Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7346b28a-f15d-458f-8f23-e3fb7206ab6a

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Dostępność rond dla pieszych widzących jak i z niesprawnością narządu wzroku

Autorzy Macioszek, E. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The sighted and blind pedestrians access to roundabouts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów czasów przejścia pieszych widzących jak i z niesprawnością narządu wzroku przez przejścia dla pieszych zlokalizowane na wlocie i wylocie ronda dwupasowego. Przejście pieszych niewidomych przez przejście dla pieszych jest szczególnie trudne w przypadku skrzyżowań typu rondo, gdyż hałas jaki powodują pojazdy poruszające się w ruchu okrężnym po tarczy ronda utrudnia bądź nawet w wielu przypadkach zupełnie uniemożliwia pieszym niewidomym precyzyjne określenie źródła hałasu a tym samym kierunku z którego nadjeżdża pojazd. W Polsce w 2009 zarejestrowano 1 500 000 osób niewidomych. Ponadto, statystyki zdarzeń drogowych dowodzą, iż w ostatnich latach wypadki drogowe typu „najechanie na pieszego” stanowiły niespełna 30% wszystkich wypadków drogowych. Nowoczesne systemy transportowe powinny gwarantować bezproblemowy dostęp do obiektów infrastruktury drogowej wszystkim użytkownikom ruchu drogowego. Przedstawione w artykule wyniki badań można wykorzystać jako pomocniczy materiał źródłowy w efektywnym planowaniu elementów infrastruktury drogowej uwzględniających potrzeby pieszych z niesprawnością narządu wzroku.
EN The results of measurements of pedestrian crossing time at inlet and outlet of two lane roundabout for sighted and blind pedestrians have been presented in this article. For blind pedestrians crossing process on the pedestrian crossing is particularly difficult in case of intersections like roundabouts because noise which is making by moving vehicles in a circular motion in many cases is difficult or even impossible to precise the noise source and thus the direction from which vehicle is coming. Nearly 1 500 000 blind people have been registered in Poland in 2009. In addition, statistics of road accidents indicate that road accidents type “hovering on pedestrian” accounted less than 30% of all road accidents. The contemporary, modern transport systems should guarantee all road users seamless access to road infrastructure. The results of research which have been presented in this article can be used as an auxiliary source material in the effective planning of road infrastructure elements taking into account blind pedestrians needs.
Słowa kluczowe
PL rondo   piesi   przejścia pieszych  
EN roundabout   pedestrians   pedestrian crossing  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 4073--4082
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Macioszek, E.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, elzbieta.macioszek@polsl.pl
Bibliografia
1. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część II. Ronda, Warszawa, 2001.
2. Główny Urząd Statystyczny: Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 roku. GUS, Departament Badań Społecznych, Warszawa 2011.
3. Inman V., Davis G., Sauerburger D.: Pedestrian access to roundabouts: Assessment of motorists’ yielding to visually impaired pedestrians and potential treatments. US Department of Transportation. Federal Hughway Administration. Publication No. FHWA-HRT-05-080, Georgetown Pike 2006.
4. Kik P.: Raport o orzecznictwie i sytuacji osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy. Projekt Innowacyjny E-learning na rzecz niewidomych i niedowidzących. Wrocław 2012.
5. Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego. Zespół Profilaktyki i Analiz: Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku. Warszawa 2013.
6. Legac I., Pilko H., Šubić N.: Introduction on Roundabouts in Croatia - Preliminary Experiences. Proceedings on 16th IRF World Congress, Lisboa 2010.
7. Macioszek E.: Safe Road Traffic on Roundabouts as an Element Assisting Efficient Road Transportation System Development in the Upper Silesia Region. [w:] R. Janecki, S. Krawiec, G. Sierpiński (red.): Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. The Transportation as the Factor of the Socio-Economic Development of the Regions. Monograph 386. Publishing House: Silesian University of Technology, Gliwice 2012, p. 85-95.
8. Macioszek E., Krzyżak K.: Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na rondach w Rybniku. Inżynieria Ruchu Drogowego 2/2012, s. 48-54.
9. Macioszek E.: Road Traffic Safety as an Element Creating Mobility Culture in Cities. [w:] R. Janecki, G. Sierpiński (red.): Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. New mobility Culture. Monograph 324. Publishing House: Silesian University of Technology, Gliwice 2011, p. 61-71.
10. Macioszek E.: The Influence of Motorcycling and Cycling on Small One-Lane Roundabouts Capacity. [w:] J. Mikulski (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science 239. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011, s. 291-298.
11. Macioszek E., Sierpiński G., Czapkowski L.: Methods of Modeling the Bicycle Traffic Flows on the Roundabouts. [w:] J. Mikulski (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science 104. Selected Papers. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, s. 115 - 124.
12. Macioszek E., Sierpiński G., Czapkowski L.: Problems and Issues with Running the Cycle Traffic Through the Roundabouts. [w:] J. Mikulski (ed.) Transport Systems Telematics. Communications in Computer and Information Science 104. Selected Papers. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, s. 107 - 114.
13. Małecki K.: Programowy symulator do badania zasad ruchu drogowego na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Logistyka 3/2012.
14. Małecki K., Szmajdziński M.: Symulator do mikroskopowej analizy ruchu drogowego. Logistyka 3/2012.
15. Pilko H., Božić N., Šubić N.: Analysis of Roundabout Capacities in the City of Zagreb using Swiss Method SN 640 024. Conference proceedings Transport, Maritime and Logistics Science, 14th ICTS 2011. Zanne, Marina, Bajec, Patricija. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in Promet, 2011.
16. Šubić N., Legac I., Pilko, H.: Analysis of Capacity of Roundabouts in the City of Zagreb according to HCM C-2006 and Ning Wu methods. Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 19/2012, s. 451-457.
17. Šubić N., Pilko H., Tepeš K.: Application of Crash Prediction Models for Roundabouts in the City of Zagreb. Conference proceedings Transport, Maritime and Logistics Science, 15th ICTS 2012, Zanne, Marina, Bajec, Patricija, Portorož: Fakulteta za pomorstvo in Promet, s. 1-12.
18. Witryna internetowa: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1981.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7346b28a-f15d-458f-8f23-e3fb7206ab6a
Identyfikatory