of the monitoring, carried out since 1996, cover the chemical composition, abundances of contaminations by metals as well as the concentration of natural radionuclides. It was determined that the monitored physicochemical parameters of the wastes allow their utilization as a mineral material for a vast majority of leveling works, including the prevention against mining subsidence.
Słowa kluczowe
PL odpady wydobywcze   monitoring   skład fizykochemiczny  
EN mine wastes   monitoring   physicochemical composition  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2013
Tom nr 149 (29)
Strony 87--96
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bzowski, Z.
  • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Monitoringu Środowiska, Katowice
autor Dawidowski, A.
  • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Monitoringu Środowiska, Katowice
Bibliografia
1. BOJARSKA K., BZOWSKI Z., 1997. Monitoring analysis of major and trace elements in hard coal waste by XRF and ICP methods. In Proc.6th Symp. „Mine Planning & Equipment Selection”, Ostrava, Czech Rep., 835-838.
2. BZOWSKI Z., BOJARSKA K., 2002. Monitoring and evaluation of physical and chemical properties of carboniferous coal wastes from mine „Bogdanka” (Poland). In Proc. 11th Symp. „Mine Planning & Equipment Selection”, Praha, Czech Rep., 197-200.
3. BZOWSKI Z., SZYDEŁ R., ZARĘBSKI K., ZAWIŚLAK J., 2010. Wytyczne dotyczące wykorzystania odpadów wydobywczych z kopalni LW „Bogdanka” do niwelacji i rekultywacji niecek osiadań poeksploatacyjnych. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
4. BZOWSKI Z., ZAWIŚLAK J., 2000. Ocena wykorzystania karbońskich skał płonnych kopalni „Bogdanka” SA do rekultywacji bezglebowej. Wiadom. Górnicze nr 12, 541-552.
5. BZOWSKI Z., ZAWIŚLAK J., 2005. Aspekt środowiskowy wietrzenia kar-bońskich odpadów górniczych wykorzystywanych do rekultywacji terenów pogórniczych w rejonie Bogdanki. Mat. „Warsztaty Górnicze 2005” Kazimierz D; Wyd. PAN Kraków; 25-39 oraz w: Miesięcznik WUG nr 6, 12-14.
6. BZOWSKI Z., ZAWIŚLAK J., GWOŹDZIEWICZ M., 2010.: Wykorzystanie odpadów wydobywczych dla realizowania zadań wynikających z planów zagospodarowania terenów przekształconych działalnością górniczą. Konf. „EKO-Forum” Lublin, CD.241-278.
7. CICHOŃ G., 1977. Charakterystyka mineralogiczno-petrogradiczna karbońskich gleb stigmariowych z Dorohuczy. Zesz. Nauk. AGH Geologia t.3, z.3.
8. GAZDA L., 2005. Zmienność właściwości fizyko-chemicznych skał przywęglowych z KWK Bogdanka w aspekcie ich technologicznego i przyrodniczego wykorzystania. Mat. Symp. „Warsztaty Górnicze 2005” Kazimierz D. Wyd. PAN Kraków; 72-80.
9. GWOŹDZIEWICZ M., 2012. Wpływ wietrzenia na migrację zanieczyszczeń w strefie areacji składowiska odpadów górniczych Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Rozprawa doktorska, GIG Katowice.
10. KOZŁOWSKI S. (red.), 1984. Surowce mineralne środkowowschodniej Polski. Praca zbiorowa. Wyd. Geolog. Warszawa.
11. ŁYSZCZARZ L., 1998. Wykorzystanie odpadów powęglowych powęglowych w aspekcie działalności górniczej na Lubelszczyźnie. W: „Gospodarka odpadami”, Wyd. Ekoinżynieria Lublin, 249-255.
12. Program gospodarowania odpadami wydobywczymi dla Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance opracowany przez firmę Pomiar – GIG Przedstawiciela Głównego Instytutu Górnictwa Sp. z o.o. w Lublinie. 2011 (niepublikowane).
13. PORZYCKI J., 1976. Budowa geologiczna Centralnego Okręgu Węglowego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Przegląd Geologiczny nr 7.
14. Raport o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji węgla kamiennego przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Obszarze Górniczym „Puchaczów V”, POMIAR-GIG, Lublin 2008 (niepublikowane).
15. STOPA Z., ŁYSZCZARZ L., KAMIŃSKA-WAWRYSZUK M., 2008. Możliwości zagospodarowania odpadów górniczych z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Miesięcznik WUG nr 11, 16-22.
16. STUPNICKA E., 1997. Geologia regionalna Polski. Wyd. UW, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-735c2c5f-1eee-4925-b776-75316ec85b81
Identyfikatory