PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Technologie informacyjno-komunikacyjne w transporcie intermodalnym

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Information and communication technologies in intermodal transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza istniejących rozwiązań tele-informatycznych stosowanych obecnie we wspomaganiu komunikowania i w zarządzaniu transportem kombinowanym, a także wskazanie ich cech charakterystycznych oraz sposobów i możliwości ich wykorzystania. Analiza narzędzi prowadzi do wniosku o fragmentarycznej możliwości ich wykorzystania w stosunku nie tylko do łańcucha dostaw, ale także do procesu transportu intermodalnego. W konsekwencji, w opracowaniu zaproponowano przykładowe rozwiązanie informatyczne w postaci platformy logistycznej AX4, która pozwala na pełniejszą komunikację między współpracującymi firmami w procesie transportu oraz ułatwia kontakt między firmą a klientem. Tak postawionemu celowi podporządkowano konstrukcję opracowania. Syntetycznie omówiono istotę i charakter transportu kombinowanego (ze szczególnym ukierunkowaniem na transport intermodalny), a także wskazano jego zalety i wady. Dalej przedstawiono skrócona charakterystykę i analizę istniejących narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w procesie transportu kombinowanego i wreszcie zaproponowano rozwiązanie integrujące poszczególne oczekiwania stron procesu komunikowania się.
EN
The purpose of this article is to analyze existing solutions and services currently used in supporting the communication and management of combined transport, an indication of their characteristics and the ways and possibilities of use. Analysis of mentioned tools leads to the conclusion of their fragmentary use in relation not only to the supply chain but also to the process of intermodal transport. Consequently, the study offers examples of IT solution in the form of a AX4 logistics platform that allows for more complete communication between cooperating companies in the transport process, but also facilitates contact between the company and the customer. This goal leads to the paper structure. Synthetically describes the essence and nature of combined transport with a particular focus on intermodal transport, and also indicate its advantages and disadvantages. Next it presents short characteristics and analysis of existing tools of information and communication technology used in the combined transport. Finally there is proposition of a communication solution that integrates the different expectations of the communication process parties.
Rocznik
Tom
Strony
223--236
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Antonowicz M., Teoretyczne podstawy kształtowania wartości dla klienta w transporcie intermodalnym, "Handel Wewnętrzny" 2012, t. 2.
 • 2. Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom 2. Infrastruktura punktowa - magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • 3. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.
 • 4. Mindur L., Współczesne technologie transportowe, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004.
 • 5. Neider J., Marciniak-Neider D., Transport intermodalny, PWE, Warszawa 1997.
 • 6. Nowakowski T., Kwaśniowski S., Zając M., Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu systemu logistycznego Polski, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej" z. 76 (2010).
 • 7. Strachowska R., Ustawa o transporcie drogowym: komentarz, Wydawnictwo Wolters- Kluwer, Warszawa 2010.
 • 8. Wronka J., Transport kombinowany/intermodalny - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • 9. Zielaskiewicz H., Transport intermodalny na rynku usług przewozowych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2010.
 • 10. Biała Księga http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX: 52011DC0144.
 • 11. Główne problemy systemu opłat za korzystanie z linii kolejowych, ponoszonych przez przewoźników towarowych na rzecz PKP PLK, grudzień 2012 www.rynek-kolejowy. pl/foto/files/ZDG%20TOR%20raport%20stawki%20synteza.pdf (10.06.2014).
 • 12. Jakubowski L., Miejsce przewozów intermodalnych w systemie transportowym, www. problemykolejnictwa.pl/images/PDF/142_3.pdf (12.05.2014).
 • 13. Komisja Europejska Mobilność i Transport 2014 www.lkw-walter.pl/pl/klient/transportintermodalny/ zalety.
 • 14. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl/transport/zrownowazony_transport/ transport_intermodalny_i_logistyka/strony/start.aspx.
 • 15. http://etransport.pl/wiadomosc,18970,taniej_i_bezpieczniej_czyli_transport_intermodalny_ wg_maersk_polska.html (19.06.2013).
 • 16. www.tirynatory.pl/2011/08/01/polski-intermodal-na-tle-europy-%E2%80%93-metodywspierania- rozwoju-transportu-intermodalnego-w-europie/ (02.11.2013).
 • 17. www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/drukuj/66/bariery-rozwoju-rynku-przewozow-intermodalnych. html (10.06.2014).
 • 18. www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/109/1/bariery-rozwoju-rynku-przewozow-intermodalnych. html (10.06.2014).
 • 19. www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/109/1/bariery-rozwoju-rynku-przewozow-intermodalnych. html (10.06.2014).
 • 20. https://imtis.contargo.net/web/.
 • 21. www.edi.pl.
 • 22. www.infinite.pl/Uslugi-EDI.
 • 23. www.axit.de/pl/rozwiazania/nasze-produkty/platforma-logistyczna-ax4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-72c600ea-70ea-40ff-93f7-51cdf630962d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.