Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-731ffffb-c9ba-403f-8638-6507be68a63d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ okresowych badań technicznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Autorzy Pałubicki, S.  Czapiewski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of cyclic technical research on road safety
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł jest próbą znalezienia związku pomiędzy systemem obowiązkowych, okresowych badań technicznych pojazdów a ich faktycznym stanem technicznym. Sposób przeprowadzania badań technicznych i weryfikacja stwierdzonych w ich trakcie ewentualnych usterek, ma istotny wpływ na niezawodność eksploatacyjną pojazdów i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
EN The article is an attempt to find a connection between the system of mandatory cyclic technical inspection of vehicles and their actual technical condition. How to perform technical research and verification identified in the course of possible faults, it has a significant influence on the operational reliability of vehicles and road traffic safety.
Słowa kluczowe
PL okresowe badania techniczne pojazdów   zdarzenia drogowe   stan techniczny pojazdów   bezpieczeństwo ruchu drogowego  
EN cyclic technical research of vehicles   traffic incidents   technical condition of vehicles   road traffic safety  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 87--92
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Pałubicki, S.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Produkcji
autor Czapiewski, W.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Produkcji
Bibliografia
1. Christensen P, Elvik R.: Effects on accidents of periodic motor vehicle inspection in Norway. Accident Analysis and Prevention 39 (2007) 47-52.
2. Crain W. M.: Vehicle Safety Inspection Systems, How Effective? American Enterprise Institute. Washington D.C. 1980.
3. Dzierga T., Opiela P.: Niektóre dokumenty sporządzane przez policjanta ruchu drogowego. Szkoła Policji w Katowicach, Zakład Służby Prewencyjnej, Katowice, 2015.
4. Fosser S.: An experimental evaluation of the effects of periodic motor vehicle inspection on accident rates. Accident Analysis and Prevention 24 (1992) 599-612.
5. Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez starostów nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego. NIK, Warszawa, marzec 2009 r.
6. Jarosiński W.: System okresowych badań technicznych pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego i liczba zdarzeń drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych. Eksploatacja i niezawodność, Vol. 16, No. 1, 2014, s. 105-111.
7. Kurzempa A., Nadzór nad systemem prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów w świetle implementacji dyrektywy 2014/45/UE. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 12.
8. Łukasik Z., Olszańska S., Wpływ przeglądów technicznych na bezpieczeństwo w transporcie drogowym. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 10.
9. Menes M.: Współczesne kierunki rozwoju techniki samochodowej. Transport Samochodowy, zeszyt 4-2011. s. 19-36.
10. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) USA Impact of PMVI on Reducing Crash Rates of Passenger Cars. (1989).
11. NIK informacja o wynikach kontroli. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. KPB-4101-03-00/2013 Nr ewid. 148/2014/KPB https://www.nik.gov.pl/plik/id,7572,vp,9503.pdf (dostęp 07.03.2017).
12. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badan technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. 2015 poz. 776).
13. Symon E.: Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku. Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Warszawa, 2017.
14. Zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych. ww.infor.pl/akt-prawny/U27.2015.048.0000085,zarzadzenie-nr-31-komendanta-glownego-policji-w-sprawie-metod-i-form-prowadzenia-przez-policje-statystyki-zdarzen-drogowych.html (dostęp 08.03.2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-731ffffb-c9ba-403f-8638-6507be68a63d
Identyfikatory