Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-731902a1-ec78-4e48-8f58-7f006fcba4ee

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena zwrotności autobusów z uwzględnieniem stanów przejściowych ruchu

Autorzy Lozia, Z.  Socha, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Rating maneuverability of buses with inclusion of transient states of vehicle motion
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy oceniono zwrotność autobusów miejskich jedno- i dwuczłonowych, bez i z uwzględnieniem stanów przejściowych ruchu. W stosunku do cytowanych prac, rozszerzono zakres obliczeń o stany przejściowe ruchu pojazdów, związane z fazą narastania i spadku kąta obrotu kierownicy do wartości wybranych przez kierowcę. Dla autobusów przegubowych uwzględniono skutki zjawiska wleczenia drugiego członu pojazdu w fazie do osiągnięcia stanu ruchu całego zestawu po torach o stałych promieniach krzywizn. Na podstawie wykonanych obliczeń porównano najmniejsze szerokości pasa skrętu pojazdu o kąt 90°oraz powierzchnie obszarów zajmowanych przez autobus w trakcie tego manewru. Wskazano na istotny wpływ stanów przejściowych ruchu na wykorzystywane miary zwrotności pojazdu.
EN The study rated maneuverability of one- and two-part buses. Authors took into account the transient states of vehicle motion. In relation to the cited works they extended the scope of the calculation of transient vehicle motion associated with the phase of rise and fall in steering angle to the value selected by the driver. For two-part buses (articulated) buses they took into account the dragging effects of the trailer during the vehicle motion phase before it achieves a state of motion of the whole set on tracks with fixed radii of curvature. On the basis of the calculations it was possible to calculate the smallest width of the lane when turning vehicle at an angle of 90 deg as well as the surface areas occupied by the bus during this maneuver. Authors indicated a significant effect of transient states of vehicle motion during turning maneuver.
Słowa kluczowe
PL autobus   zwrotność   stany przejściowe ruchu  
EN city bus   maneuverability   transient states of vehicle   motion  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 8
Strony 311--315
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., wykr.
Twórcy
autor Lozia, Z.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
autor Socha, M.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
1. Arczyński S., Mechanika ruchu samochodu, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1993.
2. Dawidowicz L.N., Projektowanie obiektów zaplecza technicznego transportu samochodowego. WKŁ, Warszawa 1975.
3. Lozia Z., Pudło J., Niekompatybilność wymiarowa elementów infrastruktury drogowej miast i autobusów, jako możliwe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Paragraf na drodze. Numer specjalny, październik 2011 r. Wydawnictwo Ekspertyz Sądowych w Krakowie. ISSN 1505-3520, s. 283-297.
4. Lozia Z., Simiński P., Analiza quasistatyczna ruchu po okręgu pojazdu trzyosiowego i czteroosiowego. Opracowanie wewnętrzne. WITPiS, Sulejówek 2005.
5. Lozia Z., Simiński P., Ocena zwrotności wieloosiowych pojazdów kołowych. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Transport XXI wieku". Warszawa, 20-22.09.2004, s. 355-361.
6. Lozia Z., Turski K., Analiza zwrotności pojazdu czteroosiowego. Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe. Nr 6/2014. Str. 3 + plus tekst *.pdf na płycie CD (s. 179-184).
7. Lozia Z., Zdanowicz P., Ocena możliwości zwiększenia zwrotności dwuosiowego samochodu ciężarowego.Zeszyty Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Zeszyt 2(49)/2003, s. 5-20.
8. Młynarski T., Trzaska W., Wyznaczanie torów jazdy przyczep i pociągów drogowych. Archiwum Motoryzacji. 1998, nr 1/2, s. 19-27.
9. Młynarski T., Listwan A., Trzaska W., Analiza wpływu podstawowych wymiarów autobusów przegubowych na ich wybrane parametry ruchu. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Filia w Bielsku-Białej. Rok 1996, nr 28. Budowa i eksploatacja maszyn. Zeszyt 23, s. 5-17.
10. PN-94/S-02011Pojazdy samochodowe i przyczepy. Wymiary. Terminy i definicje.
11. Prochowski L., Mechanika Ruchu. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2005.
12. Prochowski L., Żuchowski A., Samochody ciężarowe i autobusy Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2011.
13. Simiński P., Badania zwrotności pojazdów kołowych w trakcie ruchu po sztywnym podłożu. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska, WydziałTransportu 2005.
14. http://lubelskakomunikacja.cba.pl/articles.php?article_id=270 (data dostępu 20.08.2015).
15. http://www.the-blueprints.com/blueprints-depot/buses/solaris/solaris-urbino-18.png (data dostępu:10.04.2015).
16. Program komputerowy Graph 4.4.2, Copyright Ivan Johansen, https://www.padowan.dk (data dostępu: 10.04.2015).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-731902a1-ec78-4e48-8f58-7f006fcba4ee
Identyfikatory