Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-735b3945-3976-4fc1-b6c6-86536f53f068

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Propozycja zwiększenia pracy przewozowej w transporcie drogowym

Autorzy Olejnik, K.  Nowacki, G.  Woźniak, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Proposal of enhancing transportation capacity in road transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule poddano ocenie wybrane projekty. Szwedzki projekt ESM (Europejski System Modułowy) w warunkach transportu drogowego w Polsce. Umożliwia on dwóm dłuższym zespołom pojazdów przewiezienie tej samej ilości ładunku, który wymagałaby użycia trzech krótszych "europejskich" pojazdów - według wymagań dyrektywy Unii Europejskiej 96/53/WE. Nadwozia wymienne i inne jednostki transportowe wykorzystywane do transportu długodystansowego w systemie modułowym pozwalają dotychczasowe krótsze zespoły wykorzystywać na obszarach miejskich, zaś dłuższe - ESM na wyznaczonych drogach głównych. Umożliwi to łatwo dostosować zestaw do przepisów obowiązujących w danym kraju, w którym obowiązuje długość o mniejszej wartości. Drugi to naczepa marki Kögel Big Maxx, wydłużona o wartość 1.3m ponad wielkość dopuszczalną. Nie spełnia także wymagania dotyczącego szerokości korytarza ruchu. Długość zestawu jest jednak mniejsza od zestawu samochód z przyczepą. Trzeci to autorski projekt zwiększenia przestrzeni ładunkowej przez zmianę wymagań dyrektywy UE 96/53/WE. Wykazano, że należy je zmienić. Pozwoli to zwiększyć pracę przewozową zespołu pojazdów.
EN The paper provides assessment of selected projects. Swedish project ESM (European Modular System) in the conditions of road transport in Poland. It allows two longer vehicles to carry the same amount of cargo, which would require use of three short "European" vehicles - according to the requirements of the European Directive 96/53/EC. Trailer Kögel Big Maxx is second assessed project. Trailer is extended by 1.3m above the allowed amount, additionally it fails to meet the requirement for the width of the traffic corridor. The length of the set is however smaller than a set of vehicletrailer combination. The third project is a unique design aiming to increase cargo space by changing the requirements of the EU Directive 96/53/EC. It has been demonstrated that the requirements contained in the Directive should be changed. This would increase transportation capacity of vehicle sets.
Słowa kluczowe
PL transport drogowy   Europejski System Modułowy   ESM   logistyka  
EN road transport   European Modular System   ESM   logistic  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 354--358
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Olejnik, K.
  • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, 45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 31, k.olejnik@po.opole.pl
autor Nowacki, G.
autor Woźniak, G.
Bibliografia
1. Ehrning U., The EMS concept. Transport Logistics, AB Volvo. Seminarium Volvo Truck Corporation. Warszawa, 2006.
2. Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych wymiarów i obciążeń pojazdów w ruchu krajowym i międzynarodowym.
3. Kampfraat Ch., Ongoing test and experiences. Ministry of Transport, The Netherlands. Seminarium Volvo Truck Corporation. Warszawa, 2006.
4. Olejnik K., Estimation of the project of Modular European System in the conditions of road transport in Poland. IV Conference LOGITRANS 2007 r. in Szczyrk.
5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity. Dz. U. 108 z 2005 r., poz. 908.
6. Decree of Ministry of Infrastructure of 31st December 2003 in the matter of the technical conditions of the vehicles and the range of their necessary equipment.
7. Liścak Ś., The problems of natural enviroment pollution hazard resulting from the hasty development of the road transport in the East - European countries. Quarterly Eksploatacja i Niezawodnosc 1/2008, s. 61-63 nr 1/99.
8. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/31). Art. 13.
9. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601) Art. 14 ust.2.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-735b3945-3976-4fc1-b6c6-86536f53f068
Identyfikatory